Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010–2018

 
Kód: 260005-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Celá publikace (1,1 MB) PDF

Textová část
Úvod Word PDF
1. Souhrnné výsledky zdravotnických účtů Word PDF
2. Výdaje zdravotních pojišťoven Word PDF
3. Výdaje domácností na zdravotní péči Word PDF
4. Výdaje na dlouhodobou péči Word PDF
5. Výdaje za léky Word PDF
Metodická příloha Word PDF

Tabulková část
Všechny tabulky publikace Excel
Tab. 1 Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a zdroje financování v roce 2018 (v mil. Kč) Excel PDF
Tab. 2 Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a typu poskytovatele v roce 2018 (v mil. Kč) Excel PDF
Tab. 3 Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele a zdroje financování v roce 2018 (v mil. Kč) Excel PDF
Tab. 4 Výdaje na zdravotní péči podle zdroje financování, 2010–2018 (mil Kč) Excel PDF
Tab. 4a Výdaje na zdravotní péči podle zdroje financování, 2010-2018 (v %) Excel PDF
Tab. 5 Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 5a Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele, 2010–2018 (v %) Excel PDF
Tab. 6 Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 6a Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče, 2010–2018 (v %) Excel PDF
Tab. 7 Výdaje na zdravotní péči na 1 obyvatele podle zdroje financování, 2010–2018 (v Kč) Excel PDF
Tab. 8 Výdaje na zdravotní péči na 1 obyvatele podle druhu péče, 2010–2018 (v Kč) Excel PDF
Tab. 9 Výdaje na zdravotní péči z veřejných rozpočtů podle druhu péče, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 10 Výdaje z veřejných rozpočtů podle typu poskytovatele, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 11 Výdaje zdravotních pojišťoven podle druhu péče, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 12 Výdaje zdravotních pojišťoven podle typu poskytovatele, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 13 Výdaje zdravotních pojišťoven podle klasifikace diagnóz MKN-10, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 14 Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce podle pohlaví, věkových skupin a vybraných diagnóz MKN-10 v roce 2018 (Kč) Excel PDF
Tab. 15 Výdaje domácností na zdravotní péči podle druhu péče, 2010–2018 Excel PDF
Tab. 16 Výdaje domácností na léky, 2010–2018 Excel PDF
Tab. 17 Výdaje zdravotních pojišťoven a domácností na léky, 2010–2018 Excel PDF
Tab. 18 Výdaje na dlouhodobou péči, 2010–2018 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 19 Počet pojištěnců – mužů podle věkových skupin, 2010–2018 Excel PDF
Tab. 20 Počet pojištěnců – žen podle věkových skupin, 2010–2018 Excel PDF
Tab. 21 Počet pojištěnců celkem podle věkových skupin, 2010–2018 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.02.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.