Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - v 1. pololetí 2010

 
Kód: w-8003-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Vladimír Štípek
E-mail: vladimir.stipek@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

A. Údaje za průmysl celkem včetně doodhadu za nezjišťovaný soubor
Tab. 1 Přehled základních finančních ukazatelů v průmyslu celkem (sekce B+C+D+E dle CZ-NACE) za 1. a 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 2 Přehled základních finančních ukazatelů v průmyslu celkem (sekce B+C+D+E dle CZ-NACE) podle velikostních kategorií za 1. a 2. čtvrtletí 2010 – 1. část Excel PDF
Tab. 3 Přehled základních finančních ukazatelů v průmyslu celkem (sekce B+C+D+E dle CZ-NACE) podle velikostních kategorií za 1. a 2. čtvrtletí 2010 – 2. část Excel PDF

B. Údaje za soubor podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci
Tab. 4 Přehled základních finančních ukazatelů v průmyslu celkem (sekce B+C+D+E dle CZ-NACE) za 1. a 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 5 Přehled základních finančních ukazatelů v těžbě a dobývání (sekce B dle CZ-NACE) za 1. a 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 6 Přehled základních finančních ukazatelů ve zpracovatelském průmyslu (sekce C dle CZ-NACE) za 1. a 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 7 Přehled základních finančních ukazatelů ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D dle CZ-NACE) za 1. a 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 8 Přehled základních finančních ukazatelů v zásobování vodou a činnostech souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E dle CZ-NACE) za 1. a 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF

C. Údaje za soubor podnikatelských subjektů se 100 a více zaměstnanci
Tab. 9 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (1. část) - 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 10 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (2. část) - 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 11 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (3. část) - 1. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 12 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (1. část) - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 13 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (2. část) - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 14 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (3. část) - 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 15 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (1. část) - 1. až 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 16 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (2. část) - 1. až 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 17 Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (3. část) - 1. až 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.