Volby: ČSÚ nabízí médiím nadstandardní připojení k vyhrazenému serveru

 


15. dubna 2009

Volby: ČSÚ nabízí médiím nadstandardní připojení k vyhrazenému serveru


Český statistický úřad, který je ze zákona odpovědný za technické zpracování a publikování průběžných a celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu, bude výsledky opět zveřejňovat na svém výsledkovém webu www.volby.cz . Stejně jako na podzim roku 2008 se ČSÚ chystá prezentovat nejdůležitější stránky s výsledky na speciálně zřízeném posíleném webu www.volbyhned.cz.

Do prezentačního systému budou ukládány převzaté výsledky hlasování z okrsků ihned po ověření jejich bezchybnosti a pravdivosti zástupci okrskové komise a ČSÚ. Výsledky budou k dispozici po zahájení sčítání hlasů, zatím předpokládáme po 22. hodině v neděli 7. června 2009.

Systém zpracování a zveřejňování výsledků voleb do Evropského parlamentu zaručuje nejen naprostou průhlednost celé sumarizace výsledků hlasování, ale i veřejnou kontrolu toho, že okrskové výsledky jsou v systému trvale uloženy v podobě, v jaké byly převzaty od okrskových komisí.

Pro zabezpečení dostupnosti dat s průběžnými výsledky voleb ve formátu XML (pro další zpracování výsledků) v průběhu voleb do Evropského parlamentu pro sdělovací prostředky, zřídí ČSÚ vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům. Tento server bude připojen do internetu zvláštní 2 MB linkou. Celé řešení bude maximálně nezávislé na standardní webové prezentaci voleb (server www.volby.cz ).

Zájemci o povolení přístupu z řad médií se mohou registrovat na adrese olga.fabianova@czso.cz. Součástí žádosti musí být IP adresní rozsah, ze kterého bude zájemce k serveru přistupovat, mailový a telefonní kontakt. Každá organizace může sdělit maximálně 2 adresní rozsahy. Pro testování je možné specifikovat třetí IP adresní rozsah, který však bude v době reálného zpracování odpojen.

Na základě žádosti budou zájemci sděleny údaje pro přístup k serveru a jeho IP adresní rozsah bude povolen pro přístup. Přidělení přístupu touto formou i následné stahovaní XML dat je bezplatné. Zájemcům sdělíme rovněž popis formátu pro předávání průběžných výsledků zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu.

Celý systém bude připraven pro testování od 4. 5. 2009. Pro testování budou na vyhrazeném serveru umístěna vzorová data. Testování je možné provádět až do 24. 5. 2009. Žádosti lze zasílat do 22. 5. 2009.

ČSÚ bude připraven i na zcela krizový způsob zasílání základních informací pomocí e-mailových zpráv. Půjde o opakované zasílání dohodnutých souborů.

ČSÚ oznámí termín technické schůzky, na které zájemci obdrží CD s obsahem prezentačních systémů. Tam se také s uživateli dojednají poslední technické podrobnosti a stanoví doba tzv. živé zkoušky pro média. Předpokládaný termín schůzky je 28. 5. 2009 v 10:00 hod. v ČSÚ.

První celoplošná zkouška zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu se koná dne 26. 5. 2009, druhá celoplošná zkouška je plánována na 2. 6. 2009.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ
Kontaktní osoby:
Jiří Novák, tel: 274 053 198
Olga Fabiánová, tel: 274 052 013


  • TZ090415VolbyEP.doc