Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2015

 
Kód: 260005-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Vladimíra Kalnická
E-mail: vladimira.kalnicka@czso.cz

Celá publikace (6,9 MB) Word PDF
Všechna data publikace (5,6 MB) ZIP
1. Úvod Word PDF

1.1. Trojstranný pohled přináší komplexní informace

    1.2. Nová mezinárodní metodika mění jak přístupy, tak i výsledky

    1.3. Tradice zdravotnických účtů v ČR

    1.4 Zdravotnické účty jako součást zdravotnických informací

    1.5. Co přinášejí další stránky publikace

2. Souhrnné výsledky zdravotnických účtů Word PDF

2.1 Nová metodika zdravotnických účtů

    2.2 Výdaje na zdravotní péči podle zdrojů financování

    2.3 Výdaje na zdravotnictví podle druhů péče

    2.4 Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele

3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči Word PDF
3.1. Výdaje zdravotních pojišťoven

3.2. Výdaje domácností na zdravotní péči

3.3. Výdaje na dlouhodobou péči

3.4. Výdaje za léky

3.5 Zahraniční obchod se zdravotní péčí
4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči Word PDF
Metodická příloha Word PDF
Použitá literatura Word PDF
Klasifikace
Klasifikace č.1: Mezinárodní klasifikace financování zdravotní péče podle SHA 2011 Word PDF
Klasifikace č.2: Mezinárodní klasifikace druhů zdravotní péče podle SHA 2011 Word PDF
Klasifikace č.3: Mezinárodní klasifikace podle typu poskytovatele zdravotní péče podle SHA 2011 Word PDF
Klasifikace č.4: Kapitoly diagnóz podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 Word PDF
Tabulková příloha
Tabulka č. 1: Celkové výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a zdrojů financování za rok 2014 (v mil. Kč) Word PDF
Tabulka č. 2: Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a typu poskytovatele v roce 2014 (v mil. Kč) Word PDF
Tabulka č. 3: Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele a zdroje financování v roce 2014 (v mil. Kč) Word PDF
Tabulka č. 4: Počet pojištěnců podle věkových skupin a pohlaví (v tis.) Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.