Všechny aktuality ČSÚ

 

26.07.2022 HKK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
29.06.2022 JHČ Změna úředních hodin informačních služeb v letních měsících
12.08.2022 PAK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
12.08.2022 ZLK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
12.08.2022 STČ Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
12.08.2022 PHA Pražská bytová výstavba - 2. čtvrtletí 2022
12.08.2022 ČSÚ Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
12.08.2022 ČSÚ Newsletter - 32/2022
12.08.2022 LBK Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022
12.08.2022 ČSÚ Český mák v nové infografice ČSÚ
12.08.2022 LBK Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (předběžné výsledky)
12.08.2022 LBK Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2022
11.08.2022 PAK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
11.08.2022 JHM Chov prasat v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2022
11.08.2022 JHM Chov skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2022
11.08.2022 HKK Podíl nezaměstnaných v červenci v Královéhradeckém kraji mírně stoupl
11.08.2022 PLK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
11.08.2022 ČSÚ Odhady sklizní - červenec 2022
11.08.2022 LBK Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2022
11.08.2022 LBK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 VYS ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 ULK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 JHM ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 PAK Míra inflace v ČR v červenci 2022
10.08.2022 ULK Průměrná míra inflace byla v červenci 10,6 % (v červnu 9,4 %).
10.08.2022 JHM Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022
10.08.2022 JHM Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022
10.08.2022 HKK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 ZLK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 STČ ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 PHA ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 KVK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 MSK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 KVK Průměrná míra inflace v červenci 2022 dosáhla 10,6 %
10.08.2022 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2022
10.08.2022 ČSÚ ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2022
10.08.2022 JHČ ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červen 2022
10.08.2022 JHČ Vyšel Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje 2022
10.08.2022 OLK ČSÚ zveřejnil kandidátní listiny pro podzimní volby
10.08.2022 ČSÚ Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 2. čtvrtletí 2022
10.08.2022 LBK Průměrná míra inflace v červenci dosáhla 10,6 %
10.08.2022 LBK Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji v 1. pololetí 2022
09.08.2022 JHČ Oživení cestovního ruchu ve 2. čtvrtletí 2022 pokračovalo
09.08.2022 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci 2022
09.08.2022 ULK Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)
09.08.2022 PAK Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 2. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)
09.08.2022 VYS Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 2. čtvrtletí 2022 – počet hostů se vrátil na úroveň roku 2019
09.08.2022 JHM Cestovní ruch v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 a v 1. až 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 JHČ Nezaměstnanost v Jihočeském kraji se ke konci července mírně zvýšila
09.08.2022 HKK Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 MSK Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 OLK Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 STČ Cestovní ruch ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 ZLK Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 PLK Výrazný nárůst návštěvníků v kraji za 1. pololetí 2022
09.08.2022 KVK Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)
09.08.2022 PHA Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Prahy ve 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 PHA Podíl nezaměstnaných v Praze k 31. 7. 2022 činil 2,74 %
09.08.2022 ČSÚ Počet zemřelých - 25. týden / červen 2022
09.08.2022 ČSÚ Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 ČSÚ Služby - 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 ČSÚ Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2022
09.08.2022 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji se v červenci 2022 poprvé po půl roce navýšila
09.08.2022 LBK Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2022 a 1. až 2. čtvrtletí 2022
08.08.2022 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červenci 2022
08.08.2022 JHM Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - červenec 2022
08.08.2022 STČ Podíl nezaměstnaných osob v červenci 2022 ve Středočeském kraji
08.08.2022 HKK Podíl nezaměstnaných v červnu v kraji mírně klesl
08.08.2022 ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím - červen 2022
08.08.2022 ČSÚ Průmysl - červen 2022
08.08.2022 ČSÚ Stavebnictví - červen 2022
08.08.2022 LBK Naděje dožití v okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v letech 2017 až 2021
05.08.2022 VYS Ceny pohonných hmot v 1. pololetí 2022 skokově vzrostly v březnu
05.08.2022 ČSÚ Newsletter - 31/2022
05.08.2022 ČSÚ Maloobchod - červen 2022
04.08.2022 ULK Zemřelí dle příčin úmrtí v Ústeckém kraji v roce 2021 a jejich vývoj za období 2012–2021
04.08.2022 PHA Cizinci v Praze v roce 2021
03.08.2022 JHM Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022
03.08.2022 JHM Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje
03.08.2022 PLK Krajská měsíční mzda v průmyslu byla čtvrtá nejvyšší
03.08.2022 KVK Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2021
03.08.2022 ČSÚ Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2022
02.08.2022 MSK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 PAK Nové číslo časopisu Statistika&My (07-08/2022); téma: 20 let po povodních
02.08.2022 JHČ Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 ULK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 JHM Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 VYS Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2022
02.08.2022 VYS Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 ZLK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 STČ Nové číslo časopisu Statistika & My. Téma: 20 let po povodních
02.08.2022 KVK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 PHA vyšlo nové číslo časopisu Statistika&My. Téma: 20 let po povodních
02.08.2022 OLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 PLK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: 20 let po povodních
02.08.2022 LBK Vyšlo nové číslo časopisu Statistika&My na téma: 20 let po povodních
01.08.2022 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červen 2022
29.07.2022 JHČ Aktuální informace - červenec 2022
29.07.2022 ČSÚ Newsletter - 30/2022
29.07.2022 ČSÚ Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2022
28.07.2022 VYS ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 PAK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 ULK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 JHM ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 MSK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 JHČ SLDB 2021 – ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 OLK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 STČ ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 PHA ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 ZLK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 PLK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 KVK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 OLK Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji v roce 2021
28.07.2022 /scitani2021 ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 HKK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 ČSÚ ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
28.07.2022 LBK ČSÚ zveřejnil údaje o náboženské víře v kombinaci s pohlavím a věkem
27.07.2022 VYS ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 PAK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 JHČ Dokončené byty v jihočeských obcích v roce 2021
27.07.2022 ULK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 JHM ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 MSK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 PAK Infolist č. 7/2022
27.07.2022 JHČ SLDB 2021 – ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení
27.07.2022 KVK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 STČ ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 ZLK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 PHA ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 OLK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 PLK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 /scitani2021 ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2022 podle MPSV
27.07.2022 HKK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 ČSÚ ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
27.07.2022 LBK Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin úmrtí v Libereckém kraji v roce 2021
27.07.2022 LBK ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021
26.07.2022 OLK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 JHM ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 VYS ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 MSK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 JHČ ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 PAK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 PLK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 ZLK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 PHA ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 KVK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 OLK Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2022
26.07.2022 ČSÚ ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
26.07.2022 ČSÚ Příjmy domácností i spotřeba reálně klesly
26.07.2022 ČSÚ Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 1. čtvrtletí 2022
26.07.2022 LBK ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média
25.07.2022 ČSÚ Konjunkturální průzkumy - červenec 2022
22.07.2022 JHČ Nedostupnost pevných telefonních linek na KS ČSÚ v Č. Budějovicích
22.07.2022 ČSÚ Newsletter - 29/2022
21.07.2022 PAK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 VYS ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 ULK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 JHČ SLDB 2021 – ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 JHM ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 PHA ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 KVK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 STČ ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 ZLK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 HKK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 MSK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 PLK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 OLK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 /scitani2021 ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 ČSÚ ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
21.07.2022 LBK ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem
20.07.2022 VYS Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 JHM Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 JHČ SLDB 2021 – Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 PAK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 ULK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 KVK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 ZLK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 PHA ČSÚ zveřejnil údaje ze Sčítání 2021 o bytech. Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních.
20.07.2022 PHA Vyšla brožura Čísla z první ruky Praha - 2021
20.07.2022 MSK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 OLK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 STČ Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 HKK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 PLK Cena vody v kraji vzrostla
20.07.2022 /scitani2021 Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 KVK Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2021
20.07.2022 PLK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 ČSÚ Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
20.07.2022 ČSÚ Indexy cen výrobců - červen 2022
20.07.2022 ČSÚ Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2022
20.07.2022 LBK Byty v Česku mají nejčastěji tři místnosti a rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních
18.07.2022 ULK Obyvatelstvo Ústeckého kraje dle velikostní struktury obcí – 2021
15.07.2022 ULK Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji?
15.07.2022 ČSÚ Newsletter - 28/2022
14.07.2022 JHČ Červnový odhad předpokládá meziročně vyšší sklizeň obilovin i řepky
14.07.2022 KVK Průměrná míra inflace v červnu 2022 dosáhla 9,4 %
13.07.2022 JHČ Průměrná míra inflace v červnu dosáhla 9,4 %
13.07.2022 PAK Míra inflace v ČR v červnu 2022
13.07.2022 ULK Průměrná míra inflace byla v červnu 9,4 % (v květnu 8,1 %).
13.07.2022 JHČ I koncem června byla nezaměstnanost v kraji druhá nejnižší
13.07.2022 JHM Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2021
13.07.2022 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2022
13.07.2022 STČ Školství ve Středočeském kraji ve školním roce 2021/2022
13.07.2022 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2022
13.07.2022 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2022
13.07.2022 ČSÚ Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2022
13.07.2022 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu zboží - květen 2022
13.07.2022 LBK Průměrná míra inflace v červnu dosáhla 9,4 %
12.07.2022 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu 2022
12.07.2022 ULK Soupis ploch osevů k 31. 5. 2022 a odhad sklizně k 10. 6. 2022
12.07.2022 MSK Lesnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2021
12.07.2022 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji se v červnu 2022 znovu nepatrně snížila
11.07.2022 ČSÚ Maloobchod - květen 2022
08.07.2022 JHM Odhady sklizně v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2022
08.07.2022 JHM Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2022
08.07.2022 HKK Odhad sklizně zemědělských plodin v kraji
08.07.2022 ČSÚ Newsletter - 27/2022
07.07.2022 PAK Vyšel Statistický bulletin Pardubického kraje za 1. čtvrtletí 2022
07.07.2022 ULK Věková struktura obyvatel Ústeckého kraje v roce 2021
07.07.2022 ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím - květen 2022
07.07.2022 ČSÚ Průmysl - květen 2022
07.07.2022 ČSÚ Stavebnictví - květen 2022
07.07.2022 LBK Zaměstnanost a nezaměstnanost v Libereckém kraji podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v roce 2021
04.07.2022 JHČ Vyšel Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 VYS Vyšel Statistický bulletin Kraje Vysočina za 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 ULK Právě vyšel Statistický bulletin Ústeckého kraje za 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 JHM Vyšel Statistický bulletin Jihomoravského kraje za 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 PLK Statistický bulletin Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 STČ Vyšel Statistický bulletin Středočeského kraje za 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 PHA Vyšel Statistický bulletin Hl. m. Prahy - 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 HKK Statistický bulletin Královéhradeckého kraje - 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 OLK Právě vyšel Statistický bulletin Olomouckého kraje za 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 KVK Vyšel Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 KVK Za uplynulou dekádu došlo v Karlovarském kraji k navýšení domovního fondu o desetinu
04.07.2022 MSK Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2022
04.07.2022 ČSÚ Odhady sklizní - červen 2022
04.07.2022 LBK Soupis ploch osevů k 31. 5. 2022 a odhad sklizně k 10. 6. 2022
04.07.2022 LBK Vyšel Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. čtvrtletí 2022
01.07.2022 JHM ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
01.07.2022 MSK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
01.07.2022 ULK Lesnictví v Ústeckém kraji v roce 2021
01.07.2022 PHA ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
01.07.2022 PLK Ukrajinci tvořili více jak třetinu všech cizinců v kraji
01.07.2022 PLK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
01.07.2022 ČSÚ ČSÚ předsedá Pracovní skupině Rady pro statistiku
01.07.2022 ČSÚ Newsletter - 26/2022
01.07.2022 ČSÚ Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2022
30.06.2022 VYS ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 PAK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 JHČ SLDB 2021 – ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen
30.06.2022 ULK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 PAK Infolist č. 6/2022
30.06.2022 /scitani2021 ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 HKK Stavební povolení v kraji v 1. čtvrtletí 2022
30.06.2022 PLK Obyvatelstvo Plzeňského kraje 2021
30.06.2022 HKK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 KVK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 OLK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 ZLK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 STČ ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 ČSÚ ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
30.06.2022 ČSÚ Energetika prošla od roku 2010 výraznou proměnou
30.06.2022 ČSÚ Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2022
30.06.2022 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2022
30.06.2022 LBK ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021
29.06.2022 PAK Struktura mezd zaměstnanců v Pardubickém kraji v roce 2021
29.06.2022 HKK Sčítání 2021 – Obyvatelé podle rodinného stavu v Královéhradeckém kraji
29.06.2022 PHA Byla zveřejněna publikace: ČSÚ a zpracování výsledků voleb
29.06.2022 ČSÚ Covid-19 v roce 2021 usmrtil 25,5 tisíce obyvatel Česka
27.06.2022 PLK Kvalita bydlení patří v kraji k nejlepším
27.06.2022 KVK Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2022
24.06.2022 ČSÚ Newsletter - 25/2022
24.06.2022 ČSÚ Konjunkturální průzkumy - červen 2022
23.06.2022 VYS Naděje dožití mužů a žen na Vysočině opět poklesla
23.06.2022 HKK Bytová výstavba v kraji v 1. čtvrtletí 2022
23.06.2022 ČSÚ ČSÚ získal Českou cenu za PR
23.06.2022 ČSÚ Investice do inovací byly rekordní
22.06.2022 PAK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
22.06.2022 PLK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
22.06.2022 ZLK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
22.06.2022 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Příčiny smrti v roce 2021
21.06.2022 JHM Věk rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2021
21.06.2022 ČSÚ Za pouhou desetinou patentů stojí žena
21.06.2022 ČSÚ Ochrana průmyslového vlastnictví - v roce 2021
20.06.2022 KVK Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2022
20.06.2022 ČSÚ Počet dokončených nebytových budov meziročně vzrostl
17.06.2022 PAK Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 JHČ SLDB 2021 – Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 VYS Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 ULK Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 JHM Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 HKK Dočasná pracovní neschopnost v kraji v roce 2021
17.06.2022 PLK Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 STČ Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 KVK Neobydlený byt nemusí být prázdný
17.06.2022 ZLK Neobydlený byt nemusí být prázdný