Volná místa

 

Český statistický úřad podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

Do výběrového řízení na obsazení služebních i pracovních míst se může přihlásit každý zájemce, který splňuje požadavky uvedené v konkrétním oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pro služební poměr) nebo v inzerátu (pro pracovní poměr).

  • Služební poměr
    Přehled vyhlášených výběrových řízení prováděných v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, včetně postupu pro přihlášení do výběrového řízení a požadavků na konkrétní pozici.
  • Pracovní poměr
    Přehled vyhlášených výběrových řízení prováděných v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně postupu pro přihlášení do výběrového řízení a požadavků na konkrétní pozici.
  •  

    Zajímavosti pro nové zaměstnance:

  • Přehled zaměstnaneckých výhod v ČSÚ