Volby do zastupitelstev obcí - I. díl - 2022

 
Kód: 220034-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Soňa Krpálková
E-mail: sona.krpalkova@czso.cz

Všechna data publikace (0,7 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Metodika Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Souhrnné výsledky hlasování za ČR celkem Excel PDF
Tab. 2a Počty zvolených zastupitelstev a jejich členů, počty voličů a účast na volbách (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 2b Počty zvolených zastupitelstev a jejich členů, počty voličů a účast na volbách (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 3 Počty obcí, městských částí a městských obvodů podle velikosti zvoleného zastupitelstva Excel PDF
Tab. 4 Počet zastupitelstev, kde kandidovala pouze jedna volební strana (typ volební strany) Excel PDF
Tab. 5 Celkový přehled o účasti volebních stran ve volbách Excel PDF
Tab. 6a Souhrnný přehled o počtu míst, kde samostatně kandidovaly politické strany a hnutí (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 6b Souhrnný přehled o počtu míst, kde samostatně kandidovaly politické strany a hnutí (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 7 Počet koalic politických stran a hnutí, na jejichž vytvoření se uvedené strany a hnutí podílely (v pořadí podle počtu vytvořených koalic) Excel PDF
Tab. 8a Souhrnný přehled o počtu míst, kde kandidovaly koalice politických stran a hnutí (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 8b Souhrnný přehled o počtu míst, kde kandidovaly koalice politických stran a hnutí (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 9 Počet sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty, na jejichž vytvoření se uvedené strany a hnutí podílely (v pořadí podle počtu vytvořených sdružení) Excel PDF
Tab. 10a Souhrnný přehled o počtu míst, kde kandidovala sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 10b Souhrnný přehled o počtu míst, kde kandidovala sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 11a Souhrnný přehled o počtu míst, kde kandidovaly volební strany typu jednotliví nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 11b Souhrnný přehled o počtu míst, kde kandidovaly volební strany typu jednotliví nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 12a Počet zastupitelstev podle počtu volebních stran, které se o mandáty podělily (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 12b Počet zastupitelstev podle počtu volebních stran, které se o mandáty podělily (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 13a Souhrnný přehled výsledků volebních stran (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 13b Souhrnný přehled výsledků volebních stran (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 14a Souhrnný přehled výsledků samostatně kandidujících politických stran a hnutí ve volbách (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 14b Souhrnný přehled výsledků samostatně kandidujících politických stran a hnutí ve volbách (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 15a Počet obcí podle podílu samostatně kandidujících politických stran a hnutí na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 15b Počet obcí podle podílu samostatně kandidujících politických stran a hnutí na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 16a Souhrnný přehled výsledků koalic politických stran a hnutí ve volbách (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 16b Souhrnný přehled výsledků koalic politických stran a hnutí ve volbách (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 17a Počet obcí podle podílu koalic politických stran a hnutí na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 17b Počet obcí podle podílu koalic politických stran a hnutí na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 18a Souhrnný přehled výsledků sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty ve volbách (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 18b Souhrnný přehled výsledků sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty ve volbách (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 19a Počet obcí podle podílu sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 19b Počet obcí podle podílu sdružení politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 20a Souhrnný přehled výsledků jednotlivých nezávislých kandidátů a jejich sdružení ve volbách (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 20b Souhrnný přehled výsledků jednotlivých nezávislých kandidátů a jejich sdružení ve volbách (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 21a Počet obcí podle podílu nezávislých kandidátů na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 21b Počet obcí podle podílu nezávislých kandidátů na mandátech v zastupitelstvu (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF

Přílohové tabulky
1. Úplné výsledky hlasování podle volebních stran (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
2. Úplné výsledky hlasování podle volebních stran (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
3. Seznam obcí, ve kterých se volby ve stanoveném termínu nekonaly Excel PDF
4. Seznam aktivních politických stran a hnutí, registrovaných u Ministerstva vnitra k datu podání kandidátních listin podle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích Excel PDF
Archiv:
  • rok 2023  |  2022
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.