Všichni senioři se mohou ode dneška sečíst elektronicky. I ti se starými typy občanských průkazů

 

8. dubna 2021

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Český statistický úřad rozšířil elektronickou identifikaci také o nejstarší typy dokladů. Ministerstvo včera předalo statistikům data a držitelé více než dvacet let starých občanských průkazů mohou ode dneška založit svůj vlastní elektronický formulář i na tento typ dokladu. V České republice se to týká zhruba 15 000 obyvatel starších 85 let.

„Pro ověření respondenta v online sčítání je nyní možné využít i platné české, resp. československé občanské průkazy, které nemají elektronicky čitelné údaje. Jedná se zejména o staré občanské průkazy v podobě tzv. knížek. Při přihlašování ale uvádějte pouze jejich samotné číslo, nikoliv označení série,“ vysvětluje Robert Šanda, věcný gestor Sčítání 2021. Například je-li průkaz označen: čís. 457683, série BA-51, uveďte pouze 457683.
Začíná-li číslo vašeho průkazu nulami, uveďte jej včetně těchto nul (například
000386). Do online formuláře se s tímto typem dokladu dostanou i blízcí osob se starými občanskými průkazy, kteří by například své rodiče chtěli sečíst, ale nebydlí s nimi ve společné domácnosti. ČSÚ do systému zahrnul všechna data, která od Ministerstva vnitra převzal.

„Při registraci do online formuláře se ověřuje identita respondentů v Registru obyvatel, který však neobsahuje čísla nejstarších typů občanských průkazů. S Ministerstvem vnitra se nám nakonec podařilo shodnout se na argumentaci potřebné k získání těchto údajů a urgentně jsme zažádali o legislativní změnu. Na základě doplněných údajů jsme tak nyní schopni sčítání online umožnit ještě širšímu okruhu osob, což je v aktuální epidemické situaci jednoznačným přínosem,říká věcný gestor Robert Šanda. Sečíst se online pomocí elektronického sčítacího formuláře nebo aplikace „Sčítání21“ v Google Play i App Store bude možné do 11. května.

Od 17. dubna do 11. května se všichni, kdo se nemohou nebo nechtějí zúčastnit online sčítání, budou moci sečíst pomocí listinného formuláře. I s jeho vyplněním a odesláním jim může pomoci někdo z blízkých. Listinné sčítací formuláře budou roznášet sčítací komisaři a bude možné si je vyzvednout i na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách ČSÚ.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

 

  • csu_tz210408_scitani_2021_overeni_pomoci_starych_op.docx
  • Vyjádření Roberta Šandy, věcného gestora Sčítání 2021
    (soubory mp3)