Všechny aktuality ČSÚ

 

19.03.2020 HKK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 PLK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 PHA <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 KVK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 JHM <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 ULK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 MSK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 ZLK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 PAK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 STČ <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 JHČ <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 OLK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 VÝKAZY <strong>Děkujeme, že nám i přes složitou situaci pomáháte</strong>
19.03.2020 ČSÚ <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 LBK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
16.03.2020 PLK Úřední hodiny - důležité upozornění
16.03.2020 HKK Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 HKK Informace k výkazům
16.03.2020 LBK Úřední hodiny v době mimořádných opatření - důležité upozornění
02.04.2020 OLK Životní podmínky domácností v Olomouckém kraji 2019
02.04.2020 ČSÚ Inovuje méně než polovina podniků
01.04.2020 ČSÚ Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
01.04.2020 ČSÚ Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2019 (První notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
01.04.2020 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - únor 2020
31.03.2020 MSK Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2019
31.03.2020 HKK Vyšla publikace Obce Královéhradecka 2020
31.03.2020 ČSÚ Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2019
31.03.2020 LBK Příjmy a životní podmínky domácností 2019 – Liberecký kraj
30.03.2020 JHM Příjmy a životní podmínky domácností - 2019
30.03.2020 JHM Požáry v Jihomoravském kraji v roce 2019
28.03.2020 LBK Infografika - Učitelé v ČR
27.03.2020 PAK Infolist č. 3/2020
27.03.2020 ČSÚ Newsletter - 13/2020
27.03.2020 LBK Požáry v Libereckém kraji v roce 2019
26.03.2020 OLK Stavební povolení v Olomouckém kraji v roce 2019
25.03.2020 VYS Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 JHČ Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 HKK Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2019 celkem 551 647 obyvatel
25.03.2020 MSK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 JHM Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 ULK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 PAK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 ZLK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 KVK Demografický vývoj v krajích ČR v roce 2019
25.03.2020 PLK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 STČ Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 OLK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 HKK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 HKK Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v roce 2019
25.03.2020 LBK Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 ČSÚ Nejvyšší přírůstek obyvatel byl ve Středočeském kraji a v Praze
25.03.2020 LBK Stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2019
24.03.2020 PAK Produkce komunálního odpadu v Pardubickém kraji v roce 2018
24.03.2020 OLK Demografický vývoj ve městech Olomouckého kraje v roce 2019
24.03.2020 PLK Na trhu práce chyběly nejvíce dělnické profese
24.03.2020 ČSÚ Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
24.03.2020 ČSÚ Internet používá přes 80 % obyvatel Česka
24.03.2020 LBK Obyvatelstvo ve městech Libereckého kraje v roce 2019
23.03.2020 PAK Demografický vývoj ve městech Pardubického kraje v roce 2019
23.03.2020 LBK Průmysl v Libereckém kraji v roce 2019
20.03.2020 JHČ Počet obyvatel v kraji v roce 2019 příznivě ovlivnila migrace
20.03.2020 PHA Pohyb obyvatelstva v Praze v roce 2019
20.03.2020 VYS Rok 2019: na Vysočině obyvatel přibylo jen díky migraci
20.03.2020 JHM Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v roce 2019
20.03.2020 JHM Demografický vývoj ve městech v Jihomoravském kraji v roce 2019
20.03.2020 PLK Přírůstek obyvatel stěhováním v kraji devátým rokem
20.03.2020 ULK Pohyb obyvatelstva v roce 2019 v Ústeckém kraji
20.03.2020 KVK Počet obyvatel Karlovarského kraje nadále klesá
20.03.2020 OLK Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v roce 2019
20.03.2020 PAK Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v roce 2019
20.03.2020 MSK Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2019
20.03.2020 ZLK Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v roce 2019
20.03.2020 STČ Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji v roce 2019
20.03.2020 ČSÚ Newsletter - 12/2020
20.03.2020 ČSÚ Konjunkturální průzkum - březen 2020
20.03.2020 ČSÚ Pohyb obyvatelstva - rok 2019
20.03.2020 LBK Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2019
19.03.2020 VYS <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 PAK Kriminalita v Pardubickém kraji v roce 2019
19.03.2020 ČSÚ ČSÚ mimořádně zveřejní data z březnového Konjunkturálního průzkumu již v pátek
18.03.2020 ULK Stav a lov vybraných druhů zvěře v Ústeckém kraji v roce 2018
17.03.2020 JHM Stavebnictví v roce 2019
17.03.2020 JHM Průmysl v roce 2019
17.03.2020 PLK Hledáme nového pracovníka do našeho kolektivu IS
17.03.2020 ČSÚ Loňská stavební produkce byla mírně nad úrovní EU
16.03.2020 JHM Úprava úředních hodin v období stavu nouze
16.03.2020 PAK Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 ULK Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 VYS Úřední hodiny - důležité upozornění
16.03.2020 PHA Úprava úředních hodin informačních služeb
16.03.2020 JHČ Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 JHČ Výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí v kraji
16.03.2020 PAK Informace k výkazům
16.03.2020 VYS Aktuální informace k výkazům
16.03.2020 JHČ Aktuální informace k výkazům
16.03.2020 JHM Informace k výkazům
16.03.2020 PAK Životní podmínky domácností Pardubického kraje 2019
16.03.2020 OLK Informace k výkazům
16.03.2020 PLK Informace k výkazům
16.03.2020 PLK Výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí v kraji
16.03.2020 LBK Informace k výkazům
16.03.2020 KVK Informace k výkazům
16.03.2020 STČ Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 ZLK Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 MSK Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 KVK Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 OLK Úprava úředních hodin z důvodu mimořádných opatření
16.03.2020 PLK Nejvyšší zájem o volby byl na Klatovsku
16.03.2020 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 29. 2. 2020 podle MPSV
16.03.2020 MSK Informace k výkazům
16.03.2020 ZLK Informace k výkazům
16.03.2020 ULK Informace k výkazům
16.03.2020 PHA Informace k výkazům
16.03.2020 STČ Informace k výkazům
16.03.2020 ČSÚ Indexy cen výrobců - únor 2020
16.03.2020 VÝKAZY Informace k výkazům
16.03.2020 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2020
15.03.2020 ČSÚ V šestnácti obcích proběhly nové volby
13.03.2020 ČSÚ Newsletter - 11/2020
13.03.2020 ČSÚ Maloobchod - leden 2020
12.03.2020 ČSÚ Průmysl - leden 2020
12.03.2020 ČSÚ Stavebnictví - leden 2020
12.03.2020 LBK Produkce komunálního odpadu v Libereckém kraji v roce 2018
11.03.2020 PAK Sklizeň zemědělských plodin v Pardubickém kraji v roce 2019
11.03.2020 STČ Životní podmínky středočeských domácností v roce 2019
11.03.2020 HKK Ve druhém měsíci roku nezaměstnanost v kraji mírně klesla
11.03.2020 KVK Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019
11.03.2020 ČSÚ Českému zemědělství se loni dařilo lépe
10.03.2020 VYS Zemědělská nej... Kraje Vysočina v roce 2019
10.03.2020 PAK Míra inflace v ČR v únoru 2020
10.03.2020 ULK Průměrná míra inflace v únoru 2020 dosáhla 3,0 %
10.03.2020 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 29. únoru 2020
10.03.2020 JHČ V únoru došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání
10.03.2020 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v únoru 2020
10.03.2020 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2020
10.03.2020 ČSÚ Stále více domácností bez problémů vychází s příjmy
10.03.2020 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2020
10.03.2020 LBK Průměrná míra inflace v únoru 2020 dosáhla 3,0 %
09.03.2020 PHA Podíl nezaměstnaných v Praze k 29. 2. 2020 činil 1,95 %
09.03.2020 JHM Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - únor 2020
09.03.2020 PAK Spotřeba zemního plynu v Pardubickém kraji v roce 2019
09.03.2020 PLK Počet dokončených bytů v Plzeňském kraji vzrostl
09.03.2020 STČ Podíl nezaměstnaných osob v únoru 2020 ve Středočeském kraji
09.03.2020 ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím - leden 2020
09.03.2020 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 29. 2. 2020
06.03.2020 PAK Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019
06.03.2020 ULK Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2019
06.03.2020 JHM Průměrná mzda v kraji dosáhla v roce 2019 částky 32 896 Kč
06.03.2020 JHČ Mzdy v kraji vzrostly v roce 2019 o 2 115 Kč
06.03.2020 VYS Průměrné mzdy na Vysočině za rok 2019 vzrostly o 1 892 Kč
06.03.2020 PLK V kraji máme 3. nejvyšší průměrnou mzdu v republice
06.03.2020 ZLK Průměrná mzda ve Zlínském kraji v roce 2019
06.03.2020 KVK Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2019
06.03.2020 OLK Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v roce 2019
06.03.2020 PHA Průměrné mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2019
06.03.2020 STČ Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2019
06.03.2020 HKK Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2019 vzrostla o 7,8 %
06.03.2020 MSK Průměrná mzda v kraji v roce 2019 vzrostla o 2 tisíce korun
06.03.2020 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Průmysl
06.03.2020 ČSÚ Newsletter - 10/2020
06.03.2020 ČSÚ Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2019
06.03.2020 ČSÚ Vývoj českého trhu práce - 4. čtvrtletí 2019
06.03.2020 LBK Vývoj průměrných mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)
05.03.2020 PAK Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2019
05.03.2020 ČSÚ Nejvíce peněz vynakládají vládní instituce na sociální ochranu
04.03.2020 JHČ Kriminalita v Jihočeském kraji v roce 2019
04.03.2020 ULK Bytová výstavba v Ústeckém kraji v roce 2019 (předběžné výsledky)
04.03.2020 LBK Ceny nemovitostí v Libereckém kraji
03.03.2020 VYS Veřejné knihovny v Kraji Vysočina v roce 2018
03.03.2020 ULK Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2019
03.03.2020 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Životní podmínky českých domácností
03.03.2020 ČSÚ Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2019
03.03.2020 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - leden 2020
02.03.2020 PAK Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019
02.03.2020 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Průmysl
02.03.2020 ULK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Průmysl
02.03.2020 JHČ Produkce komunálního odpadu v kraji v roce 2018
02.03.2020 KVK Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2019
02.03.2020 MSK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Průmysl
02.03.2020 OLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Průmysl
02.03.2020 MSK Kulturní zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2018
28.02.2020 VYS Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 PAK Chov a porážky hospodářských zvířat v Pardubickém kraji v roce 2019
28.02.2020 ULK Byla zveřejněna analýza Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 JHM Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 JHČ Aktuální informace - únor 2020
28.02.2020 JHČ Učitelé a jejich mzdy v regionálním školství v roce 2018
28.02.2020 PAK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 PHA Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Průmysl
28.02.2020 HKK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy v roce 2018
28.02.2020 STČ Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 MSK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy v roce 2018
28.02.2020 OLK Bytová výstavba v Olomouckém kraji v roce 2019
28.02.2020 PLK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 ZLK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 KVK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 PHA Cestovní ruch v Praze v letech 2012-2019
28.02.2020 OLK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 PHA Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Výdaje vládních institucí
28.02.2020 ČSÚ Newsletter - 09/2020
28.02.2020 ČSÚ Zisk z cestovního ruchu v Česku dosáhl 295 miliard
28.02.2020 ČSÚ Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
28.02.2020 LBK Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy - v roce 2018
27.02.2020 JHM Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 PAK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 JHČ Důvěra veřejnosti v ČSÚ je i nadále vysoká
27.02.2020 VYS Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 ULK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 PAK Infolist č. 2/2020
27.02.2020 MSK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 OLK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 HKK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 STČ Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2019
27.02.2020 ZLK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 PLK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 KVK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 ZLK Makroekonomické údaje ve Zlínském kraji v roce 2018
27.02.2020 STČ Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 ČSÚ Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
27.02.2020 LBK Důvěra veřejnosti v ČSÚ je stále vysoká
26.02.2020 JHM Výroba a spotřeba elektrické energie v roce  2019
25.02.2020 ULK Sklizeň zemědělských plodin v Ústeckém kraji v roce 2019
25.02.2020 HKK Hovězího masa se v kraji vyrobilo v roce 2019 méně
25.02.2020 OLK Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2019
25.02.2020 PLK Organizační statistika v Plzeňském kraji k 31. 12. 2019
24.02.2020 VYS Sklizeň zemědělských plodin na Vysočině v roce 2019 – nárůst u obilovin a brambor, pokles u řepky
24.02.2020 ČSÚ Konjunkturální průzkum - únor 2020
24.02.2020 ČSÚ Indexy cen výrobců - leden 2020
21.02.2020 JHM Sklizeň zemědělských plodin v roce 2019
21.02.2020 JHČ Výsledky sklizně v Jihočeském kraji v roce 2019
21.02.2020 ČSÚ Newsletter - 08/2020
20.02.2020 JHM Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2019
20.02.2020 LBK Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2019
19.02.2020 OLK Organizační statistika v Olomouckém kraji v roce 2019
19.02.2020 ČSÚ Čechy stojí zdraví stále více
19.02.2020 LBK Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2019
18.02.2020 VYS Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v Kraji Vysočina v roce 2019
18.02.2020 PAK Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019
18.02.2020 STČ Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2019
18.02.2020 LBK Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
17.02.2020 VYS Výsledky chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina v roce 2019
17.02.2020 PAK Míra inflace v ČR v lednu 2020
17.02.2020 JHM Kriminalita v Jihomoravském kraji v roce 2019
17.02.2020 ULK Chov skotu v Ústeckém kraji v roce 2019
17.02.2020 PLK Plzeňský kraj je pátý v HDP na 1 obyvatele
17.02.2020 ZLK Kriminalita ve Zlínském kraji v roce 2018
17.02.2020 LBK Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2019
14.02.2020 VYS Bytová výstavba na Vysočině v roce 2019: mírný nárůst počtu dokončených i zahájených bytů
14.02.2020 ULK Průměrná míra inflace v lednu 2020 dosáhla 2,9 %
14.02.2020 JHČ Chov skotu, prasat a drůbeže v kraji v roce 2019
14.02.2020 VYS Vydaná stavební povolení na Vysočině v roce 2019: proti předchozímu roku značný nárůst
14.02.2020 HKK V prvním měsíci roku nezaměstnanost v kraji tradičně vzrostla
14.02.2020 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2020
14.02.2020 PHA Úspěšný rok 2019 pražské bytové výstavby
14.02.2020 ČSÚ Newsletter - 07/2020
14.02.2020 ČSÚ Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2019
14.02.2020 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2020
14.02.2020 LBK Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
14.02.2020 LBK Průměrná míra inflace v lednu 2020 dosáhla 2,9 %
13.02.2020 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2019
13.02.2020 ČSÚ Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2019
13.02.2020 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Výdaje na zdravotní péči
13.02.2020 LBK Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2019
12.02.2020 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2020
12.02.2020 PAK Ceny nemovitostí v Pardubickém kraji v letech 2016 až 2018
12.02.2020 ULK Chov prasat v Ústeckém kraji v roce 2019
12.02.2020 JHM Chov hospodářských zvířat v roce 2019
12.02.2020 KVK Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2016 až 2018
12.02.2020 MSK Stavební povolení v Moravskoslezském kraji v roce 2019
11.02.2020 JHČ V lednu se počet uchazečů o zaměstnání opět zvýšil
11.02.2020 HKK Makroekonomický vývoj v Královéhradeckém kraji v roce 2018
11.02.2020 STČ Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2019
11.02.2020 MSK Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2019
11.02.2020 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 1. 2020
10.02.2020 PAK Kulturní zařízení v Pardubickém kraji v roce 2018
10.02.2020 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v lednu 2020
10.02.2020 JHM Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v roce 2019
10.02.2020 JHM Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2019
10.02.2020 LBK Vydaná stavební povolení v 1. až 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 JHČ Návštěvnost Jihočeského kraje v roce 2019 opět vzrostla
07.02.2020 ULK Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
07.02.2020 PAK Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 JHM Cestovní ruch v roce 2019
07.02.2020 VYS Cestovní ruch na Vysočině v roce 2019 – úbytek zahraničních hostů snížil návštěvnost
07.02.2020 JHČ Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2019
07.02.2020 ULK Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019
07.02.2020 JHČ Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2019
07.02.2020 KVK Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 PHA Cestovní ruch v hl. m. Praze ve 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 HKK Průměrná doba pobytu hostů je v Královéhradeckém kraji druhá nejvyšší
07.02.2020 OLK Cestovní ruch v Olomouckém kraji v roce 2019
07.02.2020 STČ Cestovní ruch ve Středočeském kraji v roce 2019
07.02.2020 ZLK Návštěvnost ve Zlínském kraji v roce 2019
07.02.2020 MSK V Moravskoslezském kraji se ubytovalo více než milion hostů
07.02.2020 PLK Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2019
07.02.2020 ČSÚ Newsletter - 06/2020
07.02.2020 ČSÚ Služby - 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 ČSÚ Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 LBK Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí a 1. až 4. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)