Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Pardubickém kraji - 2006

 
Kód: e-13-5339-07
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (12 MB) PDF
Úvod PDF
1. Udržitelný rozvoj v České republice PDF
1.1. Úvod PDF
1.2. Strategie udržitelného rozvoje EU PDF
1.3. Strategie udržitelného rozvoje ČR PDF
1.4. Indikátory udržitelného rozvoje PDF
1.5. Mezinárodní srovnání vybraných indikátorů udržitelného rozvoje PDF
2. Vývoj indikátorů udržitelného rozvoje v krajích PDF
2.1. Soubor indikátorů pro regionální (krajskou) úroveň PDF
2.2. Přehled vybraných indikátorů a jejich význam pro udržitelný rozvoj PDF
2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj PDF
- ekonomický pilíř PDF
- sociální pilíř PDF
- environmentální pilíř PDF
3. Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Pardubickém kraji PDF
3.1. Ekonomická oblast PDF
3.2. Sociální oblast PDF
3.3. Environmentální oblast PDF
Závěr PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Zkratky názvů krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností PDF
Seznam tabulek indikátorů
Seznam grafů
Seznam kartogramů

 

Upozornění: Níže uvedený Archiv k publikaci nepatří (z technických důvodů jej nelze odstranit).

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.