Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2000 až 2012

 
Kód: 260005-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Úvod Word PDF
1.1. Základní principy systému zdravotnických účtů
1.2. Systém zdravotnických účtů v České republice
1.3. Odlišnosti Systému zdravotnických účtů v porovnání s dosavadními statistikami
1.4. Klasifikace zdrojů financování (ICHA-HF)
1.5. Klasifikace druhů zdravotní péče (ICHA-HC)
1.6. Klasifikace poskytovatelů zdravotní péče (ICHA-HP)
2. Analýza výdajů na zdravotnictví Word PDF
2.1. Výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování (ICHA-HF)
2.2. Výdaje na zdravotnictví podle druhů péče (ICHA-HC)
2.3. Celkové výdaje na zdravotnictví podle typu poskytovatele (ICHA-HP)
3. Výdaje zdravotních pojišťoven Word PDF
3.1. Výdaje na zdravotní péči podle hlavních skupin diagnóz MKN-10
4. Výdaje domácností na zdravotní péči Word PDF
4.1. Výdaje domácností podle druhu péče (ICHA-HC)
4.2. Výdaje domácností na regulační poplatky
5. Mezinárodní porovnání výdajů na zdravotnictví Word PDF
5.1. Výdaje na zdravotnictví ve vybraných zemích EU
Použitá literatura Word PDF
Přílohy
Tabulka 1: Mezinárodní klasifikace zdravotnických účtů – zdroj financování Word PDF
Tabulka 2: Mezinárodní klasifikace zdravotnických účtů – druh péče Word PDF
Tabulka 3: Mezinárodní klasifikace zdravotnických účtů – typ poskytovatele Word PDF
Tabulka 4: Hlavní skupiny diagnóz Word PDF
Tabulka 5: Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a zdroje financování v roce 2012 Word PDF
Tabulka 6: Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a typu poskytovatele v roce 2012 Word PDF
Tabulka 7: Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele a zdroje financování v roce 2012 Word PDF
Tabulka 8: Počet pojištěnců podle věku a pohlaví Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.