Výsledky voleb do zastupitelstev obcí - Jihomoravský kraj - 2006

 
Kód: e-13-6211-06
Informační služby: tel: 542 528 115
E-mail: infoservisbrno@czso.cz
Kontakt: Mgr. Dagmar Pospíšilová

Tab. 1 Základní charakteristika území a vybrané údaje z voleb do zastupitelstev obcí 2006 podle okresů Jihomoravského kraje Excel PDF
Tab. 2 Zapsaní voliči a volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí v okresech a správních obvodech ORP v Jihomoravském kraji v retrospektivě Excel PDF
Tab. 3 Číselník volebních stran, které kandidovaly do zastupitelstev obcí v roce 2006 v Jihomoravském kraji Excel PDF
Tab. 4 Číselník navrhujících stran, které kandidovaly do zastupitelstev obcí v roce 2006 v Jihomoravském kraji Excel PDF
Tab. 5 Číselník politické příslušnosti kandidátů do zastupitelstev obcí v roce 2006 v Jihomoravském kraji Excel PDF
Tab. 6 Kandidáti za volební strany podle krajů ČR, okresů a správních obvodů ORP Jihomoravského kraje ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2006 Excel PDF
Tab. 7 Vybrané údaje o volbách a účast voličů ve volbách do zastupitelstev obcí 2006 podle krajů ČR, okresů a správních obvodů ORP Jihomoravského kraje Excel PDF
Tab. 8 Platné hlasy pro volební strany podle krajů ČR, okresů a správních obvodů ORP Jihomoravského kraje ve volbách do zastupitelstva obcí v roce 2006 Excel PDF
Tab. 9 Podíly platných hlasů pro volební strany podle krajů ČR, okresů a správních obvodů ORP Jihomoravského kraje ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2006 Excel PDF
Tab. 10 Mandáty pro volební strany podle krajů ČR, okresů a správních obvodů ORP Jihomoravského kraje ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2006 Excel PDF
Tab. 11 Podíly mandátů pro volební strany podle krajů ČR, okresů a správních obvodů ORP Jihomoravského kraje ve volbách do zastupitelstev obcí 2006 Excel PDF
Tab. 12 Zapsaní voliči a volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí v Jihomoravském kraji podle obcí a správních obvodů ORP v retrospektivě Excel PDF
Tab. 13 Vybrané údaje o volbách a účast voličů ve volbách do zastupitelstev obcí 2006 v Jihomoravském kraji podle obcí a správních obvodů ORP Excel PDF
Tab. 14 Složení kandidátů podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev obcí 2006 v Jihomoravském kraji podle obcí a správních obvodů ORP Excel PDF
Tab. 15 Základní údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí 2006 v Jihomoravském kraji Excel PDF
Tab. 16 Složení zastupitelstev podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev obcí 2006 v Jihomoravském kraji podle obcí a správních obvodů ORP Excel PDF

Seznam grafů
1. Kandidáti podle volebních stran v % JPG
2. Kandidáti podle navrhujících stran JPG
3. Kandidáti podle politické příslušnosti v % JPG
4. Platné hlasy a získané mandáty podle volebních stran v % JPG
5. Platné hlasy a získané mandáty podle navrhujících stran v % JPG
6. Platné hlasy a získané mandáty podle politické příslušnosti kandidátů v % JPG

Seznam kartogramů
1. Volební účast podle obcí a okresů Jihomoravského kraje JPG
2. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích a okresech Jihomoravského kraje - KDU-ČSL JPG
3. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích a okresech Jihomoravského kraje - SZ JPG
4. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích a okresech Jihomoravského kraje - ČSSD JPG
5. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích a okresech Jihomoravského kraje - KSČM JPG
6. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích a okresech Jihomoravského kraje - ODS JPG
7. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích a okresech Jihomoravského kraje - NK JPG
8. Vítězové podle navrhujících stran v obcích a okresech Jihomoravského kraje JPG
9. Vítězové podle volebních stran v obích Jihomoravského kraje JPG
10. Volební účast podle obcí, SO ORP a krajů České repbuliky JPG
11. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích, SO ORP a krajích České republiky - KDU-ČSL JPG
12. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích, SO ORP a krajích České republiky - SZ JPG
13. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích, SO ORP a krajích České republiky - ČSSD JPG
14. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích, SO ORP a krajích České republiky - KSČM JPG
15. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích, SO ORP a krajích České republiky - ODS JPG
16. Získané hlasy v % podle navrhující strany v obcích, SO ORP a krajích České republiky - NK JPG
17. Vítězové podle navrhujících stran v obcích, SO ORP a krajích České republiky JPG
18. Vítězové podle volebních stran v obcích České republiky JPG

Zveřejněno dne: 29.12.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.