Vykazování uprchlíků ve výkazech CR 1-12 a CR 2-04

 

6. dubna 2022


Upozorňujeme všechny respondenty statistických zjišťování CR 1-12 a CR 2-04 o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních, že v případě poskytnutí ubytování osobám z válkou zasažené Ukrajiny nejsou tyto osoby (uprchlíci) chápány jako účastníci cestovního ruchu a nemají být na výkazech uvedeny.

V případě, že poskytovatelé ubytování nejsou schopni rozlišit, za jakým účelem bylo ubytování poskytnuto (zda se jedná o uprchlíka nebo turistu), prosíme uvést tuto skutečnost v komentáři na výkaze, případně kontaktovat zpracovatele výkazu: