Vycházejí krajské statistické ročenky

 

20. prosince 2022

Krajské správy Českého statistického úřadu opět po roce vydávají krajské statistické ročenky, které přináší regionální pohled na data o stavu a vývoji v demografické, ekonomické a sociální oblasti, včetně některých aspektů z životního prostředí. V jednotné struktuře je to již 22. svazek této edice.


Data v ročenkách obsažená vypovídají především o období let 2019–2021. Zabývají se nejen celým krajem, ale i jeho dílčími územními celky. Letošní novinkou jsou základní údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021, v kapitole Zdravotnictví byly doplněny informace o výdajích zdravotních pojišťoven na léčbu vybraných nemocí, opomenuty nebyly ani výsledky letošních voleb do jedné třetiny Senátu a do zastupitelstev obcí.

Čtenáři se mimo jiné dozví, že v roce 2021 ve všech krajích pokračoval trend stárnutí obyvatelstva. Zvýšená úmrtnost spojená s onemocněním covid-19 v letech 2020 a 2021 přinesla pokles naděje dožití mužů i žen ve všech krajích. Základní migrační proudy se nezměnily, stále převažuje stěhování do Středočeského kraje a Prahy, naopak stěhováním dlouhodobě ztrácí především Moravskoslezský kraj.

Na konci roku 2021 opět patřil mezi nejlidnatější kraje Středočeský (1,39 mil. obyvatel) a hl. m. Praha (1,28 mil. obyvatel), naproti tomu nejmenším krajem zůstal Karlovarský kraj s 283,2 tis. obyvateli. Podíl cizinců dosahoval nejvyšších hodnot v Praze (18,5 %) a v Karlovarském kraji (7,5 %).

Obecná míra nezaměstnanosti (podle výsledků výběrového šetření pracovních sil) se po dlouhodobém poklesu před rokem 2020, zvýšila během posledních dvou let z 2,0 % v roce 2019 na 2,8 % v roce 2021. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazoval v roce 2021 Jihočeský a Zlínský kraj (1,8 %), nejvyšší Karlovarský kraj (5,7 %).

V roce 2021 bylo nejvíce bytů dokončeno ve Středočeském kraji (6,4 tis. bytů), druhou příčku obsadila Praha (5,2 tis. bytů) a třetí Jihomoravský kraj (4,8 tis. bytů). Výsledný podíl těchto 3 krajů tak tvořil více než 47 % všech bytů dokončených v celé České republice. Naopak nejméně dokončených bytů bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (605 bytů).

Ročenky jednotlivých krajů jsou pro uživatele k dispozici zdarma na webu Českého statistického úřadu.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_avizo221220_vychazeji_krajske_statisticke_rocenky.docx