Zaostřeno na ženy a muže - 2016


Vybrané výsledky z EU-SILC (ČSÚ)
Graf 1: Podíl osob, které se účastnily vybrané kulturní akce (%) Excel PDF
Graf 2: Podíl osob, které se účastnily vybrané dobrovolnické činnosti (%) Excel PDF
Graf 3: Podíl osob, které se věnují umělecké činnosti jako koníčku (%) Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.