Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, oblasti - 2011

 
Kód: e-3001-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Širmer
E-mail: pavel.sirmer@czso.cz

Celá publikace ke stažení (2,0 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

1. Domácnosti podle postavení osoby v čele
Tab. 1a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 1b Peněžní vydání Excel PDF
Tab. 1c Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 1d Naturální a celková spotřeba, naturální vydání Excel PDF
Tab. 1e Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

2. Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na domácnost
Tab. 2a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 2b Peněžní vydání Excel PDF

3. Domácnosti podle postavení osoby v čele, roční průměry na spotřební jednotku (OECD)
Tab. 3a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 3c Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 3d Naturální a celková spotřeba, naturální vydání Excel PDF

4. Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
Tab. 4a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 4c Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 4d Naturální a celková spotřeba, naturální vydání Excel PDF
Tab. 4e Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

5. Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu – decily
Tab. 5a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 5c Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 5e Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

6. Domácnosti zaměstnanců a domácnosti důchodců bez EA členů
podle čistého peněžního příjmu na osobu – kvintily
Tab. 6a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 6c Skupiny peněžních vydání Excel PDF

7. Domácnosti podle oblastí (NUTS 2)
Tab. 7a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 7c Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 7d Naturální a celková spotřeba, naturální vydání Excel PDF
Tab. 7e Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

8. Časová řada
Tab. 8 Časová řada, Domácnosti celkem v letech 2006 – 2011           Složení domácností, přehled příjmů, skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Excel PDF
Archiv:
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.