Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


4. Používání mobilního telefonu a internetu na mobilním telefonu
Tab. 23: Jednotlivci v ČR používající mobilní telefon, 2018 Excel PDF
Tab. 24: Jednotlivci v zemích EU používající internet na mobilním telefonu, 2017 Excel PDF
Tab. 25: Jednotlivci v ČR používající internet na mobilním telefonu, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 26: Jednotlivci v krajích ČR používající internet na mobilním telefonu, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 27: Jednotlivci v zemích EU používající internet na mobilním telefonu, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 28: Jednotlivci v ČR podle používaného typu připojení k internetu na mobilním telefonu, 2018 Excel PDF
Tab. 29: Jednotlivci v krajích ČR využívající datový tarif k internetu v mobilu, 2015 až 2017 Excel PDF
Tab. 30: Jednotlivci v zemích EU využívající datový tarif k internetu v mobilu, 2015 až 2017 Excel PDF
Tab. 31: Jednotlivci v krajích ČR využívající Wi-Fi pro připojení k internetu na mobilu, 2015 až 2017 Excel PDF
Tab. 32: Jednotlivci v zemích EU využívající Wi-Fi pro připojení k internetu na mobilu, 2015 až 2017 Excel PDF
Tab. 33: Jednotlivci v ČR podle vybraných ukazatelů týkajících se bezpečnosti na telefonu, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.