Volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl - 2006

 
Kód: e-4204-06
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miroslav Řípa
E-mail: miroslav.ripa@czso.cz

Úvod PDF
Část I. Všeobecná ustanovení PDF
Část II. Působnost ČSÚ ve volbách PDF
Část III. Souhrnné výsledky hlasování PDF

Tabulky
Tab. 1a Přehled o počtech kandidátů Excel PDF
Tab. 1b Složení kandidátních listin podle politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 2 Počty voličů, účast ve volbách a odevzdané hlasy celkem Excel PDF
Tab. 3 Výsledky hlasování Excel PDF
Tab. 4 Určení počtu krajských mandátů Excel PDF
Tab. 5 Politické strany, politická hnutí a koalice postupující do skrutinia Excel PDF
Tab. 6 Počet mandátů přidělených ve skrutiniu stranám ve volebních krajích Excel PDF
Tab. 7 Výsledky hlasování v jednotlivých volebních krajích a okresech
– území 11 Excel PDF
– území 21, 31 Excel PDF
– území 31, 32 Excel PDF
– území 32, 41,42 Excel PDF
– území 42, 51, 52 Excel PDF
– území 53, 61 Excel PDF
– území 62 Excel PDF
– území 71, 72 Excel PDF
– území 81 Excel PDF

Tab. 8 Počet platných hlasů pro stranu podle územních celků

Strana:
1 Strana zdravého rozumu Excel PDF
2 České hnutí za národní jednotu Excel PDF
3 Balbínova poetická strana Excel PDF
4 Liberální reformní strana Excel PDF
5 Právo a spravedlnost Excel PDF
6 Nezávislí Excel PDF
7 Česká pravice Excel PDF
8 Koruna česká Excel PDF
9 Občanská demokratická strana Data byla opravena 22.3. 2007 Excel PDF
10 Česká str. sociálně demokratická Excel PDF
11 SNK Evropští demokraté Excel PDF
12 Unie svobody-Demokratická unie Excel PDF
13 Helax-Ostrava se baví Excel PDF
14 Pravý blok Excel PDF
15 4 VIZE-www.4vize.cz Excel PDF
16 Česká strana národně socialistická Excel PDF
17 Moravané Excel PDF
18 Strana zelených Excel PDF
19 Humanistická strana Excel PDF
20 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
21 Koalice pro Českou republiku Excel PDF
22 Národní strana Excel PDF
23 Folklor i Společnost Excel PDF
24 Křesťan. demokratická unie-Čs.strana lidová Excel PDF
25 NEZ.DEMOKRATÉ ( předs. V.Železný) Excel PDF
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ Excel PDF

Grafy
Graf 1 Volební výsledky parlamentních stran v krajích ČR Excel
Graf 2 Získané hlasy a mandáty parlamentních stran v krajích ČR (relativní vyjádření) Excel
Graf 3 Složení kandidátů a poslanců podle věku a pohlaví Excel

Přílohy
Abecední seznam zvolených poslanců PDF
Seznam aktivních stran a hnutí, registrovaných u Ministerstva vnitra PDF
Seznam dokumentů, týkajících se právního, organizačního, metodického a technického zabezpečení voleb PDF
Mapa volebních krajů a okresů PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.09.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.