Všechny aktuality ČSÚ

 

17.02.2020 JHM Kriminalita v Jihomoravském kraji v roce 2019
17.02.2020 ULK Chov skotu v Ústeckém kraji v roce 2019
14.02.2020 VYS Bytová výstavba na Vysočině v roce 2019: mírný nárůst počtu dokončených i zahájených bytů
14.02.2020 ULK Průměrná míra inflace v lednu 2020 dosáhla 2,9 %
14.02.2020 JHČ Chov skotu, prasat a drůbeže v kraji v roce 2019
14.02.2020 VYS Vydaná stavební povolení na Vysočině v roce 2019: proti předchozímu roku značný nárůst
14.02.2020 HKK V prvním měsíci roku nezaměstnanost v kraji tradičně vzrostla
14.02.2020 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2020
14.02.2020 PHA Úspěšný rok 2019 pražské bytové výstavby
14.02.2020 ČSÚ Newsletter - 07/2020
14.02.2020 ČSÚ Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2019
14.02.2020 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2020
14.02.2020 LBK Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
14.02.2020 LBK Průměrná míra inflace v lednu 2020 dosáhla 2,9 %
13.02.2020 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2019
13.02.2020 ČSÚ Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2019
13.02.2020 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Výdaje na zdravotní péči
13.02.2020 LBK Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2019
12.02.2020 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2020
12.02.2020 ULK Chov prasat v Ústeckém kraji v roce 2019
12.02.2020 PAK Ceny nemovitostí v Pardubickém kraji v letech 2016 až 2018
12.02.2020 JHM Chov hospodářských zvířat v roce 2019
12.02.2020 KVK Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2016 až 2018
12.02.2020 MSK Stavební povolení v Moravskoslezském kraji v roce 2019
11.02.2020 JHČ V lednu se počet uchazečů o zaměstnání opět zvýšil
11.02.2020 JHM Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - leden 2020
11.02.2020 HKK Makroekonomický vývoj v Královéhradeckém kraji v roce 2018
11.02.2020 STČ Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2019
11.02.2020 MSK Bytová výstavba v Moravskoslezském kraji v roce 2019
11.02.2020 LBK Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 1. 2020
10.02.2020 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v lednu 2020
10.02.2020 ULK ČSÚ přijme odborného pracovníka do Loun
10.02.2020 PAK Kulturní zařízení v Pardubickém kraji v roce 2018
10.02.2020 JHM Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v roce 2019
10.02.2020 JHM Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2019
10.02.2020 PHA Podíl nezaměstnaných v Praze v lednu 2020 činil 1,94 %
10.02.2020 STČ Podíl nezaměstnaných osob v lednu 2020 ve Středočeském kraji
10.02.2020 LBK Vydaná stavební povolení v 1. až 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 JHČ Návštěvnost Jihočeského kraje v roce 2019 opět vzrostla
07.02.2020 ULK Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
07.02.2020 PAK Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 JHM Cestovní ruch v roce 2019
07.02.2020 VYS Cestovní ruch na Vysočině v roce 2019 – úbytek zahraničních hostů snížil návštěvnost
07.02.2020 JHČ Bytová výstavba v Jihočeském kraji v roce 2019
07.02.2020 ULK Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019
07.02.2020 JHČ Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2019
07.02.2020 PHA Cestovní ruch v hl. m. Praze ve 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 HKK Průměrná doba pobytu hostů je v Královéhradeckém kraji druhá nejvyšší
07.02.2020 OLK Cestovní ruch v Olomouckém kraji v roce 2019
07.02.2020 KVK Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 STČ Cestovní ruch ve Středočeském kraji v roce 2019
07.02.2020 ZLK Návštěvnost ve Zlínském kraji v roce 2019
07.02.2020 MSK V Moravskoslezském kraji se ubytovalo více než milion hostů
07.02.2020 PLK Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2019
07.02.2020 ČSÚ Newsletter - 06/2020
07.02.2020 ČSÚ Služby - 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 ČSÚ Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2019
07.02.2020 LBK Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí a 1. až 4. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)
06.02.2020 PAK Ekonomické subjekty v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2019
06.02.2020 JHM Dopravní nehodovost v Jihomoravském kraji v roce 2019
06.02.2020 ČSÚ Průmyslová produkce po pěti letech růstu mírně klesla
06.02.2020 ČSÚ Rok 2019 byl pro stavebnictví úspěšný
06.02.2020 ČSÚ Zahraniční obchod - prosinec 2019
06.02.2020 ČSÚ Průmysl - prosinec 2019
06.02.2020 ČSÚ Stavebnictví - prosinec 2019
06.02.2020 LBK Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019
06.02.2020 LBK Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
05.02.2020 JHM Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2019
05.02.2020 JHČ Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2019
05.02.2020 PHA Využívání ICT technologií a ICT odborníci v Praze
05.02.2020 ZLK Pracovní neschopnost ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2019
05.02.2020 ČSÚ Plánované výpadky webových prezentací ČSÚ
05.02.2020 ČSÚ Maloobchod - prosinec 2019
04.02.2020 VYS Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019
04.02.2020 MSK Moravskoslezský kraj z pohledu regionálních účtů v roce 2018
03.02.2020 ČSÚ Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2019
31.01.2020 VYS Nezaměstnanost v Kraji Vysočina v roce 2019 zůstávala pod republikovým průměrem
31.01.2020 JHČ Aktuální informace - leden 2020
31.01.2020 JHČ Jihočeský kraj z pohledu regionálních účtů v roce 2018
31.01.2020 PAK Infolist č. 1/2020
31.01.2020 PLK Obyvatelé kraje budou stárnout pomaleji
31.01.2020 ČSÚ Newsletter - 05/2020
31.01.2020 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Průmysl – historie a současnost
30.01.2020 JHČ Výzkum, vývoj a ICT v mezikrajském srovnání v roce 2018
30.01.2020 PAK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání
30.01.2020 ULK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání - 2018
30.01.2020 JHM Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání
30.01.2020 VYS Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání
30.01.2020 PHA Věda a výzkum v Praze v letech 2005-2018
30.01.2020 STČ Výzkum, vývoj a informační technologie ve Středočeském kraji v roce 2018
30.01.2020 HKK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání
30.01.2020 OLK Výzkum, vývoj a informační technologie v Olomouckém kraji
30.01.2020 ZLK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018
30.01.2020 MSK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání
30.01.2020 PLK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018
30.01.2020 KVK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018
30.01.2020 ČSÚ Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2020
30.01.2020 ČSÚ Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2019
30.01.2020 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - prosinec 2019
30.01.2020 LBK Výstava „Sčítání lidu – historie a současnost“
30.01.2020 LBK Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání
29.01.2020 ULK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Výzkum a vývoj
29.01.2020 MSK Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Výzkum a vývoj
29.01.2020 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Výzkum a vývoj
29.01.2020 KVK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
29.01.2020 KVK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Výzkum a vývoj
29.01.2020 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Výzkum a vývoj
29.01.2020 PHA Nové číslo časopisu Statistika&My; téma: Výzkum a vývoj
29.01.2020 OLK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Výzkum a vývoj
29.01.2020 ČSÚ Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2019
27.01.2020 JHM Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 VYS Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 ULK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 JHČ Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 PAK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 PAK HDP, regionální účty v Pardubickém kraji v roce 2018
27.01.2020 PLK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 HKK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 ZLK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 PHA Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 OLK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 STČ Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 MSK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
27.01.2020 ČSÚ ČSÚ se opět zaměří na životní podmínky domácností
27.01.2020 LBK Začíná výběrové šetření Životní podmínky 2020
24.01.2020 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v letech 2009 až 2019
24.01.2020 JHM Registr ekonomických subjektů k 31. 12. 2019
24.01.2020 OLK Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2018
24.01.2020 ČSÚ Newsletter - 04/2020
24.01.2020 ČSÚ Konjunkturální průzkum - leden 2020
23.01.2020 ZLK Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2019
23.01.2020 LBK Kulturní zařízení v Libereckém kraji v roce 2018
22.01.2020 JHM Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 PAK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 ULK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 VYS Omezení provozu knihovny a prodejny ČSÚ na pracovišti v Praze
22.01.2020 JHČ Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 PAK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 ULK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 VYS Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 JHČ Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 HKK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 ZLK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 STČ Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 MSK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 KVK Omezení provozu knihovny a prodejny ČSÚ na pracovišti v Praze
22.01.2020 KVK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 OLK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 HKK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ na pracovišti v Praze
22.01.2020 PLK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 PHA Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ na pracovišti v Praze
22.01.2020 STČ Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 MSK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ na pracovišti v Praze
22.01.2020 OLK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 PLK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 PHA Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 ČSÚ Omezení provozu knihovny a prodejny ČSÚ
22.01.2020 ČSÚ Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
22.01.2020 LBK Omezení provozu ústřední knihovny a prodejny ČSÚ v Praze
22.01.2020 LBK Tazatelé ČSÚ budou letos zjišťovat i pracovní úrazy
21.01.2020 PHA Nezaměstnanost v hl. m. Praze v letech 2010-2019
20.01.2020 ULK Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2018
17.01.2020 JHČ Organizační statistika v Jihočeském kraji k 31. 12. 2019
17.01.2020 VYS Projekce obyvatelstva: Vysočina se bude vylidňovat a stárnout
17.01.2020 ČSÚ Newsletter - 03/2020
16.01.2020 JHM Makroekonomické údaje v Jihomoravském kraji v roce 2018
16.01.2020 ČSÚ Více než 12 % zaměstnanosti v Česku tvoří cizinci
16.01.2020 ČSÚ Indexy cen výrobců - prosinec 2019
16.01.2020 ČSÚ Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2019
16.01.2020 LBK Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj
15.01.2020 JHČ Interaktivní grafické porovnání našich krajů
15.01.2020 JHM Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 ULK Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 VYS Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 MSK Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 PAK Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 HKK V prosinci v kraji došlo k růstu podílu nezaměstnaných osob
15.01.2020 ZLK Interaktivní grafické porovnání našich krajů
15.01.2020 OLK Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 PHA Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 KVK Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 HKK Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 PLK Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 STČ Regionální účty 2018 – Středočeský kraj
15.01.2020 STČ Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 ČSÚ Interaktivní porovnání našich krajů
15.01.2020 LBK Interaktivní porovnání našich krajů
14.01.2020 OLK Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2019
14.01.2020 STČ Ceny nemovitostí ve Středočeském kraji v letech 2016–2018
14.01.2020 ČSÚ S kybernetickým útokem se v roce 2018 setkaly dvě pětiny velkých firem v ČR
14.01.2020 ČSÚ Deficit a dluh vládních institucí - 3. čtvrtletí 2019
13.01.2020 JHČ Průměrná roční míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 PAK Průměrná roční míra inflace v ČR v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 VYS Průměrná míra inflace v roce 2019 dosáhla 2,8 %
13.01.2020 ULK Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 ULK Zemřelí podle příčin úmrtí v Ústeckém kraji v roce 2018
13.01.2020 JHM Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2019
13.01.2020 JHM Průměrná roční míra inflace v roce 2019 činí 2,8 %.
13.01.2020 OLK Potvrzení průměrné míry inflace
13.01.2020 PHA Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 ZLK Průměrná roční míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 HKK Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2019
13.01.2020 PLK Průměrná roční míra inflace vzrostla na 2,8 %
13.01.2020 MSK Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 STČ Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 OLK Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
13.01.2020 KVK Průměrná roční míra inflace v roce 2019 dosáhla 2,8 %
13.01.2020 ČSÚ Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2019
13.01.2020 ČSÚ Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2019
13.01.2020 ČSÚ Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2019
13.01.2020 LBK Potvrzení průměrné míry inflace
13.01.2020 ČSÚ Maloobchod - listopad 2019
13.01.2020 LBK Průměrná míra inflace v prosinci 2019 dosáhla 2,8 %
13.01.2020 LBK Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti
10.01.2020 JHČ V prosinci se počet uchazečů o zaměstnání opět tradičně zvýšil
10.01.2020 PAK Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2019
10.01.2020 VYS Ceny pohonných hmot v roce 2019 dosáhly maxima v červnu
10.01.2020 ZLK Aktuální statistické údaje KS ČSÚ ve Zlíně č. 1/2020
10.01.2020 MSK Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2019
10.01.2020 KVK Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019 podle MPSV
10.01.2020 ČSÚ Newsletter - 02/2020
10.01.2020 ČSÚ Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2019
10.01.2020 ČSÚ Průmysl - listopad 2019
10.01.2020 ČSÚ Stavebnictví - listopad 2019
10.01.2020 ČSÚ Pozvánka na tiskovou konferenci: Cizinci na trhu práce
09.01.2020 ULK Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v prosinci 2019
09.01.2020 VYS Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 ULK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 PAK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 JHČ Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 JHM Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 MSK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 ZLK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 HKK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 OLK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 KVK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 STČ Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 PHA Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 PLK Změny ve statistice zahraničního obchodu
09.01.2020 STČ Podíl nezaměstnaných osob v prosinci 2019 ve Středočeském kraji
09.01.2020 ČSÚ Zahraniční obchod - listopad 2019
09.01.2020 ČSÚ Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2019
09.01.2020 LBK Změny ve statistice zahraničního obchodu
08.01.2020 VYS Spotřeba potravin 1948 až 2018 v grafech
08.01.2020 JHM Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji
08.01.2020 PHA Kolik osob pracuje ve vědě a výzkumu v Praze
08.01.2020 ČSÚ Změny ve statistice zahraničního obchodu
07.01.2020 PAK Sebevraždy v Pardubickém kraji v letech 2013 až 2018
07.01.2020 JHM Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji v roce  2018
07.01.2020 LBK Projekce obyvatelstva Libereckého kraje do roku 2070
06.01.2020 ULK Projekce obyvatelstva do roku 2070 v Ústeckém kraji
03.01.2020 JHČ Vyšel Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 ULK Právě vyšel Statistický bulletin Ústeckého kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 VYS Vyšel Statistický bulletin Kraje Vysočina za 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 PAK Vyšel Statistický bulletin Pardubického kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 JHM Právě vyšlo: Statistický bulletin Jihomoravského kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 PHA Statistický bulletin hl. m. Prahy za 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 STČ Vyšel Statistický bulletin Středočeského kraje 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 MSK Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 OLK Právě vyšel Statistický bulletin Olomouckého kraje za 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 ZLK Vyšel Statistický bulletin Zlínského kraje - 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 PLK Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 KVK Vyšel Statistický bulletin Karlovarský kraj 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 HKK Statistický bulletin Královéhradeckého kraje - 1. až 3. čtvrtletí 2019
03.01.2020 ČSÚ Newsletter - 01/2020
03.01.2020 LBK Vyšel statistický bulletin Libereckého kraje za 3. čtvrtletí roku 2019
31.12.2019 VÝKAZY Aplikace Výkazy podle IČO pro rok 2020
30.12.2019 ČSÚ Aplikace Výkazy podle IČO pro rok 2020
27.12.2019 ČSÚ Konjunkturální průzkum - prosinec 2019
23.12.2019 OLK PF 2020
20.12.2019 KVK Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019
20.12.2019 ČSÚ Newsletter - 51/2019
19.12.2019 PAK Vyšla Statistická ročenka Pardubického kraje 2019
19.12.2019 VYS Vyšla Statistická ročenka Kraje Vysočina 2019
19.12.2019 ULK Vyšla statistická ročenka Ústeckého kraje - 2019
19.12.2019 MSK Vyšla Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2019
19.12.2019 PHA Vyšla Statistická ročenka hl. m. Prahy 2019
19.12.2019 JHM Právě vyšlo: Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2019
19.12.2019 JHČ Vyšla Statistická ročenka Jihočeského kraje 2019
19.12.2019 PAK Infolist č. 12/2019
19.12.2019 STČ Vyšla Statistická ročenka Středočeského kraje 2019
19.12.2019 OLK Vyšla Statistická ročenka Olomouckého kraje 2019
19.12.2019 HKK Statistická ročenka Královéhradeckého kraje - 2019
19.12.2019 ZLK Vyšla Statistická ročenka Zlínského kraje 2019
19.12.2019 PLK Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2019
19.12.2019 KVK Právě vyšla Statistická ročenka Karlovarského kraje
19.12.2019 LBK Vyšla Statistická ročenka Libereckého kraje 2019
18.12.2019 PAK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Bez bariér
18.12.2019 ULK Nové číslo časopisu Statistika & My; téma: Bez bariér
18.12.2019 ULK Energetika v Ústeckém kraji v roce 2018
18.12.2019 PLK Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje
18.12.2019 HKK Nové číslo časopisu Statistika a My; téma: Bez bariér
18.12.2019 MSK Produkce komunálních odpadů v kraji meziročně vzrostla
17.12.2019 JHM Kulturní zařízení v roce 2018
16.12.2019 JHČ Výsledky opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice
16.12.2019 KVK Výsledky voleb do zastupitelstva obce Nebanice
16.12.2019 OLK Výsledky nových voleb do zastupitelstva obce Huzová
16.12.2019 ČSÚ V českých školách se vzdělávalo 108 tisíc dětí se zdravotním postižením
16.12.2019 ČSÚ Růst české ekonomiky mírně zpomalil
16.12.2019 ČSÚ Indexy cen výrobců - listopad 2019