Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010-2015 (Revize)

 
Kód: 260005-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (7 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení (8 MB/ 2 MB) Word PDF
1. Úvod Word PDF

    1.1 Trojstranný pohled přináší komplexní informace

    1.2 Nová mezinárodní metodika mění jak přístupy, tak i výsledky

    1.3 Zdravotnické účty jako součást zdravotnických informací

    1.4 Co přinášejí další stránky publikace

2. Souhrnné výsledky zdravotnických účtů Word PDF

    2.1. Základní údaje

    2.2 Výdaje na zdravotní péči dle zdrojů financování

    2.3 Výdaje na zdravotnictví podle druhů péče

    2.4 Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele

3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči
3.1 Výdaje zdravotních pojišťoven Word PDF

        3.1.1. Základní údaje

3.2. Výdaje domácností na zdravotní péči Word PDF

          3.2.1. Základní údaje

3.3. Výdaje na dlouhodobou péči Word PDF

        3.3.1. Základní informace

        3.3.2. Výdaje na dlouhodobou zdravotní péči

        3.3.3. Výdaje na dlouhodobou sociální péči

3.4 Výdaje za léky Word PDF

        3.4.1 Základní údaje

        3.4.2 Výdaje za léky podle místa jejich spotřeby

        3.4.3 Výdaje za léky podle zdrojů jejich financování

3.5 Zahraniční obchod se zdravotní péčí Word PDF
4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči Word PDF
5. Metodická příloha Word PDF

    Základní rozdíly mezi původní metodikou SHA 1.0 a novou metodikou SHA 2011

    Výdaje na dlouhodobou péči

    Vysvětlení některých pojmů

6. Klasifikace Word PDF
7. Tabulková příloha Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.