Vychází Statistická ročenka České republiky 2015

 

2. prosince 2015

Český statistický úřad vydává Statistickou ročenku České republiky 2015. Na 800 stranách naleznete souhrnné informace o ekonomickém, sociálním i environmentálním stavu země.

Statistická ročenka obsahuje 30 kapitol a vychází v tištěné i elektronické verzi. K dispozici je širokému okruhu uživatelů. „Pozitivně vnímám, že okruh uživatelů výstupů Českého statistického úřadu se poměrně rychle rozrůstá a těch, kteří statistiku nevnímají, nebo vnímat nechtějí, postupně ubývá. A to je pro společnost velmi dobře. Jenom člověk statisticky gramotný je totiž daleko méně náchylný k záměrné, či nezáměrné dezinterpretaci dat, je svobodnější, ale samozřejmě i odpovědnější ve svém rozhodování, a to na jakékoliv úrovni – počínaje rodinným rozpočtem a konče veřejnými financemi,“ konstatovala předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která dnes ročenku v souladu s tradicí předala předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi.

Vydaná publikace je stěžejním svodným statistickým výstupem. Naleznete v ní veškerá důležitá statistická data za rok 2014 ve strukturované podobě, ale i řadu zajímavostí:

 • V České republice v populaci 15letých a starších žilo 30,8 % svobodných, 47,8 %ženatých či vdaných, 13,0 % rozvedených a 8,4 % ovdovělých osob.
 • Živě se narodilo 110 252 dětí, z toho 56 410 chlapců a 53 450 dívek.
 • Bylo vyprodukováno 20 236 tisíc tun podnikových odpadů, z toho více než 5,7 % tvořily nebezpečné odpady.
 • Úřady práce evidovaly k 31. 12. celkem 541 941 neumístěných uchazečů o zaměstnání.
 • V České republice se vyrobilo 1,247 milionů osobních automobilů.
 • Spotřebovalo se zde 54 977 GWh elektřiny.
 • Obchodní banky poskytly svým klientům úvěry v celkové výši 2 635,1 miliard Kč, z toho domácnostem 1 228,1 miliard Kč.
 • Ve srovnání s předchozím rokem poklesla cena za jeden kilogram másla o 5,28 Kč na 159,06 Kč (průměrné ceny v prosinci).
 • Chemicky a biologicky bylo ošetřeno 33 862 hektarů lesní půdy.
 • Stavební úřady vydaly 79 357 stavebních povolení, meziročně o 6,5 % méně.
 • Čeští občané podnikli 4,1 milionů dovolených do zahraničí.
 • Bylo registrováno téměř 1,2 milionů .cz domén. Aktivních bylo 13,5 milionů SIM karet.
 • Hrubý dluh vládních institucí ČR byl 42,6 % HDP, v sousedním Německu 74,7 %, na Slovensku 53,6 %, v Polsku 50,1 %, v Rakousku 84,5 % a v Maďarsku 76,9 %.
 • Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo základní školu 854 137 žáků, z nichž bylo 1,9 % cizinců. Na středních školách studovalo 435 542 žáků, z toho 2 % cizinců.
 • Největší podíl starobních důchodců na počtu obyvatel k 31. 12. byl u mužů v okresu Karviná (19,9 %) a u žen v okresu Písek (30,0 %).
 • Bylo vydáno 18 379 titulů knih, z toho 15 536 v českém jazyce a 2 843 v cizím jazyce.

Statistická ročenka České republiky 2015 je k dispozici zde: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2015.

 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
GSM: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

 • csu_tz151202_vychazi_statisticka_rocenka_ceske_republiky_2015.doc