Výroba vybraných výrobků v průmyslu - 2018

 
Kód: 150140-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Jana Šabatková
E-mail: jana.sabatkova@czso.cz

Všechna data publikace (1,1 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Část A: Výroba vybraných průmyslových výrobků za rok 2018
Tab. 1a - oddíl 05 – Černé a hnědé uhlí a lignit Excel PDF
Tab. 2a - oddíl 08 – Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin Excel PDF
Tab. 3a - oddíl 09 – Podpůrné služby při těžbě Excel PDF
Tab. 4a - oddíl 10 – Potravinářské výrobky Excel PDF
Tab. 5a - oddíl 11 – Nápoje Excel PDF
Tab. 6a - oddíl 13 – Textilie Excel PDF
Tab. 7a - oddíl 14 – Oděvy Excel PDF
Tab. 8a - oddíl 15 – Usně a související výrobky Excel PDF
Tab. 9a - oddíl 16 – Dřevo, dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku, proutěné a slaměné výrobky Excel PDF
Tab.10a - oddíl 17 – Papír a výrobky z papíru Excel PDF
Tab.11a - oddíl 18 – Tiskařské a nahrávací služby Excel PDF
Tab.12a - oddíl 19 – Koks a rafinované ropné produkty Excel PDF
Tab.13a - oddíl 20 – Chemické látky a chemické přípravky Excel PDF
Tab.14a - oddíl 21 – Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky Excel PDF
Tab.15a - oddíl 22 – Pryžové a plastové výrobky Excel PDF
Tab.16a - oddíl 23 – Ostatní nekovové minerální výrobky Excel PDF
Tab.17a - oddíl 24 – Základní kovy Excel PDF
Tab.18a - oddíl 25 – Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení Excel PDF
Tab.19a - oddíl 26 – Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení Excel PDF
Tab.20a - oddíl 27 – Elektrická zařízení Excel PDF
Tab.21a - oddíl 28 – Stroje a zařízení j.n. Excel PDF
Tab.22a - oddíl 29 – Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Excel PDF
Tab.23a - oddíl 30 – Ostatní dopravní prostředky a zařízení Excel PDF
Tab.24a - oddíl 31 – Nábytek Excel PDF
Tab.25a - oddíl 32 – Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu Excel PDF
Tab.26a - oddíl 33 – Opravy, údržba, instalace strojů a zařízení Excel PDF
Tab.27a - oddíl 35 – Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch Excel PDF
Tab.28a - oddíl 36 – Přírodní voda; úprava a rozvod vody Excel PDF
Tab.29a - oddíl 37 – Služby související s odpadními vodami Excel PDF
Tab.30a - oddíl 38 – Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu, zpracování odpadu k dalšímu využití Excel PDF

Část B: Vývoj produkce vybraných komodit (jejich agregátů) od roku 1993
Tab. 1b – oddíl 05 - Černé a hnědé uhlí a lignit Excel PDF
Tab. 2b – oddíl 08 - Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin Excel PDF
Tab. 3b – oddíl 10 - Potravinářské výrobky Excel PDF
Tab. 4b – oddíl 11 - Nápoje Excel PDF
Tab. 5b – oddíl 13 - Textilie Excel PDF
Tab. 6b – oddíl 14 - Oděvy Excel PDF
Tab. 7b – oddíl 15 - Usně a související výrobky Excel PDF
Tab. 8b – oddíl 16 - Dřevo, dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku, proutěné a slaměné výrobky Excel PDF
Tab. 9b – oddíl 17 - Papír a výrobky z papíru Excel PDF
Tab. 10b – oddíl 20 - Chemické látky a chemické přípravky Excel PDF
Tab. 11b – oddíl 22 - Pryžové a plastové výrobky Excel PDF
Tab. 12b – oddíl 23 - Ostatní nekovové minerální výrobky Excel PDF
Tab. 13b – oddíl 24 - Základní kovy Excel PDF
Tab. 14b – oddíl 25 - Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení Excel PDF
Tab. 15b – oddíl 27 - Elektrická zařízení Excel PDF
Tab. 16b – oddíl 28 - Stroje a zařízení j.n. Excel PDF
Tab. 17b – oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Excel PDF
Tab. 18b – oddíl 31 - Nábytek Excel PDF
Tab. 19b – oddíl 32 - Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu Excel PDF
Tab. 20b – oddíl 35 - Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch Excel PDF
Tab. 21b – oddíl 36 - Přírodní voda; úprava a rozvod vody Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.