Česká republika v mezinárodním srovnání - 2014


VYBRANÉ SLUŽBY
6.1. Soukromé cesty – způsob dopravy, 2012 Excel PDF
6.2. Soukromé cesty podle destinace, 2012 Excel PDF
6.3. Výdaje rezidentů na soukromé cesty v tuzemsku a do zahraniční Excel PDF
6.4. Příjezdy do ubytovacích zařízení, v členění podle země rezidence turistů, 2013 Excel PDF
6.5. Cestovní ruch zemí se všemi zeměmi světa Excel PDF
6.6. Cestovní ruch členských států EU se státy EU 28 Excel PDF
6.7. Hotely ve vybraných evropských zemích Excel PDF
6.8. Podíl osob zaměstnaných v tržních službách podle ekonomické aktivity, 2013 Excel PDF
6.9. Podíl žen pracujících v tržních službách, 2013 Excel PDF
6.10. Dopravní infrastruktura – délka dálnic Excel PDF
6.11. Dopravní infrastruktura – délka silnic (bez dálnic) Excel PDF
6.12. Dopravní infrastruktura – délka železnic Excel PDF
6.13. Dopravní infrastruktura – délka splavných řek Excel PDF
6.14. Dopravní infrastruktura – délka splavných kanálů Excel PDF
6,15. Dopravní infrastruktura – dálnice (na km2) Excel PDF
6.16. Dopravní infrastruktura – železnice (na km2) Excel PDF
6.17. Dopravní park – všechna vozidla Excel PDF
6.18. Dopravní park – motocykly nad 50 cm3 Excel PDF
6.19. Dopravní park – osobní automobily Excel PDF
6.20. Dopravní park – mikrobusy, autobusy a trolejbusy Excel PDF
6.21. Vybavenost letišť, 2012 Excel PDF
6.21. Vybavenost letišť, 2012 - pokračování Excel PDF
6.21. Vybavenost letišť, 2012 - dokončení Excel PDF
6.22. Letecká přeprava Excel PDF
6.23.Výdaje na výzkum a vývoj v % z HDP Excel PDF
6.24. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v % z celkových vládních výdajů Excel PDF
6.25.Podíl vývozu high-tech výrobků na celkovém vývozu Excel PDF
6.26. Podíl domácností vybavených připojením k internetu Excel PDF
6.27. Podíl podniků vybavených připojením k internetu, podle velikosti podniku Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.