Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010–2019

 
Kód: 260005-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Romana Lojková
E-mail: romana.lojkova@czso.cz

Všechna data publikace (2,5 MB) ZIP
Celá publikace (4 MB) PDF

Textová část
Úvod Word PDF
1. Souhrnné výsledky zdravotnických účtů Word PDF
2. Výdaje zdravotních pojišťoven Word PDF
3. Výdaje domácností na zdravotní péči Word PDF
4. Výdaje na dlouhodobou péči Word PDF
5. Výdaje za léky Word PDF
6. Mezinárodní srovnání Word PDF
Metodická příloha Word PDF

Tabulková část
Všechny tabulky publikace Excel PDF
1. Souhrnné výsledky zdravotnických účtů Excel PDF
Celkové výdaje na zdravotní péči
Výdaje na zdraví podle zdroje financování, typu poskytovatele a druhu péče
Veřejné výdaje na zdravotní péči
Soukromé výdaje na zdravotní péči

2. Výdaje zdravotních pojišťoven Excel PDF
Celkové výdaje zdravotních pojišťoven   
Výdaje zdravotních pojišťoven na lůžkovou a ambulantní péči
Výdaje zdravotních pojišťoven na léky a doplňkové zdravotnické služby
Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce podle druhu péče, typu poskytovatele a diagnóz

3. Výdaje domácností na zdravotní péči Excel PDF
Celkové výdaje domácností na zdravotní péči   
Výdaje domácností na ambulantní péči
Výdaje domácností na léky

4. Výdaje na dlouhodobou péči Excel PDF
Celkové výdaje na dlouhodobou péči   
Výdaje na dlouhodobou péči podle zdroje financování a typu péče
Výdaje na dlouhodobou zdravotní péči
Výdaje na dlouhodobou sociálně-zdravotní péči

5. Výdaje za léky Excel PDF
Celkové výdaje za léky   
Výdaje na léky podle zdroje financování
Výdaje na léky podle způsobu prodeje

6. Mezinárodní srovnání Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.