Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010–2016

 
Kód: 260005-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (12,0 MB) ZIP
Celá publikace (6,0 MB) Word PDF
1. Úvod Word PDF

    1.1 Trojstranný pohled na výdaje na zdravotní péči

    1.2 Nová mezinárodní metodika SHA 2011

    1.3 Zdravotnické účty jako součást zdravotnických informací

    1.4 Co přinášejí další stránky publikace

2. Souhrnné výsledky zdravotnických účtů Word PDF

    2.1 Celkové výdaje na zdravotní péči - základní údaje

    2.2 Výdaje na zdravotní péči dle zdrojů financování

    2.3 Výdaje na zdravotnictví podle druhů péče

    2.4 Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele

3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči Word PDF

    3.1 Výdaje zdravotních pojišťoven

        3.1.1. Celkové výdaje zdravotních pojišťoven

        3.1.2.  Výdaje zdravotních pojišťoven podle diagnóz MKN-10

3.2. Výdaje domácností na zdravotní péči Word PDF

        3.2.1. Celkové výdaje domácností

        3.2.2.  Výdaje domácností podle druhu zdravotní péče

3.3. Výdaje na dlouhodobou péči Word PDF

        3.3.1. Celkové výdaje na dlouhodobou péči

        3.3.2. Výdaje na dlouhodobou zdravotní péči

        3.3.3. Výdaje na dlouhodobou sociální péči

3.4 Výdaje za léky Word PDF

        3.4.1 Celkové výdaje na léky

        3.4.2 Výdaje za léky podle místa jejich spotřeby

        3.4.3 Výdaje za léky podle zdrojů jejich financování

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči Word PDF
5. Metodická příloha Word PDF

    5.1 Základní rozdíly mezi původní metodikou SHA 1.0 a novou metodikou SHA 2011

    5.2 Výdaje na dlouhodobou péči

    5.3 Vysvětlení některých pojmů

6. Klasifikace
7. Tabulková příloha
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.