Vychází "Spotřeba potravin v roce 2007"

 


Vychází „Spotřeba potravin v roce 2007“


Publikace informuje o celkové spotřebě potravin v přepočtu na jednoho obyvatele za rok 2007. Navazuje na dosud každoročně vydávané publikace zveřejňující údaje o spotřebě potravin, nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů a cigaret podle jednotlivých druhů včetně přepočtu na základní suroviny. Připojená tabulková část obsahuje srovnatelná data za období let 2000 až 2007.
Vydaná publikace s údaji za rok 2007 je poslední, kterou Český statistický úřad vytvořil. Počínaje rokem 2008 nebude úřad již tyto údaje zpracovávat a publikovat. Data ze statistických zjišťování o produkci, dovozu a vývozu potravin podle platných klasifikací budou zájemcům samozřejmě nadále k dispozici.

V elektronické podobě je publikace „Spotřeba potravin v roce 2007“ přístupná, případně ke stažení, na internetových stránkách Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/csu/czso/archiv_publikaci. V tištěné variantě je k zakoupení v prodejně statistických publikací v budově úřadu.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • 0811spotreba.doc