Zaostřeno na ženy a muže - 2017


Vybrané výsledky z VŠPS (ČSÚ)
Tabulka 1: Podíl osob, které se účastnily vybrané kulturní akce (%) Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.