Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v hl. m. Praze - 2006

 
Kód: e-13-1134-07
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: PhDr. Eva Vojtová


Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.