Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel - 2001

 
Kód: e-4131-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


1. KAPITOLA: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BYDLENÍ OBYVATELSTVA
Komentář 1

1.1 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1961 - 2001 - Česká republika
Tab. 1.1.1 Základní charakteristiky bytového fondu v letech 1961 - 2001 Excel PDF
Tab. 1.1.2 Technická vybavenost bytů v letech 1961 - 2001 /v %/ Excel PDF

1.2 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 - kraje, okresy

Bytový fond, technická vybavenost bytů a způsob bydlení obyvatel - 1991
Tab. 1.2.1 Bytový fond podle obydlenosti bytu a bytové domácnosti mimo bytový fond v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 1.2.2 Bytový fond podle obydlenosti bytu a bytové domácnosti mimo bytový fond v krajích a okresech k 3. 3. 1991 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.2.3 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 1.2.4 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v krajích a okresech k 3. 3. 1991 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.2.5 Technická vybavenost bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.2.6 Osoby v bytech podle technické vybavenosti bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácnosti v krajích a okresech k 3. 3. 1991 /v %/ Excel PDF

Bytový fond, technická vybavenost bytů a způsob bydlení obyvatel - 2001
Tab. 1.2.8 Bytový fond podle způsobu bydlení v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v%/ Excel PDF
Tab. 1.2.7 Bytový fond podle způsobu bydlení v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 1.2.9 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 1.2.10 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.2.11 Technická vybavenost bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.2.12 Osoby v bytech podle technické vybavenosti bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácnosti v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF

1.3 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - velikostní kategorie obce
Tab. 1.3.1 Bytový fond podle obydlenosti bytů a bytové domácnosti mimo bytový fond podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 1.3.2 Bytový fond podle obydlenosti bytů a bytové domácnosti mimo bytový fond podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.3.3 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 1.3.4 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.3.5 Technická vybavenost bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.3.6 Osoby v bytech podle technické vybavenosti bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF

1.4 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - obce
Tab.1.4.1 Bytový fond podle obydlenosti bytů a bytové domácnosti mimo bytový fond v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 1.4.2 Bytový fond podle obydlenosti bytů a bytové domácnosti mimo bytový fond v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.4.3 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 1.4.4 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.4.5 Technická vybavenost bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 1.4.6 Osoby v bytech podle technické vybavenosti bytů a možnosti užívání rekreačního objektu bytovou domácností v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF

2. KAPITOLA: VELIKOST BYTU
Komentář 2

2.1 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1961 - 2001 - Česká republika
Tab. 2.1.1 Úrovňové ukazatele bydlení podle druhu domu v letech 1961 - 2001 Excel PDF

2.2 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 - kraje, okresy

Úrovňové ukazatele bydlení - 1991
Tab. 2.2.1 Průměrná obytná plocha /v m2/ na 1 byt podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 2.2.2 Průměrná celková plocha /v m2/ na 1 byt podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 2.2.3 Průměrná obytná plocha /v m2/ na 1 osobu podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 2.2.4 Průměrná celková plocha /v m2/ na 1 osobu podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF

Úrovňové ukazatele bydlení - 2001
Tab. 2.2.5 Průměrná obytná plocha /v m2/ na 1 byt podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2.2.6 Průměrná celková plocha /v m2/ na 1 byt podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2.2.7 Průměrná obytná plocha /v m2/ na 1 osobu podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2.2.8 Průměrná celková plocha /v m2/ na 1 osobu podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF

2.3 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - velikostní kategorie obce
Tab. 2.3.1 Průměrná obytná plocha /v m2/ na 1 byt podle počtu obytných místností a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2.3.2 Průměrná celková plocha /v m2/ na 1 byt podle počtu obytných místností a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2.3.3 Průměrná obytná plocha /v m2/ na 1 osobu podle počtu obytných místností a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 2.3.4 Průměrná celková plocha /v m2/ na 1 osobu podle počtu obytných místností a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF

2.4 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - obce
Tab. 2.4.1 Úrovňové ukazatele bydlení v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF

3. KAPITOLA: PRÁVNÍ DŮVOD UŽÍVÁNÍ BYTU A VELIKOST BYTOVÉ DOMÁCNOSTI
Komentář 3

3.1 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1961 - 2001 - Česká republika
Tab. 3.1.1 Trvale obydlené byty a osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v období 1961 - 2001 Excel PDF

3.2 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 - kraje, okresy

Právní důvod užívání bytu a velikost bytové domácnosti - 1991
Tab. 3.2.1 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 3.2.2 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 /v %/ Excel PDF
Tab. 3.2.3 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 3.2.4 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 /v %/ Excel PDF
Tab. 3.2.5 Průměrná velikost bytové domácnosti podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 3.2.6 Průměrná velikost bytové domácnosti v bytech ve vlastním domě a v osobním vlastnictví podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 3.2.7 Průměrná velikost bytové domácnosti v nájemním bytě podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF

Právní důvod užívání bytu a velikost bytové domácnosti - 2001
Tab. 3.2.8 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.2.9 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 3.2.10 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.2.11 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 3.2.12 Průměrná velikost bytové domácnosti podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.2.13 Průměrná velikost bytové domácnosti v bytech ve vlastním domě a v osobním vlastnictví podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.2.14 Průměrná velikost bytové domácnosti v nájemním bytě podle počtu obytných místností v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF

3.3 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - velikostní kategorie obce
Tab. 3.3.1 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.3.2 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v%/ Excel PDF
Tab. 3.3.3 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.3.4 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 3.3.5 Průměrná velikost bytové domácnosti podle počtu obytných místností a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.3.6 Průměrná velikost bytové domácnosti v bytech ve vlastním domě a v osobním vlastnictví podle počtu obytných místností a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.3.7 Průměrná velikost bytové domácnosti v nájemním bytě podle počtu obytných místností a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF

3.4 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - obce
Tab. 3.4.1 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.4.2 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 3.4.3 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 3.4.4 Osoby v bytech podle právního důvodu užívání bytu v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 3.4.5 Průměrná velikost bytové domácnosti podle právního důvodu užívání bytu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF

4. KAPITOLA: DRUH DOMU
Komentář 4

4.1 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1961 - 2001 - Česká republika
Tab. 4.1.1 Trvale obydlené domy, byty a osoby v bytech podle druhu domu v letech 1961 - 2001 Excel PDF

4.2 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 - kraje, okresy

Druh domu - 1991
Tab. 4.2.1 Trvale obydlené domy podle druhu domu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 4.2.2 Trvale obydlené byty podle druhu domu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 4.2.3 Osoby v bytech podle druhu domu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF
Tab. 4.2.4 Trvale obydlené domy, byty a osoby v bytech v krajích a okresech k 3. 3. 1991 /v %/ Excel PDF
Tab. 4.2.5 Úrovňové ukazatele bydlení podle druhu domu v krajích a okresech k 3. 3. 1991 Excel PDF

Druh domu - 2001
Tab. 4.2.6 Trvale obydlené domy podle druhu domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.2.7 Trvale obydlené byty podle druhu domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.2.8 Osoby v bytech podle druhu domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.2.9 Trvale obydlené domy, byty a osoby v bytech v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 4.2.10 Úrovňové ukazatele bydlení podle druhu domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF

4.3 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - velikostní kategorie obce
Tab. 4.3.1 Trvale obydlené domy podle druhu domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.3.2 Trvale obydlené byty podle druhu domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.3.3 Osoby v bytech podle druhu domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.3.4 Trvale obydlené domy, byty a osoby v bytech v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 4.3.5 Úrovňové ukazatele bydlení podle druhu domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF

4.4 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - obce
Tab. 4.4.1 Trvale obydlené domy podle druhu domu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.4.2 Trvale obydlené byty podle druhu domu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.4.3 Osoby v bytech podle druhu domu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4.4.4 Trvale obydlené domy, byty a osoby v bytech podle druhu domu v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF

5. KAPITOLA: STÁŘÍ BYTOVÉHO FONDU
Komentář 5

5.1 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1961 - 2001 - Česká republika
Tab. 5.1.1 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v letech 1961 - 2001 Excel PDF

5.2 Sčítání lidu, domů a bytů v letech 2001 - kraje, okresy
Tab. 5.2.1 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5.2.2 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 5.2.3 Osoby v bytech podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5.2.4 Osoby v bytech podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v krajích a okresech k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 5.2.5 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF

5.3 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - velikostní kategorie obce
Tab. 5.3.1 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5.3.2 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 5.3.3 Osoby v bytech podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5.3.4 Osoby v bytech podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a podle velikostní kategorie obce k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF

5.4 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - obce
Tab. 5.4.1 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5.4.2 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 5.4.3 Osoby v bytech podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v obcích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5.4.4 Osoby v bytech podle období výstavby nebo rekonstrukce domu v obcích k 1. 3. 2001 /v %/ Excel PDF
Tab. 5.4.5 Počet obyvatel a průměrné stáří trvale obydlených bytů ve městech nad 10 000 obyvatel k 1. 3. 2001 Excel PDF

6. KAPITOLA: DOKONČENÉ A ZRUŠENÉ BYTY
Tab. 6.1 Dokončené byty podle druhu domu v roce 2001 Excel PDF
Tab. 6.2 Dokončené byty podle druhu domu v roce 2002 Excel PDF
Tab. 6.3 Dokončené byty podle druhu domu v roce 2003 Excel PDF
Tab. 6.4 Dokončené byty podle druhu domu v roce 2004 /předběžné údaje/ Excel PDF
Tab. 6.5 Zrušené byty podle druhu domu v roce 2001 Excel PDF
Tab. 6.6 Zrušené byty podle druhu domu v roce 2002 Excel PDF
Tab. 6.7 Zrušené byty podle druhu domu v roce 2003 Excel PDF
Tab. 6.8 Zrušené byty podle druhu domu v roce 2004 Excel PDF

7. KAPITOLA: Mezinárodní srovnání vybraných charakteristik bydlení
Komentář 7
Tab. 7.1 Klasifikace bytů podle vybavenosti Excel PDF
Tab. 7.2 Velikost bytů podle období výstavby Excel PDF
Tab. 7.3 Průměrná odhadovaná celková plocha bytů podle počtu místností Excel PDF
Tab. 7.4 Domácnosti podle počtu osob a způsobu vlastnictví bytu Excel PDF
Tab. 7.5 Domácnosti podle počtu osob a počtu místností Excel PDF
Tab. 7.6 Domácnosti podle počtu osob a podle celkové plochy bytu Excel PDF
METODICKÉ VYSVĚTLIVKY K ÚDAJŮM SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
METODICKÉ VYSVĚTLIVKY K ÚDAJŮM BĚŽNÉHO VÝKAZNICTVÍ

TEXTOVÁ ČÁST
Základní charakteristiky bytového fondu a bydlení obyvatelstva v období 1961 - 2001 PDF
Velikost bytů PDF
Právní důvod užívání bytu a velikost bytové domácnosti PDF
Druh domu PDF
Stáří bytového fondu PDF

KARTOGRAMY
Územní členění České republiky k 1. 3. 2001 PDF
Přírůstek/úbytek trvale obydlených bytů mezi roky 1961 a 2001 PDF
Absolutní a relativní přírůstek/úbytek neobydlených bytů mezi roky 1991 a 2001 PDF
Podíl neobydlených bytů z celkového bytového fondu k 1. 3. 2001 PDF
Podíl nájemních bytů z trvale obydlených bytů celkem k 1. 3. 2001 PDF
Podíl bytů v osobním vlastnictví z trvale obydlených bytů celkem k 1. 3. 2001 PDF
Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech z trvale obydlených bytů celkem k 1. 3. 2001 PDF
Typologie období výstavby nebo rekonstrukce trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Průměrné stáří trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Průměrná velikost obytné plochy bytu k 1. 3. 2001 PDF
Trvale obydlené byty se zavedeným plynem a s připojením na kanalizaci k 1. 3. 2001 PDF
Průměrná velikost bytové domácnosti k 1. 3. 2001 PDF
Typologie druhů rodinných domů k 1. 3. 2001 PDF
Struktura dokončených bytů podle druhu domu v období 2001 - 2004 PDF
Struktura zrušených bytů podle druhu domu v období 2001 - 2004 PDF
SEZNAM OKRESŮ K 1.3.2001 Excel PDF
BIBLIOGRAFIE
KOLEKTIV AUTORŮ

Zveřejněno dne: 29.04.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.