Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - 1. čtvrtletí 2014

 
Kód: 160020-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Širmer
E-mail: pavel.sirmer@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Náplň publikovaných skupin vydání Word PDF

1. čtvrtletí 2014
  Tab. 1 Typy domácností
a) Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
b) Peněžní vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
c) Skupiny spotřebních vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
struktura v %
indexy: stejné období m.r.=100
  Tab. 2 Domácnosti podle velikosti obce a podle právního důvodu užívání bytu
a) Složení domácností, příjmy a vydání Excel PDF
průměry na osobu v Kč za měsíc
struktura v %
indexy: stejné období m.r.=100
b) Náklady na bydlení, vybrané údaje o bytě Excel PDF
průměry na domácnost v Kč za měsíc
struktura v %
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.