Všichni senioři se mohou sečíst. Ti se starými doklady mohou požádat příbuzné nebo vyplnit listinný formulář

 

3. dubna 2021

Elektronický formulář pro Sčítání 2021 využívá data dostupná z veřejných registrů. Registr obyvatel ale nezahrnuje zlomek dokladů, které nejsou elektronicky čitelné, například občanské průkazy ve formě tzv. knížky. Držitelé více než dvacet let starých dokladů budou moci založit vlastní online formulář již za několik dní. I teď ale mají na výběr z několika dalších možností, jak se sečíst.

Osobní doklady bez elektronicky čitelné zóny se vydávaly do roku 1999. Dnes je mají ještě jednotky procent obyvatel starších 85 let, přibližně 15 tisíc lidí, kteří v posledních dvaceti letech neměli důvod měnit svůj občanský průkaz. Z pohledu e-governmentu však tyto doklady mohou způsobovat komplikace.

Při registraci do online formuláře se ověřuje identita respondentů v Registru obyvatel, který však neobsahuje čísla nejstarších typů občanských průkazů. S Ministerstvem vnitra se nám již podařilo shodnout se na argumentaci potřebné k získání těchto údajů a urgentně jsme zažádali o legislativní změnu. Na základě doplněných údajů budeme schopni v řádu dnů i lidem s nejstaršími typy dokladů umožnit online sčítání, což je v aktuální epidemické situaci jednoznačným přínosem,” říká věcný gestor Sčítání 2021 Robert Šanda z ČSÚ.

Zřejmě nejpraktičtějším řešením pro tuto skupinu seniorů pak je, pokud je s jejich souhlasem sečte někdo blízký, který s nimi bydlí v jedné domácnosti. „Pokud někdo z blízkých založí elektronický formulář a sečte se jako první člen domácnosti, může následně na stejném formuláři sečíst kohokoliv, kdo s ním žije v bytě a s tímto řešením souhlasí,“ radí Robert Šanda.

Od 17. dubna do 11. května se všichni, kdo se nemohou nebo nechtějí zúčastnit online sčítání, budou moci sečíst pomocí listinného formuláře. I s jeho vyplněním a odesláním jim může pomoci někdo z blízkých. Listinné sčítací formuláře budou roznášet sčítací komisaři a bude možné si je vyzvednout i na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách ČSÚ.

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

  • csu_210403_scitani_2021_seniori_se_mohou_secist_vice__zpusoby.docx
  • Vyjádření Roberta Šandy, ředitele odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Doplnění vyjádření Roberta Šandy
    (soubor mp3)