Volby: ČSÚ nabízí médiím nadstandardní připojení k vyhrazenému serveru

 


1. září 2008


Volby: Č SÚ nabízí médiím nadstandardní p ř ipojení k vyhrazenému serveru


Český statistický úřad, který je ze zákona odpovědný za technické zpracování a zveřejňování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, bude výsledky opět prezentovat na svém webu . Nově se chystá ČSÚ prezentovat nejdůležitější stránky s výsledky na úrovni krajů, resp. senátních obvodů na speciálně zřízeném posíleném webu www.volbyhned.cz. Tento web bude zprovozněn od poloviny září 2008.

Do prezentačního systému budou ukládány převzaté výsledky hlasování z okrsků ihned po ověření jejich bezchybnosti a pravdivosti zástupci okrskové komise a ČSÚ. Výsledky budou k dispozici po zahájení sčítání hlasů, tedy po 14. hodině v sobotu 18. října 2008 a 25. října 2008.

Systém zpracování a zveřejňování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR zaručuje nejen naprostou průhlednost celé sumarizace výsledků hlasování, ale i veřejnou kontrolu toho, že okrskové výsledky jsou v systému trvale uloženy v podobě, v jaké byly převzaty od okrskových komisí.

Pro zabezpečení dostupnosti dat s průběžnými výsledky voleb ve formátu XML (pro další zpracování výsledků) v průběhu voleb do Senátu a do zastupitelstev krajů pro sdělovací prostředky, zřídí ČSÚ vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům. Tento server bude připojen do internetu zvláštní 2 MB linkou. Celé řešení bude maximálně nezávislé na standardní webové prezentaci voleb (server www.volby.cz ).

Zájemci o povolení přístupu z řad médií se mohou registrovat na adrese olga.fabianova@czso.cz. Součástí žádosti musí být IP adresní rozsah, ze kterého bude zájemce k serveru přistupovat, mailový a telefonní kontakt. Každá organizace může sdělit maximálně 2 adresní rozsahy. Pro testování je možné specifikovat třetí IP adresní rozsah, který však bude v době reálného zpracování odpojen.

Na základě žádosti budou zájemci sděleny údaje pro přístup k serveru a jeho IP adresní rozsah bude povolen pro přístup. Přidělení přístupu touto formou i následné stahovaní XML dat je bezplatné. Zájemcům sdělíme rovněž popis formátu pro předávání průběžných výsledků zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Celý systém bude připraven pro testování od 15. 9. 2008. Pro testování budou na vyhrazeném serveru umístěna vzorová data. Testování je možné provádět až do 12. 10. 2008. Žádosti lze zasílat do 3. 10. 2008.

ČSÚ bude připraven i na zcela krizový způsob zasílání základních informací pomocí e-mailových zpráv. Půjde o opakované zasílání dohodnutých souborů.

ČSÚ oznámí termín technické schůzky, na které zájemci obdrží CD s obsahem prezentačních systémů. Tam se také s uživateli dojednají poslední technické podrobnosti a stanoví doba tzv. živé zkoušky pro média. Předpokládaný termín schůzky je 9. 10. 2008 v 10:00 hod. v ČSÚ.

První celoplošná zkouška zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se koná dne 7. 10. 2008, druhá celoplošná zkouška je plánována na 14. 10. 2008.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ
Kontaktní osoby:
Jiří Novák, tel: 274 053 198
Olga Fabiánová, tel: 274 052 013