Volby: ČSÚ nabízí médiím nadstandardní připojení k vyhrazenému serveru

 


8. února 2010

Volby: ČSÚ nabízí médiím nadstandardní připojení k vyhrazenému serveru


Český statistický úřad, který je ze zákona odpovědný za technické zpracování a publikování průběžných a celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bude úplné výsledky opět zveřejňovat na svém výsledkovém webu www.volby.cz a nejdůležitější stránky s výsledky na speciálně zřízeném posíleném webu www.volbyhned.cz.

Do prezentačního systému budou ukládány převzaté výsledky hlasování z okrsků ihned po ověření jejich bezchybnosti a pravdivosti zástupci okrskové komise a ČSÚ. Výsledky budou k dispozici po zahájení sčítání hlasů, tj. po 14. hodině v sobotu 29. května 2010.

Systém zpracování a zveřejňování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zaručuje nejen naprostou průhlednost celé sumarizace výsledků hlasování, ale i veřejnou kontrolu toho, že okrskové výsledky jsou v systému trvale uloženy v podobě, v jaké byly převzaty od okrskových komisí.

Pro zabezpečení dostupnosti dat s průběžnými výsledky voleb ve formátu XML (pro další zpracování výsledků) v průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky, zřídí ČSÚ vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům. Tento server bude připojen do internetu zvláštní 2 MB linkou. Celé řešení bude technicky maximálně nezávislé na standardní webové prezentaci voleb (server www.volby.cz)

Zájemci o povolení přístupu z řad médií se mohou registrovat na adrese olga.fabianova@czso.cz. Součástí žádosti musí být IP adresní rozsah, ze kterého bude zájemce k serveru přistupovat, mailový a telefonní kontakt. Každá organizace může sdělit maximálně 2 adresní rozsahy. Pro testování je možné specifikovat třetí IP adresní rozsah, který však bude v době reálného zpracování odpojen. Žádosti lze zasílat do 17. 5. 2010.

Na základě žádosti budou zájemci sděleny údaje pro přístup k serveru a jeho IP adresní rozsah bude povolen pro přístup. Přidělení přístupu touto formou i následné stahovaní XML dat je bezplatné. Zájemcům sdělíme rovněž popis formátu pro předávání průběžných výsledků zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Celý systém bude připraven pro testování od 26. 4. 2010. Pro testování budou na vyhrazeném serveru umístěna vzorová data, příp. testovací data z plošných zkoušek. Testování je možné provádět až do 26. 5. 2010.

Na vyhrazeném serveru pro média bude po celou dobu testování i před samotným zpracováním výsledků voleb umístěn popis formátu XML.i všechny potřebné číselníky a registry ve formátu DBF. Po zpracování výsledků voleb budou na server umístěna kompletní data s výsledky i ve formátu DBF a to až do úrovně volebních okrsků.

ČSÚ bude připraven i na zcela krizový způsob zasílání základních informací pomocí e-mailových zpráv. Půjde o opakované zasílání dohodnutých souborů.

ČSÚ oznámí termín technické schůzky, na které zájemci obdrží CD s obsahem prezentačních systémů. Tam se také s uživateli dojednají poslední technické podrobnosti a stanoví doba tzv. živé zkoušky pro média. Předpokládaný termín schůzky je 20. 5. 2010 v 10:00 hod. v ČSÚ.

První celoplošná zkouška zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se koná dne 18. 5. 2010, druhá celoplošná zkouška je plánována na 25. 5. 2010.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ
Kontaktní osoby:
Jiří Novák, tel: 274 053 198
Olga Fabiánová, tel: 274 052 013


  • TZ_VolbyPS_1_.doc