Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny - 1920 - 2006

 
Kód: e-4220-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Československá volební statistika PDF
Koncepce publikace, metoda sběru dat, metodické poznámky, seznam zkratek PDF
Výsledky voleb v Československu PDF
Politické strany 1. republiky v českých zemích PDF
Volební zákony pro volbu do PS v období 1. republiky PDF
Seznam politických stran ve volbách 1920 až 1946 PDF
Dobové dokumenty I. PDF
Výsledky voleb do PS NS v roce 1920 na území České republiky PDF
Specifika voleb v roce 1920 PDF
Výsledky voleb do PS NS v roce 1925 na území České republiky PDF
Dobové dokumenty II. PDF
Výsledky voleb do PS NS v roce 1929 na území České republiky PDF
Zajímavosti ze zákulisí voleb PDF
Výsledky voleb do PS NS v roce 1935 na území České republiky PDF
Dobové dokumenty III. PDF
Politické strany po 2. světové válce PDF
Volební zákon pro volby do ÚNS v roce 1946 PDF
Výsledky voleb do ÚNS v roce 1946 na území České republiky PDF
Dobové dokumenty IV. PDF
Právní úprava voleb do NS v roce 1948 PDF
Výsledky voleb do NS 1948 na území České republiky PDF
Volební zákony po roce 1948 a výsledky voleb v letech 1954 až 1986 PDF
Volební zákonodárství České republiky v letech 1990 - 1992 a po roce 1993 PDF
Seznam politických stran ve volbách 1990 až 2006 PDF
Výsledky voleb do ČNR v letech 1990 a 1992 PDF
Výsledky voleb do PS PČR v letech 1996 až 2006 PDF
Složení ČNR a PS PČR v letech 1990 – 2006 PDF
Doslov – Česká volební statistika dnes PDF

Přílohová část
Příloha 1 Seznam soudních okresů ve volbách 1920 – 1935 (ČR) PDF
Příloha 2 Kartogramy vítězných stran v soudních okresech českých zemí 1920 – 1935 PDF
Příloha 3 Seznam správních okresů ve volbách 1946 PDF
Příloha 4 Kartogram vítězných stran ve správních okresech českých zemí v roce 1946 PDF
Příloha 5 Seznam obcí s rozšířenou působností 1990 – 2006 PDF
Příloha 6 Kartogramy vítězných stran ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve volbách 1990 – 2006 PDF
Příloha 7 Tabulková část
Výsledky hlasování podle okresů v letech 1920 – 1946 PDF
Úplný přehled zisků hlasů všech stran ve volbách za existence společného státu Čechů a Slováků (1920 – 1992) PDF
Přehled datumů konání voleb, názvů volených orgánů a účasti na volbách 1920–2006 PDF
Příloha 8 Seznam publikací s výsledky voleb, vydaných FSÚ a ČSÚ od r. 1990 PDF
Seznam použité literatury a pramenů PDF

Zveřejněno dne: 30.09.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.