Vybrané finanční ukazatele v průmyslu - 1. pololetí 2019

 
Kód: 150139-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Vladimír Štípek
E-mail: vladimir.stipek@czso.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

A. Celkové údaje včetně doodhadu za nezjišťovaný soubor
Tab. č. 1: Přehled základních finančních ukazatelů v průmyslu celkem (sekce B+C+D+E dle CZ-NACE) za 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 2: Přehled základních finančních ukazatelů v těžbě a dobývání (sekce B dle CZ–NACE) za 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 3: Přehled základních finančních ukazatelů ve zpracovatelském průmyslu (sekce C dle CZ-NACE) za 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 4: Přehled základních finančních ukazatelů ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D dle CZ-NACE) za 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 5: Přehled základních finančních ukazatelů v zásobování vodou a činnostech souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E dle CZ-NACE) za 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 6: Přehled základních finančních ukazatelů v průmyslu celkem (sekce B+C+D+E dle CZ-NACE) podle velikostních kategorií za 1. až 2. čtvrtletí 2019 – 1. část Excel PDF
Tab. č. 7: Přehled základních finančních ukazatelů v průmyslu celkem (sekce B+C+D+E dle CZ-NACE) podle velikostních kategorií za 1. až 2. čtvrtletí 2019 – 2. část Excel PDF

B. Údaje za soubor podnikatelských subjektů s 50 a více zaměstnanci
Tab. č. 8: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (1. část) - 1. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 9: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (2. část) - 1. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 10: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (3. část) - 1. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 11: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (1. část) - 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 12: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (2. část) - 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 13: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (3. část) - 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 14: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (1. část) - 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 15: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (2. část) - 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Tab. č. 16: Finanční ukazatele tokové podle sekcí a oddílů CZ-NACE (3. část) - 1. až 2. čtvrtletí 2019 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.