Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) - 2010 - 2014

 
Kód: 220025-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marie Kvízová
E-mail: marie.kvizova@czso.cz

Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
1. Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2010
2. Soudní rozhodnutí, opakované hlasování, opakované a dodatečné volby
2.1 Soudní rozhodnutí
2.2 Opakované hlasování
2.3 Opakované a dodatečné volby
3. Nové volby
Závěr

Tabulky
Tab. 1 Souhrnné údaje o rozsahu řádných voleb 2010 Excel PDF
Tab. 2 Přehled konání a souhrnné výsledky dodatečných a opakovaných voleb, opakovaného hlasování a změn v důsledku rozhodnutí soudu Excel PDF
Tab. 3 Změna výsledků řádných voleb po soudním přezkumu Excel PDF
Tab. 4 Výsledky opakovaného hlasování Excel PDF
Tab. 5 Výsledky opakovaných a dodatečných voleb Excel PDF
Tab. 6 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaných a dodatečných volbách Excel PDF
Tab. 7 Přehled o počtech obcí, ve kterých proběhly nové volby v letech 2011–2014 Excel PDF
Tab. 8 Rozdělení obcí, kde se konaly nové volby, podle velikostní skupiny obcí Excel PDF
Tab. 9 Souhrnné výsledky hlasování v nových volbách v letech 2011–2014 Excel PDF
Tab. 10 Souhrnné výsledky volebních stran v nových volbách v letech 2011–2014 Excel PDF
Tab. č. 11 Souhrnné výsledky v nových volbách v letech 2011–2014 podle politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tab. 12 Kandidáti a zastupitelé zvolení v nových volbách v letech 2011–2014 podle pohlaví a věku Excel PDF
Tab. 13 Aktuální výsledky voleb do zastupitelstev obcí Excel PDF

Grafy:
Graf 1 Velikost zastupitelstev a četnost jednotlivých typů voleb Excel
Graf 2 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla Excel
Graf 3 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaných a dodatečných volbách Excel
Graf 4 Zastupitelstva zvolená v nových volbách podle počtu členů Excel
Graf 5 Rozdělení kandidátů a mandátů podle strany, která kandidáty navrhla Excel
Graf 6 Rozdělení kandidátů a zastupitelů podle věkových skupin Excel
Graf 7. Složení zastupitelstev před volbami 2014 podle typu volební strany Excel

Přílohové tabulky:
1. Počet kandidátů a získaných mandátů v dodatečných a opakovaných volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2011 až 2013 Excel PDF
2. Získané hlasy v dodatečných a opakovaných volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2011 až 2013 Excel PDF
3. Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2011 Excel PDF
4. Získané hlasy v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2011 Excel PDF
5. Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2012 Excel PDF
6. Získané hlasy v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2012 Excel PDF
7. Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2013 Excel PDF
8. Získané hlasy do zastupitelstev obcí v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla rok 2013 Excel PDF
9. Počet kandidátů, získaných mandátů a hlasů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla rok 2014 Excel PDF
10. Získané hlasy do zastupitelstev obcí v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla rok 2014 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.