Výroční zpráva - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2000

 

Český statistický úřad
Odbor informačních služeb

V Praze dne 15. ledna 2001


Výroční zpráva

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2000

 
Ústředí ČSÚ
Krajské reprezentace ČSÚ
Počet podaných žádostí o informace
4
4
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
1*)
0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
x
x
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

x

x
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
x
x

*) vzhledem k tomu, že žádost se nevztahovala na poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., ale dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, nevyřizuje se toto odvolání dle zákona č. 106/1999 Sb.


Ing. Jana Bondyová v.r.
ředitelka odboru


Příloha 1

Přehled počtu informací poskytnutých v ústředí v roce 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb.

1 jména a funkce pracovníků ČSÚ, kteří připravili opatření ČSÚ č. 33/91/1
1 počet pracovníků ČSÚ
1 výběr z RES - ekon. aktivní právnické subjekty a fyzické osoby
1 vzájemný poměr kupní síly naší měny mezi rokem 1965 a 1999


Příloha 2


Přehled počtu informací, poskytnutých v roce 2000 na krajských reprezentacích (vč. jejich územních zastoupení) podle zákona 106/1999

Krajská reprezentace
Počet žádostí
Poznámka
Praha
0
 
Středočeský kraj
0
 
České Budějovice
0
 
Plzeň
1
informace o ČSÚ (prům.mzda, počet pracovníků)
Karlovy Vary
0
 
Ústí n.L.
0
 
Liberec
0
 
Hradec Králové
2
organizační struktura ČSÚ (studenti)
Pardubice
1
org.struktura ČSÚ, příjmy a výdaje (studentka)
Jihlava
0
 
Brno
0
 
Olomouc
0
 
Zlín
0
 
Ostrava
0
 
C e l k e m
4