Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2022


Vybrané služby
6.1. Soukromé cesty podle způsobu dopravy, 2020 Excel PDF
6.2. Soukromé cesty podle destinace, 2020 Excel PDF
6.3. Výdaje rezidentů na soukromé cesty v tuzemsku a do zahraniční Excel PDF
6.4. Příjezdy do ubytovacích zařízení, v členění podle země rezidence turistů, 2020 Excel PDF
6.5. Cestovní ruch jednotlivých států EU se všemi zeměmi světa Excel PDF
6.6. Cestovní ruch jednotlivých států EU se členskými státy EU 27 Excel PDF
6.7. Hotely ve vybraných evropských zemích Excel PDF
6.8. Podíl osob zaměstnaných v tržních službách podle ekonomické aktivity, 2021 Excel PDF
6.9. Podíl žen pracujících ve vybraných službách, 2021 Excel PDF
6.10. Dopravní infrastruktura – délka dálnic Excel PDF
6.11. Dopravní infrastruktura – délka silnic (bez dálnic) Excel PDF
6.12. Dopravní infrastruktura – délka železnic Excel PDF
6.13. Dopravní infrastruktura – délka splavných řek Excel PDF
6.14. Dopravní infrastruktura – délka splavných kanálů Excel PDF
6.15. Dopravní infrastruktura – dálnice (na 1000 km2) Excel PDF
6.16. Dopravní infrastruktura – železnice (na 1000 km2) Excel PDF
6.17. Dopravní park – všechna vozidla Excel PDF
6.18. Dopravní park – motocykly nad 50 cm3 Excel PDF
6.19. Dopravní park – osobní automobily Excel PDF
6.20. Dopravní park – osobní automobily Excel PDF
6.21. Dopravní park - mikrobusy, autobusy a trolejbusy Excel PDF
6.22. Vybavenost letišť, 2020 Excel PDF
6.23. Letecká přeprava Excel PDF
6.24. Výdaje na výzkum a vývoj v % z HDP Excel PDF
6.25.Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v % z celkových vládních výdajů Excel PDF
6.26. Podíl vývozu high-tech výrobků na celkovém vývozu Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.