Vyšla Statistická ročenka 2020

 

30. listopadu 2020

Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Od vzniku samostatné České republiky jde již o 28. svazek nepřerušené edice přinášející podrobně zpracované údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Ročenka je pro uživatele k dispozici zdarma na webových stránkách.


Ročenka obsahuje 32 kapitol, na 808 stránkách se nachází celkem 534 tabulek, z nichž 26 je zcela nových. Čtenář se na stránkách může dozvědět, že hrubý domácí produkt se v předkrizovém roce 2019 zvýšil o 2,5 %. Pokračoval také výrazný růst informačních a komunikačních činností či rozvoj dopravní infrastruktury. Silná spotřeba domácností napomohla maloobchodu, kde se tržby zvýšily o 4,8 %. Inflace se loni zvýšila o 2,8 %, nejvíce za posledních sedm let.

„Díky statistice budeme moci v budoucnu porovnat, jak naše společnost a naše ekonomika v průběhu času obstály. Statistická data jsou také podstatným zdrojem informací, na jejichž základě lze například cílit potřebnou pomoc při obnově hospodářství. V dnešní nelehké době se jen potvrzuje celospolečenský přínos důvěryhodné a nezávislé oficiální statistiky,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Obdobně jako v každém roce Statistická ročenka České republiky obsahuje v některých kapitolách novinky a výraznější změny. V kapitole Informační společnost přibylo osm nových tabulek přinášejících například údaje o využívání internetu věcí podniky či informace o užívání 3D tisku a robotů. Nechybí informace o internetovém bankovnictví či stále využívanějších službách elektronického zdravotnictví. Kapitola Zdravotnictví přináší další novinky díky zařazení výsledků Evropského výběrového šetření o zdraví EHIS 2019. Dozvíme se kupříkladu charakteristiky zdravotního stavu podle pohlaví a věkových skupin v roce 2019, informace o prevalenci obezity, o konzumaci ovoce a zeleniny či o fyzické aktivitě podle pohlaví a věkových skupin. Dalšími novinkami ročenky jsou též údaje o průměrné hrubé měsíční mzdě učitelů či členění absolventů vysokých škol podle státního občanství, formy studia a studijního programu.

Ročenku v knižní podobě je možné objednat a zakoupit v odboru informačních služeb ČSÚ přímo v sídle Českého statistického úřadu.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz201130_vysla_statisticka_rocenka_2020.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)