Všechny aktuality ČSÚ

 

19.03.2020 PAK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 VYS <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 HKK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 PLK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 PHA <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 KVK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 JHM <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 ULK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 MSK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 ZLK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 STČ <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 JHČ <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 OLK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 VÝKAZY <strong>Děkujeme, že nám i přes složitou situaci pomáháte</strong>
19.03.2020 ČSÚ <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
19.03.2020 LBK <strong>Bez vaší pomoci to nepůjde!</strong>
07.07.2020 PHA Podíl nezaměstnaných v Praze k 30. 6. 2020 dosáhl 2,98 %
07.07.2020 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu 2020
07.07.2020 ULK Právě vyšel Statistický bulletin Ústeckého kraje za 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 PAK Vyšel Statistický bulletin Pardubického kraje za 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 VYS Vyšel Statistický bulletin Kraje Vysočina za 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 JHM Právě vyšlo: Statistický bulletin Jihomoravského kraje
07.07.2020 PHA Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 JHM Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - červen 2020
07.07.2020 PHA Regionální satelitní účet cestovního ruchu 2018
07.07.2020 STČ Vyšel Statistický bulletin Středočeského kraje 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 ZLK Vyšla publikace Statistický bulletin Zlínského kraje - 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 OLK Právě vyšel Statistický bulletin Olomouckého kraje za 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 KVK Vyšel Statistický bulletin Karlovarského kraje za 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 PLK Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 MSK Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 HKK Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. čtvrtletí 2020
07.07.2020 STČ Podíl nezaměstnaných osob v červnu 2020 ve Středočeském kraji
07.07.2020 ČSÚ Počet zemřelých - 20. kalendářní týden 2020
07.07.2020 ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím - květen 2020
07.07.2020 ČSÚ Průmysl - květen 2020
07.07.2020 ČSÚ Stavebnictví - květen 2020
07.07.2020 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2020
07.07.2020 LBK Zveřejněn Statistický bulletin za 1. čtvrtletí 2020
03.07.2020 JHČ Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 PAK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 VYS Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 JHM Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 ULK Regionální satelitní účet cestovního ruchu
03.07.2020 PLK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 MSK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 OLK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 KVK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 HKK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 STČ Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 ZLK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 ČSÚ Newsletter - 27/2020
03.07.2020 ČSÚ Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 ČSÚ Odhady sklizní - červen 2020
03.07.2020 LBK Největší zisk z cestovního ruchu zaznamenala Praha a Karlovarský kraj
03.07.2020 LBK Regionální satelitní účet cestovního ruchu
02.07.2020 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - květen 2020
01.07.2020 ULK Úřední hodiny v letním období
01.07.2020 JHM Věk rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2019
01.07.2020 PAK Úřední hodiny v době prázdnin
01.07.2020 ČSÚ Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
01.07.2020 ČSÚ Být ICT odborníkem se vyplácí
01.07.2020 ČSÚ Deficit a dluh vládních institucí - 1. čtvrtletí 2020
01.07.2020 LBK Zaměstnanost a nezaměstnanost v Libereckém kraji podle výsledků VŠPS v roce 2019
30.06.2020 JHČ Úřední hodiny v letním období
30.06.2020 VYS Lesy Vysočiny v roce 2019 – objem těžby dřeva byl opět nejvyšší mezi kraji
30.06.2020 JHM Úřední hodiny v době prázdnin
30.06.2020 JHČ Aktuální informace - červen 2020
30.06.2020 ZLK Vyšla publikace Věkové složení a pohyb obyvatelstva kraje - 2019
30.06.2020 PLK Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2019
30.06.2020 ZLK Úprava úředních hodin v červenci a srpnu
30.06.2020 ČSÚ Čtvrtletní sektorové účty - 1. čtvrtletí 2020
30.06.2020 LBK Změna úředních hodin v době prázdnin
29.06.2020 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid-29
29.06.2020 PHA Nové číslo časopisu Statistika&My: Dopady pandemie covid-19
29.06.2020 VYS Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid-19
29.06.2020 JHM Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid_19
29.06.2020 ULK Nové číslo časopisu Statistika a MY na téma: Dopady pandemie covid_29
29.06.2020 PLK Úřední hodiny - změna
29.06.2020 ZLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid_29
29.06.2020 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Dopady pandemie covid_19
29.06.2020 OLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid-19
29.06.2020 KVK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid_29
29.06.2020 MSK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Dopady pandemie covid-19
29.06.2020 PLK Cena vodného a stočného v kraji vzrostla
29.06.2020 PLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid-19
29.06.2020 STČ Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Dopady pandemie covid-19
29.06.2020 MSK Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2019
29.06.2020 MSK Úprava úředních hodin v červenci a srpnu
29.06.2020 LBK Zveřejněny Územně analytické podklady
29.06.2020 LBK Zveřejněna data pro Místní akční skupiny (MAS)
26.06.2020 HKK Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v roce 2019
26.06.2020 KVK Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020
26.06.2020 ČSÚ Aktualizace Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
26.06.2020 ČSÚ Aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
26.06.2020 ČSÚ Newsletter - 26/2020
26.06.2020 ČSÚ Počet dokončených nebytových budov byl rekordní
26.06.2020 ČSÚ Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie
25.06.2020 PHA Čísla z první ruky Praha 2019
25.06.2020 HKK Soupis hospodářských zvířat v kraji k 1. dubnu 2020
24.06.2020 PAK Infolist č. 6/2020
24.06.2020 ČSÚ Konjunkturální průzkum - červen 2020
23.06.2020 VYS Vodovody a kanalizace na Vysočině v roce 2019
23.06.2020 ULK Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2019
23.06.2020 ČSÚ Využívání informačních a komunikačních technologií studenty - 2019
22.06.2020 KVK Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020
22.06.2020 MSK Průměrný věk a věková struktura obyvatel Moravskoslezského kraje v roce 2019
21.06.2020 JHČ Výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí v kraji
20.06.2020 ČSÚ Ve třech obcích vybrali v sobotu nové zastupitele
19.06.2020 ČSÚ Newsletter - 25/2020
18.06.2020 PAK Vodovody a kanalizace v Pardubickém kraji v roce 2019
18.06.2020 LBK Infografika - Sňatky v roce 2019
16.06.2020 OLK Vodovody a kanalizace v Olomouckém kraji v roce 2019
16.06.2020 ČSÚ Indexy cen výrobců - květen 2020
15.06.2020 JHČ Vyšla publikace Pohyb obyvatelstva v obcích Jihočeského kraje 2019
15.06.2020 VYS Pracovní neschopnost na Vysočině v roce 2019
15.06.2020 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31.5. 2020 podle MPSV
15.06.2020 ČSÚ Pokles zasáhl většinu ekonomiky
13.06.2020 ULK Výsledky voleb - 2. kolo Senát Teplice
13.06.2020 ČSÚ Na Teplicku již znají jméno nového senátora
12.06.2020 PAK Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 VYS 1. čtvrtletí 2020: jen migrace na Vysočině zabránila úbytku obyvatel
12.06.2020 JHM Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 ULK Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2020 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)
12.06.2020 JHČ Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 ZLK Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 OLK Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 PHA Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 PLK V regionu výrazně poklesl počet přistěhovalých
12.06.2020 MSK Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 KVK Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 STČ Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 HKK Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2020 celkem 551 343 obyvatel
12.06.2020 ČSÚ Newsletter - 24/2020
12.06.2020 ČSÚ Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2020
12.06.2020 LBK Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.06.2020 JHČ Soupis hospodářských zvířat v kraji k 1. dubnu 2020
11.06.2020 JHM Struktura mezd zaměstnanců v Jihomoravském kraji v roce 2019
11.06.2020 PHA Struktura mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v letech 2012–2019
10.06.2020 PAK Míra inflace v ČR v květnu 2020
10.06.2020 ULK Průměrná míra inflace v květnu 2020 dosáhla 3,1 %
10.06.2020 VYS Požáry v Kraji Vysočina v roce 2019
10.06.2020 JHM Jakého věku se pravděpodobně dožijeme
10.06.2020 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2020
10.06.2020 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2020
10.06.2020 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2020
10.06.2020 LBK Průměrná míra inflace v květnu 2020 dosáhla 3,1 %.
09.06.2020 ULK Počet hospodářských zvířat v Ústeckém kraji v roce 2020
09.06.2020 HKK V květnu pokračoval růst nezaměstnanosti
09.06.2020 ZLK Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. květnu 2020
09.06.2020 LBK Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2019
08.06.2020 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu 2020
08.06.2020 VYS Na Vysočině jsou největší chovy prasat a druhé největší chovy skotu v republice
08.06.2020 ULK Naděje dožití aneb kolika let se můžeme dožít v Ústeckém kraji?
08.06.2020 ČSÚ V roce 2019 se u nás prostavělo 548 miliard
08.06.2020 ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím - duben 2020
08.06.2020 ČSÚ Průmysl - duben 2020
08.06.2020 ČSÚ Stavebnictví - duben 2020
08.06.2020 LBK Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2019
08.06.2020 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2020
06.06.2020 ULK Výsledky prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR - volební obvod Teplice
06.06.2020 ČSÚ Proběhlo první kolo odložených doplňovacích voleb na Teplicku
05.06.2020 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji je nejnižší ze všech krajů
05.06.2020 JHČ Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl v květnu jen nepatrně
05.06.2020 JHM Vodovody a kanalizace v roce 2019
05.06.2020 PHA Srovnání stotisícových měst ČR
05.06.2020 JHČ Jihočeský kraj dosáhl v roce 2019 druhé nejvyšší těžby dřeva v ČR
05.06.2020 OLK Srovnání stotisícových měst
05.06.2020 PLK Srovnání stotisícových měst
05.06.2020 MSK Srovnání stotisícových měst
05.06.2020 ČSÚ Newsletter - 23/2020
05.06.2020 ČSÚ Maloobchod - duben 2020
05.06.2020 LBK Srovnání stotisícových měst
04.06.2020 PAK Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 VYS Průměrné mzdy na Vysočině za 1. čtvrtletí 2020 vzrostly o 1 652 Kč
04.06.2020 ULK Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 JHM Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 PHA Průměrná mzda v Praze v 1. čtvrtletí 2020 dosáhla 42 760 Kč
04.06.2020 VYS Naděje dožití mužů a žen na Vysočině patří nadále k nejvyšším v ČR
04.06.2020 JHČ Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. čtvrtletí 2020 meziročně o 1 755 Kč
04.06.2020 JHM Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2019
04.06.2020 HKK Průměrná mzda v kraji vzrostla v prvním čtvrtletí reálně o 1,5 %
04.06.2020 OLK Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 ZLK Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 KVK Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 PLK Průměrná mzda v Plzeňském kraji je čtvrtá nejvyšší
04.06.2020 MSK Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 STČ Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 ČSÚ Mzdy v Česku dlouhodobě rostly rychleji než v celé EU
04.06.2020 ČSÚ Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 ČSÚ Vývoj českého trhu práce - 1. čtvrtletí 2020
04.06.2020 LBK Naděje dožití obyvatel Libereckého kraje v roce 2020
04.06.2020 LBK Vývoj průměrných mezd v 1. čtvrtletí 2020
03.06.2020 VYS Zvláštnosti a zajímavosti o obyvatelstvu na Vysočině v roce 2019
03.06.2020 JHM Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2019
03.06.2020 STČ Naděje dožití ve Středočeském kraji 2019
03.06.2020 LBK Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2019
02.06.2020 JHM Soupis hospodářských zvířat k 1. dubnu 2020
02.06.2020 OLK Zaměstnanost cizinců v Olomouckém kraji v roce 2019
02.06.2020 ČSÚ Počty dokončených bytů loni rostly již pátým rokem
02.06.2020 ČSÚ Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2020
02.06.2020 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2020
01.06.2020 LBK Soupis hospodářských zvířat v Libereckém kraji k 1. 4. 2020
29.05.2020 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Hospodaření České republiky
29.05.2020 JHČ Vyšla publikace Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji 2019
29.05.2020 ULK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Hospodaření České republiky
29.05.2020 JHM Právě vyšlo: Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji - 2019
29.05.2020 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Hospodaření České republiky
29.05.2020 ČSÚ Newsletter - 22/2020
29.05.2020 ČSÚ Nahodilá těžba dřeva je na vzestupu
29.05.2020 ČSÚ Loni bylo vydáno nejvíce neschopenek za 10 let
28.05.2020 JHM Ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2019
28.05.2020 ULK Obyvatelstvo Ústeckého kraje dle věku v roce 2019
28.05.2020 PLK Kvalita bydlení patří v Plzeňském kraji k nejlepším
28.05.2020 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci - Trh práce: Od krize ke krizi
27.05.2020 PAK Infolist č. 5/2020
27.05.2020 LBK Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2019
26.05.2020 VYS Dopravní nehody v Kraji Vysočina v roce 2019
26.05.2020 KVK Životní podmínky domácností v Karlovarském kraji v roce 2019
26.05.2020 OLK Kriminalita v Olomouckém kraji v roce 2019
26.05.2020 MSK Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2019/20
26.05.2020 LBK Aktualizovované časové řady o počtu zemřelých
25.05.2020 ČSÚ Konjunkturální průzkum - květen 2020
22.05.2020 ČSÚ Newsletter - 21/2020
22.05.2020 LBK Cizinci v Libereckém kraji v roce 2019
21.05.2020 PAK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 ULK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 VYS Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 JHČ Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 MSK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 PHA Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 HKK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 ZLK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 PLK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 KVK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 OLK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 STČ Střední Čechy v prostoru střední Evropy
21.05.2020 STČ Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 ČSÚ Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
21.05.2020 LBK Nová verze interaktivního porovnání našich krajů
20.05.2020 PAK Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020
20.05.2020 ULK Důchody a důchodci v Ústeckém kraji v roce 2019
20.05.2020 ČSÚ Indexy cen výrobců - duben 2020
19.05.2020 VYS Bytová výstavba na Vysočině v 1. čtvrtletí 2020: nárůst počtu dokončených i zahájených bytů
19.05.2020 JHM ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
19.05.2020 VYS Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. čtvrtletí 2020: proti předchozímu roku výrazný nárůst
18.05.2020 PAK ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 VYS ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 ULK ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 JHČ ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 PHA ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 MSK ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 OLK ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 KVK ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 HKK ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 PLK ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 STČ ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 ČSÚ ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
18.05.2020 LBK <strong>ČSÚ varuje</strong> před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku
15.05.2020 PAK Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje v roce 2019
15.05.2020 HKK Sklizeň zemědělských plodin v kraji v roce 2019
15.05.2020 PLK Průměrné roční čisté příjmy na osobu se zvýšily
15.05.2020 ZLK Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. dubnu 2020
15.05.2020 MSK Důchody a jejich příjemci v Moravskoslezském kraji v roce 2019
15.05.2020 ČSÚ Koronavirus zasadil ekonomice tvrdou ránu
15.05.2020 ČSÚ Newsletter - 20/2020
15.05.2020 ČSÚ Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2020
15.05.2020 LBK Kapacity ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2019
14.05.2020 PAK Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020
13.05.2020 HKK V dubnu vzrostla v kraji míra nezaměstnanosti i počet uchazečů
13.05.2020 PAK Míra inflace v ČR v dubnu 2020
13.05.2020 ULK Průměrná míra inflace v dubnu 2020 dosáhla 3,1 %
13.05.2020 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2020
13.05.2020 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2020
13.05.2020 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2020
13.05.2020 ČSÚ Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2020
13.05.2020 LBK Průměrná míra inflace v dubnu 2020 dosáhla 3,1 %
12.05.2020 JHČ Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.05.2020 JHM Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.05.2020 ULK Městské obyvatelstvo Ústeckého kraje - 2019
12.05.2020 JHM Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020
12.05.2020 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2020
12.05.2020 LBK Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 (předběžné výsledky)
11.05.2020 JHČ Obsazenost ubytovacích zařízení v 1. čtvrtletí 2020 klesla
11.05.2020 ULK Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)
11.05.2020 VYS Cestovní ruch na Vysočině v 1. čtvrtletí 2020 – výrazný úbytek hostů
11.05.2020 PAK Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)
11.05.2020 JHM Cestovní ruch v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 PHA Cestovní ruch v Praze v 1. čtvrtletí 2020 - očekávaný pokles
11.05.2020 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu 2020
11.05.2020 HKK Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 OLK Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 MSK Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 KVK Návštěvnost v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 ZLK Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 PLK Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 STČ Cestovní ruch ve Středočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 ČSÚ Newsletter - 19/2020
11.05.2020 ČSÚ Služby - 1. čtvrtletí 2020
11.05.2020 LBK Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2020