Všechny aktuality ČSÚ

 

29.06.2023 PLK Úřední hodiny na informačních službách v letním období
04.05.2023 ZLK UPOZORNĚNÍ: Od 4. 5. 2023 do 30. 5. 2023 (včetně) budou z důvodu dočasného technického omezení v prostorách Krajské správy ČSÚ ve Zlíně nedostupné pevné telefonní linky. Kontaktujte nás prosím přednostně e-mailem či na mobilní telefonní čísla. Děkujeme.
22.09.2023 PLK Článek k nedožitým 92. narozeninám Václava Roubala
22.09.2023 ČSÚ Sebevraždy v nové infografice ČSÚ
22.09.2023 ČSÚ Newsletter - 38/2023
21.09.2023 OLK Cizinci v Olomouckém kraji v roce 2022
20.09.2023 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. srpnu 2023
20.09.2023 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 8. 2023 podle MPSV
20.09.2023 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Ceny energií očima statistiky
20.09.2023 ČSÚ Zdravotní péče v roce 2021 vyšla na 55 tisíc korun na jednoho obyvatele
19.09.2023 ČSÚ Po covidovém útlumu kriminalita v roce 2022 vzrostla
18.09.2023 ZLK Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 8. 2023
18.09.2023 PLK Nové obecní volby se v sobotu konaly v deseti obcích
18.09.2023 ČSÚ Indexy cen výrobců - srpen 2023
17.09.2023 ČSÚ Nové obecní volby se v sobotu konaly v deseti obcích
15.09.2023 ULK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 MSK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 JHČ Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 JHM Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 VYS Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 KVK Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2023
15.09.2023 ZLK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 PHA Vyšlo nové číslo časopisu Statistika&My s tématem Děti v Česku
15.09.2023 PLK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 KVK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 STČ Nové číslo časopisu Statistika & My. Téma: Děti v Česku
15.09.2023 OLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Děti v Česku
15.09.2023 ČSÚ Newsletter - 37/2023
15.09.2023 ČSÚ Ve 2. čtvrtletí došlo k oživení spotřeby domácností
15.09.2023 ČSÚ Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie
15.09.2023 ČSÚ Právě vyšlo nové speciální česko-maďarské číslo odborného recenzovaného časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal
14.09.2023 JHM Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
14.09.2023 PAK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
14.09.2023 ZLK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
14.09.2023 PHA Demografické údaje za městské části Prahy ve Veřejné databázi
14.09.2023 ČSÚ Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
14.09.2023 ČSÚ ČSÚ spustil aplikaci zaměřenou na zahraniční obchod
14.09.2023 LBK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
13.09.2023 OLK Struktura mezd zaměstnanců v Olomouckém kraji v roce 2022
12.09.2023 JHM ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 VYS ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 ULK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 JHČ ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 PAK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 MSK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 HKK Podíl nezaměstnaných v srpnu v kraji mírně vzrostl
12.09.2023 PHA ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 KVK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 PLK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 HKK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 OLK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 STČ ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 ZLK Odstávka pevných telefonních linek na KS ČSÚ Zlínského kraje
12.09.2023 ZLK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 ČSÚ ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.09.2023 LBK ČSÚ zjišťuje, jak se žije lidem se zdravotním postižením
11.09.2023 JHČ Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2023
11.09.2023 PAK Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
11.09.2023 ULK Pohyb obyvatelstva za 1. až 2. čtvrtletí 2023 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)
11.09.2023 VYS První pololetí 2023: počet obyvatel kraje výrazně vzrostl
11.09.2023 JHM Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
11.09.2023 JHČ Průměrná míra inflace v srpnu 2023 dosáhla 13,6 %
11.09.2023 PAK Míra inflace v ČR v srpnu 2023
11.09.2023 ULK Průměrná míra inflace byla v srpnu 13,6 % (v červenci 14,3 %)
11.09.2023 HKK Královéhradecký kraj měl k 30. 6. 2023 celkem 556 473 obyvatel
11.09.2023 KVK Průměrná míra inflace v srpnu 2023 dosáhla 13,6 %
11.09.2023 KVK Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2023
11.09.2023 PHA Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. pololetí 2023
11.09.2023 OLK Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2023
11.09.2023 ZLK Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2023
11.09.2023 PLK Do kraje se stěhuje více cizinců
11.09.2023 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2023
11.09.2023 STČ Pohyb obyvatel ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2023
11.09.2023 MSK Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2023
11.09.2023 ČSÚ Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2023
11.09.2023 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2023
11.09.2023 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červenec 2023
11.09.2023 LBK Průměrná míra inflace v srpnu 2023 dosáhla 13,6 %
11.09.2023 LBK Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
08.09.2023 PHA Podíl nezaměstnaných v Praze k 31. 8. 2023 činil 3,13 %
08.09.2023 JHČ Také v srpnu byl podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji nejnižší v ČR
08.09.2023 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. 8. 2023
08.09.2023 JHM Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - srpen 2023
08.09.2023 VYS Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2023
08.09.2023 STČ Podíl nezaměstnaných osob v srpnu 2023 ve Středočeském kraji
08.09.2023 KVK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
08.09.2023 STČ ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
08.09.2023 ČSÚ Newsletter - 36/2023
08.09.2023 LBK Nezaměstnanost v srpnu podruhé za sebou vzrostla
07.09.2023 JHČ ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 JHM ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 PAK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 MSK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 VYS ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 ULK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 HKK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 PHA ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 ZLK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 OLK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 PLK Zvyšuje se podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
07.09.2023 PLK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 ČSÚ ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 ČSÚ Maloobchod - červenec 2023
07.09.2023 LBK ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření
07.09.2023 LBK Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 8. 2023
06.09.2023 MSK Výsledky SLDB 2021 v Opolském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji
06.09.2023 OLK Výsledky SLDB 2021 v Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji
06.09.2023 HKK Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
06.09.2023 HKK Stavební povolení v Královéhradeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
06.09.2023 ČSÚ Stavební produkce letos klesá
06.09.2023 ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím - červenec 2023
06.09.2023 ČSÚ Průmysl - červenec 2023
06.09.2023 ČSÚ Stavebnictví - červenec 2023
05.09.2023 PAK Domy a byty v Pardubickém kraji podle výsledků Sčítání 2021
05.09.2023 ULK Mzdy učitelů v Ústeckém kraji v roce 2022
05.09.2023 ČSÚ Češi utratili loni více, ale koupili si toho méně
04.09.2023 JHČ Ve 2. čtvrtletí 2023 vzrostly mzdy v Jihočeském kraji meziročně o 2 898 Kč
04.09.2023 PAK Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2023
04.09.2023 VYS Průměrná mzda na Vysočině v 1. až 2. čtvrtletí 2023 – další reálný pokles
04.09.2023 ULK Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 JHM Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2023 a v 1. až 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 PHA Průměrná hrubá mzda v Praze - 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 HKK Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí reálně klesla o 5,2 %
04.09.2023 MSK Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 OLK Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 PLK Průměrná mzda reálně klesla ve všech krajích
04.09.2023 STČ Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 KVK Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 ZLK Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 ČSÚ Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 ČSÚ Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2023
04.09.2023 LBK Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2023
01.09.2023 VYS Stavy a odstřel zvěře v honitbách Vysočiny - 2023
01.09.2023 ČSÚ Newsletter - 35/2023
31.08.2023 PAK Vyšla Demografická ročenka měst 2013–2022
31.08.2023 JHČ Aktuální informace - srpen 2023
31.08.2023 KVK Právě vyšla publikace Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2022
31.08.2023 ČSÚ Ve školství se projevil příliv dětí z Ukrajiny
31.08.2023 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2023
30.08.2023 PAK Infolist č. 8/2023
30.08.2023 JHČ Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihočeském kraji v roce 2022
30.08.2023 ULK Bytová výstavba v Ústeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023 (předběžné výsledky)
30.08.2023 ZLK Odhad výnosů a sklizně vybraných zemědělských plodin ve Zlínském kraji k 15. 7. 2023
30.08.2023 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Stavebnictví v datech
29.08.2023 ULK V září začne Intergované šetření v zemědělství 2023
29.08.2023 JHČ V září začne Intergované šetření v zemědělství 2023
29.08.2023 PLK Integrované šetření v zemědělství 2023
29.08.2023 ZLK V září začne Integrované šetření v zemědělství 2023
29.08.2023 HKK V září začne Intergované šetření v zemědělství 2023
29.08.2023 ČSÚ Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2023
29.08.2023 LBK Stav a lov zvěře v Libereckém kraji
28.08.2023 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 7. 2023 podle MPSV
25.08.2023 KVK Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2022
25.08.2023 ČSÚ Newsletter - 34/2023
24.08.2023 JHM Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje
24.08.2023 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Ohlédnutí za školním rokem 2022/23
24.08.2023 ČSÚ V minulé lovecké sezoně opět padaly rekordy
24.08.2023 ČSÚ Konjunkturální průzkumy - srpen 2023
22.08.2023 PAK Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
22.08.2023 PAK Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
22.08.2023 ČSÚ Plánovaný výpadek webu www.volby.cz
21.08.2023 ZLK Požáry ve Zlínském kraji v roce 2022
21.08.2023 MSK Průmysl v Moravskoslezském kraji v roce 2022
18.08.2023 JHM Odhady sklizně v Jihomoravském kraji k 15. červenci 2023
18.08.2023 ČSÚ Newsletter - 33/2023
17.08.2023 VYS Bytová výstavba na Vysočině v 1. pololetí 2023: hluboký pokles počtu zahájených bytů
17.08.2023 VYS Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. pololetí 2023: meziroční pokles
17.08.2023 OLK Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2023
16.08.2023 JHČ Odhad sklizně obilovin k 15. červenci je oproti červnovému vyšší
16.08.2023 HKK Červencový odhad sklizně zemědělských plodin v kraji
16.08.2023 OLK Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2023
16.08.2023 ČSÚ Indexy cen výrobců - červenec 2023
16.08.2023 ČSÚ Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 2. čtvrtletí 2023
15.08.2023 VYS Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. 7. 2023
15.08.2023 VYS Vyšla Demografická ročenka krajů 2013 – 2022
15.08.2023 ZLK Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 7. 2023
15.08.2023 LBK Vyšla Demografická ročenka krajů - 2013–2022
14.08.2023 PAK Požáry v Pardubickém kraji v roce 2022
14.08.2023 JHM Chov skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2023
14.08.2023 JHM Chov prasat v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2023
11.08.2023 JHM Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
11.08.2023 HKK Podíl nezaměstnaných v červenci v kraji vzrostl
11.08.2023 ČSÚ Newsletter - 32/2023
11.08.2023 ČSÚ Odhady sklizní - červenec 2023
11.08.2023 LBK Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2023
10.08.2023 JHČ Průměrná míra inflace v červenci 2023 dosáhla 14,3 %
10.08.2023 PAK Míra inflace v ČR v červenci 2023
10.08.2023 ULK Průměrná míra inflace byla v červenci 14,3 % (v červnu 15,1 %).
10.08.2023 JHM Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
10.08.2023 PAK Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v roce 2022
10.08.2023 KVK Průměrná míra inflace v červenci 2023 dosáhla 14,3 %
10.08.2023 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2023
10.08.2023 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2023
10.08.2023 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červen 2023
10.08.2023 ČSÚ Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 2. čtvrtletí 2023
10.08.2023 LBK Průměrná míra inflace v červenci 2023 dosáhla 14,3 %
10.08.2023 LBK Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v 1. pololetí 2023
09.08.2023 JHČ Vyšel Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje 2023
09.08.2023 JHČ Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
09.08.2023 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci 2023
09.08.2023 PHA Pražská bytová výstavba – 2. čtvrtletí 2023
09.08.2023 ČSÚ Počet zemřelých - 25. týden / červen 2023
09.08.2023 LBK Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji v 1. pololetí 2023
08.08.2023 JHČ I v červenci byl podíl nezaměstnaných v Jihočeském kraji nejnižší v ČR
08.08.2023 JHČ Návštěvnost kraje se ve 2. čtvrtletí 2023 dále zvyšovala
08.08.2023 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. 7. 2023
08.08.2023 PAK Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)
08.08.2023 ULK Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)
08.08.2023 VYS Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 2. čtvrtletí 2023 – počet hostů výrazně vyšší než před covidem
08.08.2023 JHM Cestovní ruch v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2023 a v 1. až. 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 PHA Cestovní ruch v Praze – 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 PLK Návštěvnost v regionu meziročně vzrostla
08.08.2023 HKK Cestovní ruch v kraji ve 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 MSK Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 ZLK Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 STČ Cestovní ruch ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 OLK Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 KVK Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)
08.08.2023 ČSÚ Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 ČSÚ Služby - 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 ČSÚ Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 LBK Nezaměstnanost v červenci meziměsíčně vzrostla
08.08.2023 LBK Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
08.08.2023 LBK Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 a 1. až 2. čtvrtletí 2023
07.08.2023 ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím - červen 2023
07.08.2023 ČSÚ Průmysl - červen 2023
07.08.2023 ČSÚ Stavebnictví - červen 2023
07.08.2023 LBK Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
04.08.2023 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Udržitelný rozvoj
04.08.2023 JHM Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Udržitelný rozvoj
04.08.2023 ULK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Udržitelný rozvoj
04.08.2023 OLK Lesnictví v Olomouckém kraji v roce 2022
04.08.2023 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Udržitelný rozvoj
04.08.2023 PHA Nové číslo časopisu Statistika&My: Udržitelný rozvoj
04.08.2023 ZLK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Udržitelný rozvoj
04.08.2023 ČSÚ Newsletter - 31/2023
04.08.2023 ČSÚ Maloobchod - červen 2023
04.08.2023 LBK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Udržitelný rozvoj
03.08.2023 JHM Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023
02.08.2023 ČSÚ Statistický geoportál získal prestižní světové ocenění
02.08.2023 LBK Mzdy učitelů v Libereckém kraji v roce 2022
02.08.2023 LBK Statistický geoportál získal prestižní světové ocenění
01.08.2023 VYS Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 10. 6. 2023
01.08.2023 JHM Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
01.08.2023 ULK Zemřelí dle příčin úmrtí v Ústeckém kraji v roce 2022 a jejich vývoj za období 2013–2022
01.08.2023 ZLK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
01.08.2023 HKK Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
01.08.2023 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červen 2023
31.07.2023 PAK Lesnictví v Pardubickém kraji v roce 2022
31.07.2023 STČ Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP Středočeského kraje – 2022
31.07.2023 PLK Počet velkých průmyslových podniků v kraji vzrostl
31.07.2023 ČSÚ Učitelské mzdy vloni reálně poklesly
31.07.2023 ČSÚ Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2023
28.07.2023 ULK Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji?
28.07.2023 HKK Dočasná pracovní neschopnost v kraji v roce 2022
28.07.2023 PHA Studenti vysokých škol v Praze (2001-2022)
28.07.2023 ZLK Demografický vývoj ve městech Zlínského kraje v roce 2022
28.07.2023 ČSÚ Newsletter - 30/2023
27.07.2023 JHČ Dokončené byty v jihočeských obcích v roce 2022
27.07.2023 HKK Osevní plochy v Královéhradeckém kraji k 31. 5. 2023
27.07.2023 MSK Cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2022
27.07.2023 ČSÚ Oznámení - Změna v metodách odhadu pracovních sil
26.07.2023 PAK Infolist č. 7/2023
26.07.2023 PAK Sklizeň zemědělských plodin v Pardubickém kraji v roce 2022
25.07.2023 OLK Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2023
25.07.2023 ZLK Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 6. 2023
25.07.2023 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2023 podle MPSV
25.07.2023 ČSÚ V 1. čtvrtletí oslabovala spotřební i investiční poptávka
25.07.2023 ČSÚ Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 1. čtvrtletí 2023
24.07.2023 ČSÚ Konjunkturální průzkumy - červenec 2023
24.07.2023 LBK Výběrové řízení - odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Liberci
21.07.2023 JHM Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 VYS Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 PAK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 JHČ Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 ULK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 PLK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 PHA Vyšla publikace Čísla z první ruky Praha 2022
21.07.2023 PHA First Hand Figures Prague - 2022
21.07.2023 MSK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 OLK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 PHA Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 ZLK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 KVK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 HKK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 STČ Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
21.07.2023 ZLK Pracovní neschopnost ve Zlínském kraji v roce 2022
21.07.2023 ČSÚ Newsletter - 29/2023
21.07.2023 LBK Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
20.07.2023 PAK Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2022
20.07.2023 STČ Školství ve Středočeském kraji ve školním roce 2022/2023
20.07.2023 ČSÚ Výstupy z RES poskytnou i údaje o hlavní ekonomické činnosti ekonomických subjektů
19.07.2023 HKK V kraji se očekává nižší úroda základních obilovin a vyšší u řepky
19.07.2023 ČSÚ Indexy cen výrobců - červen 2023
19.07.2023 ČSÚ Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2023
18.07.2023 JHM Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2022
17.07.2023 ULK Lesnictví v Ústeckém kraji v roce 2022
17.07.2023 OLK Vodovody a kanalizace v Olomouckém kraji v roce 2022