Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (Dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) - 2014 - 2018

 
Kód: 220025-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Soňa Krpálková
E-mail: sona.krpalkova@czso.cz

Všechna data publikace (3,4 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
1. Volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2010
2. Soudní rozhodnutí, opakované hlasování, opakované a dodatečné volby
2.1 Soudní rozhodnutí
2.2 Opakované hlasování
2.3 Opakované a dodatečné volby
3. Nové volby

Tabulky
Tab. 1 Souhrnné údaje o rozsahu řádných voleb 2014 Excel PDF
Tab. 2 Přehled konání a souhrnné výsledky dodatečných a opakovaných voleb, opakovaného hlasování a změn v důsledku rozhodnutí soudu Excel PDF
Tab. 3 Změna výsledků řádných voleb po soudním přezkumu Excel PDF
Tab. 4 Výsledky opakovaného hlasování Excel PDF
Tab. 5 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaném hlasování Excel PDF
Tab. 6 Výsledky dodatečných a opakovaných voleb Excel PDF
Tab. 7 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v dodatečných a opakovaných volbách Excel PDF
Tab. 8 Přehled o počtech obcí, ve kterých proběhly nové volby ve volebním období 2014 - 2018 Excel PDF
Tab. 9 Rozdělení obcí, kde se konaly nové volby, podle velikostní skupiny obcí Excel PDF
Tab. 10 Souhrnné výsledky hlasování v nových volbách ve volebním období 2014 - 2018 Excel PDF
Tab. 11 Souhrnné výsledky volebních stran v nových volbách ve volebním období 2014 - 2018 Excel PDF
Tab. 12 Souhrnné výsledky v nových volbách ve volebním období 2014 - 2018 podle politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tab. 13 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v nových volbách ve volebním období 2014 - 2018 Excel PDF

Grafy
Graf 1 Velikost zastupitelstev a četnost jednotlivých typů voleb (bez nových voleb) Excel PDF
Graf 2 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v opakovaném hlasování (počet osob) Excel PDF
Graf 3 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v opakovaném hlasování (počet osob) Excel PDF
Graf 4 Kandidáti a získané mandáty podle strany, která kandidáty navrhla v dodatečných a opakovaných volbách Excel PDF
Graf 5 Kandidáti a zastupitelé podle pohlaví a věku v dodatečných a opakovaných volbách (počet osob) Excel PDF
Graf 6 Zastupitelstva zvolená v nových volbách podle počtu členů Excel PDF
Graf 7 Rozdělení kandidátů a mandátů podle strany, která kandidáty navrhla (počet osob) Excel PDF
Graf 8 Rozdělení kandidátů a zastupitelů podle věkových skupin (počet osob) Excel PDF

Přílohové tabulky
T1. Počet kandidátů a získaných mandátů v dodatečných a opakovaných volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (2014 - 2018) Excel PDF
T2. Získané hlasy v dodatečných a opakovaných volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (2014 - 2018) Excel PDF
T3. Počet kandidátů a získaných mandátů v opakovaném hlasování do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (2014 - 2018) Excel PDF
T4. Získané hlasy v opakovaném hlasování do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (2014 - 2018) Excel PDF
T5. Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2015) Excel PDF
T6. Získané hlasy v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2015) Excel PDF
T7. Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2016) Excel PDF
T8. Získané hlasy v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2016) Excel PDF
T9. Počet kandidátů a získaných mandátů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2017) Excel PDF
T10. Získané hlasy do zastupitelstev obcí v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2017) Excel PDF
T11. Počet kandidátů, získaných mandátů a hlasů v nových volbách do zastupitelstev obcí podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2018) Excel PDF
T12. Získané hlasy do zastupitelstev obcí v nových volbách podle strany, která kandidáta navrhla (rok 2018) Excel PDF

Mapa
Mimořádné volby do zastupitelstev obcí ve volebním období 2014 – 2018 JPG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.09.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.