Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - 2. čtvrtletí

 
Kód: e-3005-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Širmer
E-mail: pavel.sirmer@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Náplň publikovaných skupin vydání Word PDF

2. čtvrtletí 2011
  Tab. 1 Typy domácností
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
b) Peněžní vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
c) Skupiny spotřebních vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
struktura v %
indexy: stejné období m.r.=100
  Tab. 2 Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
a) Složení domácností, příjmy a vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
struktura v %
indexy: stejné období m.r.=100
b) Náklady na bydlení, vybrané údaje o bytě Excel PDF
průměry na domácnost v Kč za měsíc
struktura v %
1. - 2. čtvrtletí 2011
  Tab. 3 Typy domácností
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
b) Skupiny spotřebních vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
struktura v %
indexy: stejné období m.r.=100
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.