Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) - 2018 až 2022

 
Kód: 220025-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Soňa Krpálková
E-mail: sona.krpalkova@czso.cz

Všechna data publikace (1,5 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF

1. Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2018

2. Soudní rozhodnutí, opakované hlasování, dodatečné a opakované volby  

    2.1 Soudní rozhodnutí  

    2.2 Opakované hlasování            

    2.3 Dodatečné volby

    2.4 Opakované volby    

3. Nové volby

Tabulky
Tab. 1 Souhrnné údaje o rozsahu řádných voleb 2018 Excel PDF
Tab. 2 Přehled konání a souhrnné výsledky dodatečných a opakovaných voleb, opakovaného hlasování a změn v důsledku rozhodnutí soudu ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 3 Změna výsledků řádných voleb v roce 2018 po soudním přezkumu Excel PDF
Tab. 4 Výsledky opakovaného hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 5 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaném hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 6 Výsledky dodatečných voleb ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 7 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v dodatečných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 8 Výsledky opakovaných voleb ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 9 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 10 Přehled o počtech obcí, ve kterých proběhly nové volby Excel PDF
Tab. 11 Rozdělení obcí, kde se konaly nové volby, podle velikostní skupiny obcí Excel PDF
Tab. 12 Souhrnné výsledky hlasování v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 13 Souhrnné výsledky volebních stran v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 14 Souhrnné výsledky v nových volbách podle politické příslušnosti kandidátů ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Tab. 15 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Grafy
Graf 1 Velikost zastupitelstev a četnost jednotlivých typů voleb (bez nových voleb) ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 2 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v opakovaném hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 3 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaném hlasování ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 4 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v dodatečných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 5 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v dodatečných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 6 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v opakovaných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 7 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaných volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 8 Zastupitelstva zvolená v nových volbách podle počtu členů ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 9 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Graf 10 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v nových volbách ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Přílohy
Příloha č. 1 Počet kandidátů a získaných mandátů v opakovaných hlasováních podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 – 2022 Excel PDF
Příloha č. 2 Získané hlasy v opakovaných hlasováních podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 3 Počet kandidátů a získaných mandátů v dodatečných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 4 Získané hlasy v dodatečných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 5 Počet kandidátů a získaných mandátů v opakovaných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 6 Získané hlasy v opakovaných volbách podle strany, která kandidáta navrhla ve volebním období 2018 - 2022 Excel PDF
Příloha č. 7 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2019) Excel PDF
Příloha č. 8 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2019) Excel PDF
Příloha č. 9 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2020) Excel PDF
Příloha č. 10 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2020) Excel PDF
Příloha č. 11 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2021) Excel PDF
Příloha č. 12 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2021) Excel PDF
Příloha č. 13 Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2022) Excel PDF
Příloha č. 14 Získané hlasy v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2022) Excel PDF
Mapa
Mimořádné volby do zastupitelstev obcí ve volebním období 2018 - 2022 JPG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.