Volby do zastupitelstev krajů - 2012

 
Kód: e-4202-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marie Kvízová
E-mail: marie.kvizova@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické poznámky Word PDF
ČÁST I. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Word PDF
1. Základní údaje
2. Počet mandátů
3. Voliči
4. Volební orgány
5. Kandidátní listiny
6. Způsob hlasování
7. Zjištění výsledků hlasování v okrskové volební komisi
8. Výsledky voleb
ČÁST II. - PŮSOBNOST ČSÚ VE VOLBÁCH Word PDF
1. Základní údaje
2. Metodická a technicko-organizační příprava na zpracování
3. Průběh zpracování výsledků hlasování
ČÁST III. - SOUHRNNÉ PŘEHLEDY A VÝSLEDKY VOLEB
Tab. 1 Zaregistrované kandidátní listiny podle krajů a počty platných kandidátů Excel PDF
Tab. 2 Složení kandidátních listin podle politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tab. 3 Složení kandidátních listin podle hlediska, která strana navrhla kandidáty Excel PDF
Tab. 4 Souhrnný přehled o struktuře kandidátů dle věku a pohlaví vč. grafu Excel PDF
Tab. 5 Základní údaje o výsledcích hlasování vč. grafu Excel PDF
Tab. 6 Získané platné hlasy (v %) za strany, které kandidovaly ve všech krajích vč. grafu Excel PDF
Tab. 7 Získané platné hlasy (v %) v krajích ČR Excel PDF
Tab. 8 Počet získaných mandátů vč. grafu Excel PDF
Tab. 9 Složení zastupitelstev podle politické příslušnosti zastupitelů Excel PDF
Tab. 10 Složení zastupitelstev podle strany, která zastupitele navrhla Excel PDF
ČÁST IV. - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V KRAJÍCH A OKRESECH
Středočeský kraj
Tab. 11 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 12 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Jihočeský kraj
Tab. 13 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 14 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Plzeňský kraj
Tab. 15 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 16 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Karlovarský kraj
Tab. 17 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 18 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Ústecký kraj
Tab. 19 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 20 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Liberecký kraj
Tab. 21 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 22 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Královéhradecký kraj
Tab. 23 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 24 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Pardubický kraj
Tab. 25 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 26 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Kraj Vysočina
Tab. 27 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 28 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Jihomoravský kraj
Tab. 29 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 30 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Olomoucký kraj
Tab. 31 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 32 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Zlínský kraj
Tab. 33 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 34 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
Moravskoslezský kraj
Tab. 35 Výsledky hlasování za kraj Excel PDF
Tab. 36 Výsledky hlasování v jednotlivých okresech Excel PDF
PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Abecední seznam zvolených zastupitelů dle krajů
Středočeský kraj Excel PDF
Jihočeský kraj Excel PDF
Plzeňský kraj Excel PDF
Karlovarský kraj Excel PDF
Ústecký kraj Excel PDF
Liberecký kraj Excel PDF
Královéhradecký kraj Excel PDF
Pardubický kraj Excel PDF
Kraj Vysočina Excel PDF
Jihomoravský kraj Excel PDF
Olomoucký kraj Excel PDF
Zlínský kraj Excel PDF
Moravskoslezský kraj Excel PDF
Příloha č. 2 Mapa krajů a okresů Word PDF
Příloha č. 3 Číselník krajů a okresů Word PDF
Příloha č. 4 Seznam registrovaných politických stran a hnutí Word PDF
Příloha č. 5 Seznam dokumentů, týkajících se právního, metodického a technicko-organizačního zabezpečení voleb Word PDF
Příloha č. 6 Výsledky voleb v mapách Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.