Všechny aktuality ČSÚ

 

15.07.2019 ULK Demografická NEJ v obcích Ústeckého kraje
15.07.2019 ULK Průměrná míra inflace v červnu 2019 zůstala na 2,5 %
15.07.2019 LBK Průměrná míra inflace v červnu 2019 zůstala na 2,5 %
12.07.2019 OLK Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2019
12.07.2019 ČSÚ Newsletter - 28/2019
11.07.2019 PAK Míra inflace v ČR v červnu 2019
11.07.2019 JHM Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2019
11.07.2019 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2019
11.07.2019 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2019
11.07.2019 ČSÚ Vývoj indexů spotřebitelských cen - 2. čtvrtletí 2019
11.07.2019 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2019
11.07.2019 LBK Průměrná míra inflace v červnu 2019 - rychlá informace
10.07.2019 PAK Nezaměstnanost v kraji byla i v červnu nejnižší ze všech krajů
10.07.2019 ULK Nezaměstnanost v kraji v červnu poprvé pod hranicí 4 %.
10.07.2019 JHM Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 30. červnu 2019
10.07.2019 JHČ Počet uchazečů o zaměstnání se v Jihočeském kraji opět meziměsíčně snížil
10.07.2019 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2019
09.07.2019 JHČ První odhad sklizně v kraji - více obilí a méně řepky než loni
09.07.2019 PHA Podíl nezaměstnaných v Praze v červnu 2019 činil 1,87 %
09.07.2019 STČ Podíl nezaměstnaných osob v červnu 2019 ve Středočeském kraji
09.07.2019 ČSÚ Maloobchod - květen 2019
08.07.2019 JHM Odhady sklizně - červen 2019
08.07.2019 STČ Vyšel Statistický bulletin Středočeského kraje 1. čtvrtletí 2019
08.07.2019 ČSÚ Newsletter - 27/2019
08.07.2019 ČSÚ Zahraniční obchod - květen 2019
08.07.2019 ČSÚ Průmysl - květen 2019
08.07.2019 ČSÚ Stavebnictví - květen 2019
08.07.2019 LBK Soupis ploch osevů k 31. 5. 2019 a odhad sklizně k 10. 6. 2019
08.07.2019 LBK Zaměstnanost a nezaměstnanost v Libereckém kraji podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) v roce 2018
04.07.2019 JHČ Vyšel Statistický bulletin Jihočeského kraje za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 VYS Vyšel Statistický bulletin Kraje Vysočina za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 JHM Vyšel Statistický bulletin Jihomoravského kraje za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 PAK Vyšel Statistický bulletin Pardubického kraje za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 ULK Právě vyšel Statistický bulletin Ústeckého kraje za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 ZLK Vyšel Statistický bulletin Zlínského kraje - 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 KVK Právě vyšel Statistický bulletin Karlovarského kraje za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 OLK Právě vyšel Statistický bulletin Olomouckého kraje za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 HKK Statistický bulletin Královéhradeckého kraje - 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 PLK Vyšel Statistický bulletin Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 PHA Vyšel Statistický bulletin hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 MSK Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2019
04.07.2019 ČSÚ Obilí bude více než vloni
04.07.2019 ČSÚ Odhady sklizní - červen 2019
04.07.2019 LBK Vyšel Statistický bulletin - Liberecký kraj - 1. čtvrtletí 2019
03.07.2019 JHČ V červenci začne výběrové šetření o zdraví (EHIS 2019)
03.07.2019 HKK Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání
03.07.2019 LBK Průmysl v Libereckém kraji v roce 2018
01.07.2019 JHM Úřední hodiny informačních služeb v době prázdnin
01.07.2019 JHČ Aktuální informace - červen 2019
01.07.2019 ZLK Úřední hodiny informačních služeb v červenci a srpnu
01.07.2019 OLK Výběrové šetření o zdraví (EHIS 2019)
01.07.2019 ČSÚ Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2019
01.07.2019 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2019
01.07.2019 LBK Výběrové šetření o zdraví - EHIS
28.06.2019 JHM Výběrové šetření o zdraví (EHIS 2019)
28.06.2019 PHA Zveřejněna Čísla z první ruky Praha - 2018
28.06.2019 PLK Vyšla publikace Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2018
28.06.2019 ZLK Vyšla publikace Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností - 2018
28.06.2019 MSK V červenci začne výběrové šetření o zdraví (EHIS 2019)
28.06.2019 MSK Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2018
28.06.2019 PHA Úřední hodiny informačních služeb v červenci a v srpnu
28.06.2019 ZLK Výběrové šetření o zdraví (EHIS 2019)
28.06.2019 ČSÚ Newsletter - 26/2019
28.06.2019 ČSÚ Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2019
28.06.2019 LBK Úřední hodiny informačních služeb v červenci a srpnu
27.06.2019 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: První letošní odhady úrody
26.06.2019 ČSÚ Nejvíc nebytových budov bylo postaveno na Moravě
25.06.2019 JHČ Úřední hodiny informačních služeb v červenci a srpnu
25.06.2019 PAK Infolist č. 6/2019
25.06.2019 KVK Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2018
24.06.2019 MSK Změna úředních hodin v červenci a srpnu
24.06.2019 ČSÚ Konjunkturální průzkum - červen 2019
21.06.2019 JHM Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 ULK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 MSK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 OLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 KVK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 PHA Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Jak žijeme
21.06.2019 ČSÚ Newsletter - 25/2019
20.06.2019 ULK Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Ústeckém kraji za rok 2018
19.06.2019 VYS Lesy Vysočiny v roce 2018 – nejvyšší růst i objem těžby dřeva mezi kraji
19.06.2019 HKK Květen přinesl pokles podílu nezaměstnaných osob
19.06.2019 KVK Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018
19.06.2019 ČSÚ Lidem se zdravotním postižením nejvíc chybí peníze a dostupná zdravotní péče
18.06.2019 VYS Jaká je naděje dožití obyvatel Kraje Vysočina?
17.06.2019 ULK V Žiželicích zvolili nové zastupitelstvo
17.06.2019 ČSÚ Indexy cen výrobců - květen 2019
ČSÚ V Žiželicích zvolili nové zastupitelstvo
14.06.2019 PAK Ekonomické subjekty v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2018
14.06.2019 ČSÚ Newsletter - 24/2019
14.06.2019 ČSÚ Růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí pokračoval
13.06.2019 PLK Změna úředních hodin IS v letních měsících
13.06.2019 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Jak se žije lidem se zdravotním postižením
12.06.2019 PAK Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 ULK Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)
12.06.2019 JHM Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 VYS Počet obyvatel se na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 zvýšil o 115 osob
12.06.2019 JHČ V prvním čtvrtletí 2019 žilo na území Jihočeského kraje 642 201 obyvatel
12.06.2019 JHČ Vyšla publikace Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje 2018
12.06.2019 PAK Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje v roce 2018
12.06.2019 PHA Populační růst hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí 2019 zpomalil
12.06.2019 KVK Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 OLK Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 ZLK Demografický vývoj v kraji v 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 HKK Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2019 celkem 550 917 obyvatel
12.06.2019 PLK Počet obyvatel kraje roste pouze v důsledku migrace
12.06.2019 MSK Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 STČ Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 ČSÚ Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2019
12.06.2019 LBK Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)
11.06.2019 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu druhá nejvyšší v ČR
11.06.2019 JHČ Počet uchazečů o zaměstnání se v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil
11.06.2019 PAK Míra inflace v ČR v květnu 2019
11.06.2019 ULK Průměrná míra inflace v květnu 2019 dosáhla 2,5 %
11.06.2019 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji je nejnižší ze všech krajů
11.06.2019 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2019
11.06.2019 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 5. 2019 podle MPSV
11.06.2019 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2019
11.06.2019 LBK Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2018
11.06.2019 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2019
11.06.2019 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2019
11.06.2019 LBK Průměrná míra inflace v květnu 2019 dosáhla 2,5 %
10.06.2019 KVK Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019
10.06.2019 STČ Naděje dožití ve Středočeském kraji 2018
10.06.2019 ČSÚ Kalamitní situace v lesích se prohlubuje
07.06.2019 JHČ Nejvíce lesních pozemků bylo v roce 2018 v Jihočeském kraji
07.06.2019 JHM Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2018
07.06.2019 ČSÚ Newsletter - 23/2019
06.06.2019 VYS Vodovody a kanalizace v roce 2018 – vodné a stočné se opět zvýšilo
06.06.2019 KVK Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019
06.06.2019 ČSÚ V roce 2018 se prostavělo 502 miliard
06.06.2019 ČSÚ Zahraniční obchod - duben 2019
06.06.2019 ČSÚ Průmysl - duben 2019
06.06.2019 ČSÚ Stavebnictví - duben 2019
06.06.2019 LBK Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2018
05.06.2019 VYS Na Vysočině jsou druhé největší chovy skotu a prasat v republice
05.06.2019 JHM Jihomoravský kraj nabízí turistům přes 45 tisíc lůžek
05.06.2019 ČSÚ Počet neschopenek stále roste
05.06.2019 ČSÚ Maloobchod - duben 2019
04.06.2019 JHČ Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. čtvrtletí 2019 meziročně o 2 035 Kč
04.06.2019 PAK Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 ULK Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 JHM Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 VYS Průměrné mzdy na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 vzrostly o 1 801 Kč
04.06.2019 OLK Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 ZLK Průměrná mzda v kraji v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 HKK Průměrná mzda v kraji vzrostla v prvním čtvrtletí reálně o 4,7 %
04.06.2019 PHA Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 MSK Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019 vzrostla
04.06.2019 PLK Průměrná mzda v kraji je třetí nejvyšší
04.06.2019 STČ Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 KVK Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 ČSÚ Inflace ujídá zaměstnancům ze mzdového růstu
04.06.2019 ČSÚ Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 ČSÚ Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2019
04.06.2019 LBK Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)
03.06.2019 JHM Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2018
03.06.2019 LBK Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2018
31.05.2019 PAK Infolist č. 5/2019
31.05.2019 JHM Jakého věku se pravděpodobně dožijeme
31.05.2019 JHM Právě vyšlo: Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji 2018
31.05.2019 ČSÚ Newsletter - 22/2019
31.05.2019 ČSÚ Vloni se v ČR postavilo téměř 19 tisíc nových bytových budov
31.05.2019 ČSÚ Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2019
31.05.2019 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2019
31.05.2019 LBK Naděje dožití obyvatel Libereckého kraje
30.05.2019 JHČ Soupis hospodářských zvířat v kraji k 1. dubnu 2019
30.05.2019 JHM Struktura mezd zaměstnanců v roce 2018
30.05.2019 JHČ Vyšla publikace Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2018
30.05.2019 OLK Životní podmínky domácností v Olomouckém kraji 2018
29.05.2019 MSK Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2018
29.05.2019 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Statistika mezd
29.05.2019 LBK Kapacity ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2018
28.05.2019 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: ČR v EU
28.05.2019 ULK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: ČR v EU
28.05.2019 KVK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: ČR v EU
28.05.2019 PLK Přínosy EU pro rozvoj Plzeňského kraje
28.05.2019 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: ČR v EU
27.05.2019 VYS Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.05.2019 ULK Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
27.05.2019 PAK Základní výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
27.05.2019 JHČ Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.05.2019 JHM Přehledné výsledky voleb do EP podle obcí Jihomoravského kraje
27.05.2019 ZLK Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.05.2019 PHA Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.05.2019 MSK Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
27.05.2019 KVK Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
27.05.2019 HKK Výsledky voleb do Evropského parlamentu
27.05.2019 PLK Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
27.05.2019 OLK Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Olomouckém kraji
27.05.2019 LBK Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Libereckém kraji
26.05.2019 ČSÚ Česko zná jména nových europoslanců
25.05.2019 JHM Provoz webových prezentací ČSÚ v době voleb
24.05.2019 ČSÚ Provoz webových prezentací ČSÚ v době voleb
24.05.2019 ČSÚ Newsletter - 21/2019
24.05.2019 VYS Provoz webových prezentací ČSÚ v době voleb
24.05.2019 STČ Provoz webových prezentací ČSÚ v době voleb
24.05.2019 ČSÚ Konjunkturální průzkum - květen 2019
23.05.2019 PAK Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Pardubickém kraji v roce 2018
23.05.2019 JHM Počet cizinců v Jihomoravském kraji
23.05.2019 HKK V dubnu opět klesl podíl nezaměstnaných osob
23.05.2019 MSK Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2018
22.05.2019 PAK Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019
22.05.2019 JHM Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji k 1. dubnu 2019
22.05.2019 PAK Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019
22.05.2019 LBK Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2019
21.05.2019 LBK Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2018
20.05.2019 ČSÚ Indexy cen výrobců - duben 2019
17.05.2019 JHČ V kraji v 1. čtvrtletí 2019 došlo k oživení bytové výstavby
17.05.2019 ČSÚ Newsletter - 20/2019
17.05.2019 LBK Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)
17.05.2019 LBK Nebojte se statistiky, nekouše!
17.05.2019 LBK Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2018
16.05.2019 ULK Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2018
16.05.2019 JHM Stavební povolení v 1. čtvrtletí 2019
16.05.2019 JHM Bytová výstavba v 1. čtvrtletí 2019
16.05.2019 ČSÚ ČSÚ představí výsledky voleb do Evropského parlamentu na tiskové konferenci
15.05.2019 JHČ Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil
15.05.2019 JHČ Vyšla publikace O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky...
15.05.2019 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu druhá nejvyšší v ČR
15.05.2019 ČSÚ Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2019
13.05.2019 PAK Míra inflace v ČR v dubnu 2019
13.05.2019 ULK Průměrná míra inflace v dubnu 2019 dosáhla 2,4 %
13.05.2019 JHM Porážky hospodářských zvířat v 1. čtvrtletí 2019
13.05.2019 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji je nejnižší ze všech krajů
13.05.2019 PAK Důchody v Pardubickém kraji v roce 2018
13.05.2019 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2019
13.05.2019 PHA Pražská bytová výstavba v prvním čtvrtletí roku 2019
13.05.2019 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2019
13.05.2019 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2019
13.05.2019 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2019
13.05.2019 ČSÚ Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2019
13.05.2019 LBK Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)
13.05.2019 LBK Průměrná míra inflace v dubnu 2019 dosáhla 2,4 %
10.05.2019 JHČ Vodovody a kanalizace v Jihočeském kraji v roce 2018
10.05.2019 JHM Cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 PAK Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 ULK Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
10.05.2019 VYS Cestovní ruch na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 – vysoký nárůst počtu zahraničních hostů
10.05.2019 JHČ Návštěvnost Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 PHA Cestovní ruch v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 OLK Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 PLK Plzeňský kraj se těší rostoucímu zájmu hostů nejen z ČR
10.05.2019 KVK Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 ZLK Cestovní ruch v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 HKK Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 STČ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 MSK Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 ČSÚ Nebojte se statistiky, nekouše!
10.05.2019 ČSÚ Newsletter - 19/2019
10.05.2019 ČSÚ Služby - 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 ČSÚ Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2019
10.05.2019 LBK Cestovní ruch v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
09.05.2019 PHA Životní podmínky pražských domácností v roce 2018
09.05.2019 KVK Životní podmínky domácností v Karlovarském kraji v roce 2018
09.05.2019 ČSÚ Nová kniha ČSÚ popisuje 15 let Česka v Evropské unii
09.05.2019 ČSÚ Zahraniční obchod - březen 2019
09.05.2019 ČSÚ Průmysl - březen 2019
09.05.2019 ČSÚ Stavebnictví - březen 2019
07.05.2019 PAK Demografická „NEJ“ obcí Pardubického kraje v roce 2018
07.05.2019 JHM Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2018
07.05.2019 JHČ Obyvatelstvo ve městech a obcích na jihu Čech v roce 2018
07.05.2019 ČSÚ Plánovaný výpadek webu
07.05.2019 ČSÚ Newsletter - 18/2019
07.05.2019 ČSÚ Maloobchod - březen 2019
07.05.2019 ČSÚ Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice - 2018
06.05.2019 PLK Kvalita bydlení v Plzeňském kraji je hodnocena příznivě
06.05.2019 ČSÚ Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019
03.05.2019 LBK Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2018
02.05.2019 JHM Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje v roce 2018
02.05.2019 ČSÚ Český statistický úřad nově i na LinkedIn
02.05.2019 ČSÚ Češi v domácnostech denně spotřebují přes 89 litrů pitné vody
30.04.2019 PAK Infolist č. 4/2019
30.04.2019 KVK Vyšla publikace Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2019
30.04.2019 STČ Počet obyvatel v obcích Středočeského kraje k 1. 1. 2019
30.04.2019 OLK Vyšla publikace Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2019
30.04.2019 ČSÚ Vstup do EU pomohl českému zahraničnímu obchodu
30.04.2019 ČSÚ Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
30.04.2019 ČSÚ Zemědělství - 1. čtvrtletí 2019
30.04.2019 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2019
30.04.2019 ČSÚ Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2018
29.04.2019 VYS České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 JHČ České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 PAK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 ULK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 PAK Demografický vývoj ve městech Pardubického kraje v roce 2018
29.04.2019 HKK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 PLK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 KVK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 STČ České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno.
29.04.2019 MSK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 PHA České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno.
29.04.2019 ZLK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 OLK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 PLK Plzeňský kraj má nejnižší nehodovost na tisíc obyvatel v ČR
29.04.2019 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Jak bydlíme?
29.04.2019 ČSÚ České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno
29.04.2019 LBK České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno