Výsledky voleb do zastupitelstev obcí - Moravskoslezský kraj - 2006

 
Kód: e-13-8132-06
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Ing. Taťana Glozygová
E-mail: tatana.glozygova@czso.cz


UPOZORNĚNÍ:
V době, kdy byla publikace předávána do tisku rozhodl Krajský soud v Ostravě o neplatnosti hlasování v Havířově. V tomto statutárním městě tedy proběhne v blíže neurčeném termínu opakované hlasování.
Publikace ve formátu PDF (velikost 568 kB) PDF

TABULKOVÁ ČÁST
Tab 1 Číselník politických stran, koalic a hnutí kandidujích v Moravskoslezském kraji do zastupitelstev obcí v roce 2006 Excel
Tab 2 Nezávislí kandidáti v Moravskoslezském kraji Excel
Tab 3 Sdružení nezávislých kandidátů v Moravskoslezském kraji Excel
Tab 4 Volební účast v okresech Moravskoslezského kraje Excel
Tab 5 Počty hlasů pro politické strany, koalice a hnutí kandidující v Moravskoslezském kraji do zastupitelstev obcí v roce 2006 Excel
Tab 6 Podíly hlasů pro politické strany, koalice a hnutí kandidující v Moravskoslezském kraji do zastupitelstev obcí v roce 2006 Excel
Tab 7 Počty mandátů pro politické strany, koalice a hnutí kandidující v Moravskoslezském kraji do zastupitelstev obcí v roce 2006 Excel

GRAFICKÁ ČÁST
Kartogram 1. Účast ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2006 (kraje, okresy, obce) JPG
Kartogram 2. Účast ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2006 (kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce) JPG
Kartogram 3. Vítězové voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 podle navrhujících stran (kraje, okresy, obce) JPG
Kartogram 4. Vítězové voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 podle navrhujících stran (kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce) JPG
Kartogram 5. Vítězná strana (koalice, sdružení atd.) ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2006 podle volební strany (obce) JPG
Kartogram 6. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (ČSSD - získané hlasy v %) - kraje, okresy, obce JPG
Kartogram 7. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (ČSSD - získané hlasy v %) - kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce JPG
Kartogram 8. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (KDU - ČSL - získané hlasy v %) - kraje, okresy, obce JPG
Kartogram 9. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (KDU - ČSL - získané hlasy v %) - kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce JPG
Kartogram 10. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (KSČM - získané hlasy v %) - kraje, okresy, obce JPG
Kartogram 11. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (KSČM - získané hlasy v %) - kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce JPG
Kartogram 12. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (NK - získané hlasy v %) - kraje, okresy, obce JPG
Kartogram 13. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (NK - získané hlasy v %) - kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce JPG
Kartogram 14. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (ODS - získané hlasy v %) - kraje, okresy, obce JPG
Kartogram 15. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (ODS - získané hlasy v %) - kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce JPG
Kartogram 16. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (SZ - získané hlasy v %) - kraje, okresy, obce JPG
Kartogram 17. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 (SZ - získané hlasy v %) - kraje, správní obvody obcí s rozšířenou působností, obce JPG

Zveřejněno dne: 29.12.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.