Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Královéhradeckém kraji - 2006

 
Kód: e-13-5228-07
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Úvod
Celá publikace v pdf (10MB) PDF
1. Udržitelný rozvoj v České republice PDF
2. Vývoj indikátorů udržitelného rozvoje v krajích
2.1. Soubor indikátorů pro regionální (krajskou) úroveň PDF
2.2. Přehled vybraných indikátorů a jejich význam pro udržitelný rozvoj PDF
2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj PDF
3. Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Královéhradeckém kraji PDF
3.1. Ekonomická oblast PDF
3.2. Sociální oblast PDF
3.3. Environmentální oblast PDF
Závěr PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Zkratky názvů krajů a okresů Excel
Zkratky názvů obcí s rozšířenou působností Excel
Seznam kartogramů

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.