Zaostřeno na ženy a muže - 2016


Šetření ÚZIS ČR (HIS)
Tab. 1: Index tělesné hmotnosti - BMI Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.