Výsledky chovu drůbeže - 2011

 
Kód: e-2117-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF
Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Excel PDF
Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Excel PDF
Tab. 3 Stavy nosnic podle krajů Excel PDF
Tab. 4 Průměrné stavy nosnic podle krajů Excel PDF
Tab. 5 Celková snáška konzumních vajec podle krajů Excel PDF
Tab. 6 Průměrná snáška na nosnici podle krajů Excel PDF
Tab. 7 Prodej jatečné drůbeže podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Snáška konzumních vajec v roce 2011, včetně snášky v domácích hospodářství obyvatelstva Excel PDF
Tab. 9 Líhnutí drůbeže v České republice v roce 2011*) Excel PDF

Graf
Graf 1 Počty drůbeže a nasnic ke konci roku 2011 Excel
Graf 2 Celková snáška konzumních vajec Excel
Graf 3 Celková snáška konzumních vajec v roce 2011 podle krajů Excel

Další kontakt: Ing. Markéta Fiedlerová, Ph.D., e-mail: marketa.fiedlerova@czso.cz
Archiv:
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.