Vyhláška č.354/2000 Sb.

 

Vyhláška
Českého statistického úřadu,

kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzory průkazů sčítacího komisaře a sčítacího revizora.


Český statistický úřad stanoví podle § 22 k provedení § 7 odst. 3 a § 9 odst. 3 zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001:

§ 1

(1) Vzor sčítacího tiskopisu Sčítací list osob je uveden v příloze č. 1.

(2) Vzor sčítacího tiskopisu Bytový list je uveden v příloze č. 2.

(3) Vzor sčítacího tiskopisu Domovní list je uveden v příloze č. 3.


§ 2

Vzor průkazů sčítacího komisaře a sčítacího revizora jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 3

Vzor průkazu sčítacího revizora je uveden v příloze č. 5.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předsedkyně ČSÚ
Doc. Ing. Marie BOHATÁ, CSc.