Výdaje na ošetřovné loni skokově vzrostly

 

12. listopadu 2021

V roce 2020 bylo na ošetřovné vydáno 11,4 mld. Kč, tedy o 9,7 mld. Kč více oproti roku 2019. Za nárůstem stojí jak vyšší počet případů, tak úprava podmínek vyplácení ošetřovného vzhledem k mimořádným vládním opatřením v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19.

Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění v roce 2020 meziročně klesly o 5,3 % na necelých 34 mld. Kč. Naopak výdaje na dávky nemocenského pojištění se v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 výrazně zvýšily (o 42 %, 16 mld.) a dosáhly více než 55 mld. Kč. Převýšily tak příjmy z pojistného na nemocenské pojištění o 21 mld. Kč. Meziročně vzrostly nejvíce výdaje na ošetřovné, celkem o 9,7 mld. Kč, výdaje na nemocenské zaznamenaly nárůst o 6,1 mld. Kč.

Výdaje na ošetřovné poprvé přesáhly úroveň jedné miliardy korun v roce 2015 a dále mírně stoupaly. „V roce 2020 výdaje na ošetřovné skokově vzrostly na 11,4 mld. korun a oproti roku 2019 dosáhly více než šestinásobku. V rámci výdajů na dávky nemocenského pojištění tvořilo ošetřovné doposud 4–5 % celkových výdajů, ale v roce 2020 představovalo již více než pětinu,“ upozorňuje Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V roce 2019 bylo ošetřovné vyplaceno každý měsíc v průměru 46 tisícům osob. Za rok 2020 tento měsíční průměr, zahrnující i měsíce před mimořádnými opatřeními, vzrostl na téměř 105 tisíc osob.
Ve třech čtvrtinách případů se jednalo o ženy.

Ošetřovné je standardně vypláceno za maximálně 9 kalendářních dnů. V roce 2020 trvala podpůrčí doba při uzavření školských zařízení po celou dobu mimořádných vládních opatření. 

Výše ošetřovného činí standardně 60 % denního vyměřovacího základu. Po dobu platnosti mimořádných vládních opatření v roce 2020 činila výše ošetřovného 80 % denního vyměřovacího základu.

V roce 2020 mohly osoby samostatně výdělečně činné, které běžně na ošetřovné nárok nemají, požádat v rámci výzev Ministerstva průmyslu a obchodu o dotaci ve smyslu ošetřovného po dobu trvání mimořádných vládních opatření. Výdaje na tzv. „ošetřovné pro OSVČ“ (2,3 mld. Kč) nejsou zahrnuty v rámci výdajů na ošetřovné poskytované z nemocenského pojištění.

Více informací o dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, vybraných sociálních službách a mezinárodním srovnání výdajů na sociální ochranu přináší aktuální publikace Vybrané údaje o sociálním zabezpečení – 2020.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu_tz211112_vydaje_na_osetrovne_loni_skokove_vzrostly.docx
  • Vyjádření Markéty Pištorové z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
    (soubor mp3)