Vybrané regionální ukazatele v nabídce ČSÚ

 

Český statistický úřad má za úkol vytvářet a poskytovat statistické informace nejen za území celé ČR, ale rovněž za její jednotlivé části. Pro sběr statistických dat využívá ČSÚ kromě vlastních statistických zjišťování i tzv. administrativní zdroje dat, zejména z ministerstev a dalších institucí veřejné správy.

Přestože nabídka regionální statistiky pokrývá téměř všechny oblasti statistiky, podrobnost územního pohledu se různí v závislosti na způsobu a metodě jednotlivých zjišťování. Výběrová zjišťování neumožňují v řadě případů s dostatečnou přesností poskytovat statistická data za menší územní celky.

Následující seznam vybraných regionálních ukazatelů má pomoci orientovat uživatele v nabídce publikovaných regionálních dat ČSÚ včetně hloubky územního pohledu. Seznam vychází především z ukazatelů publikovaných v krajských ročenkách. Naleznete v něm i odkaz na další publikace ČSÚ, kde konkrétní údaje můžete nalézt.

Nabídka ČSÚ je ovšem daleko širší než pouze výčet níže uvedených ukazatelů. Proto nabízíme i možnost využít dalších odkazů k regionálním informacím na webových stránkách ČSÚ, případně využít pomoci pracovníků informačních služeb v ústředí nebo v krajských správách ČSÚ.

  • Vybrané regionální ukazatele v nabídce ČSÚ