Vycházejí Krajské ročenky 2021

 

20. prosince 2021

Krajské správy Českého statistického úřadu dnes vydávají krajské statistické ročenky. Ty letošní se soustřeďují především na období let 2018–2020, přičemž se zabývají nejen celým krajem, ale i jeho dílčími územními celky. Ročenky jsou pro uživatele k dispozici zdarma na webu ČSÚ.

Čtenáři se mimo jiné dozví, že v roce 2020 ve všech krajích pokračoval trend stárnutí obyvatelstva nebo že průměrné hrubé měsíční mzdy všude rostly. Nadále však přetrvávaly mezi kraji rozdíly, které mimo jiné vycházejí z jejich dlouhodobého vývoje. Zaměstnanost pak klesla kromě kraje Libereckého ve všech regionech.

Do krajských statistik promluvila i pandemie onemocnění covid-19. Vyjma Prahy byl ve všech krajích zaznamenán větší počet zemřelých než živě narozených, relativně nejvíce pak v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Na konci roku 2020 opět patřil mezi nejlidnatější kraje Středočeský (1,40 mil. obyvatel) a hl. m. Praha (1,34 mil. obyvatel), naproti tomu nejmenším krajem zůstal Karlovarský kraj s 293,3 tis. obyvateli. Celkový počet obyvatel se v roce 2020 zvýšil jen v pěti krajích, nejvíce přibylo ve Středočeském (12,9 tis. osob) a hl. m. Praze (10,8 tis. osob), dále pak v Jihomoravském (3,3 tis. osob), Plzeňském (1,1 tis. osob) a Pardubickém kraji (194 osob).

 

  • vychazeji_krajske_rocenky.docx