Výběrové šetření zdravotně postižených osob - 2013

 
Kód: 260006-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Úvod Word PDF
2. Příprava výběrového šetření osob se zdravotním postižením VŠPO 13 Word PDF
2.1. Dotazník pro výběrové šetření osob se zdravotním postižením
2.2. Metodika výběru pro šetření osob se zdravotním postižením
3. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením VŠPO 13 Word PDF
3.1. Základní charakteristiky osob se zdravotním postižením v porovnání s celkovou populací ČR
3.2. Osoby se zdravotním postižením podle věku a pohlaví v porovnání s celkovou populací ČR
3.3. Nejvyšší dosažené vzdělání u osob se zdravotním postižením
3.4. Rodinný stav osob se zdravotním postižením
3.5. Bydlení osob se zdravotním postižením
3.6. Ekonomická aktivita zdravotně postižených osob
3.7. Zdravotní postižení
3.7.1. Typ zdravotního postižení
3.7.2. Příčina zdravotního postižení
3.7.3. Míra zdravotního postižení
3.7.4. Délka zdravotního postižení
3.7.5. Potřeba pomůcek u osob se zdravotním postižením
3.7.6. Důsledky zdravotního postižení
3.7.7. Rozsah zajištění pomoci osobám se zdravotním postižením
3.7.8. Míra soběstačnosti u osob se zdravotním postižením
3.8. Pobírání dávek sociálního zabezpečení osobami se zdravotním postižením
4. Porovnání výsledků šetření VŠPO 13 a VŠPO 07 Word PDF
4.1. Podíl počtu osob se zdravotním postižením v porovnání s celkovou populací ČR
4.2. Osoby se zdravotním postižením podle věku a pohlaví v porovnání s celkovou populací ČR
4.3. Nejvyšší dosažené vzdělání u osob se zdravotním postižením
4.4. Rodinný stav osob se zdravotním postižením
4.5. Bydlení osob se zdravotním postižením
4.6. Ekonomická aktivita zdravotně postižených osob
4.7. Zdravotní postižení
4.7.1. Typ zdravotního postižení
4.7.2. Příčina zdravotního postižení
4.7.3. Míra zdravotního postižení
4.7.4. Délka zdravotního postižení
4.7.5. Potřeba pomůcek u osob se zdravotním postižením
4.7.6. Důsledky zdravotního postižení
4.7.7. Rozsah zajištění pomoci osobám se zdravotním postižením
4.7.8. Míra soběstačnosti u osob se zdravotním postižením
4.8. Pobírání dávek sociálního zabezpečení osobami se zdravotním postižením
5. Závěr Word PDF
Dotazník VŠPO 13 PDF
Metodické vysvětlivky k vyplnění dotazníku VŠPO 13 PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2014  |  2013
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.